Spojte se s námi

Strategie letectví pro Evropu

Jednotné evropské nebe: Snižování emisí a snižování zpoždění

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Poslanci chtějí modernizovat správu vzdušného prostoru EU, aby byla efektivnější a ekologičtější, Společnost.

Aktualizace pravidel jednotného evropského nebe by měla pomoci leteckému sektoru zefektivnit se, zajistit kratší lety přímějšími trasami a tím snížit emise skleníkových plynů, tvrdí poslanci.

Iniciativa Jednotné evropské nebe byla zahájena v roce 1999, v období, které se vyznačovalo velkým nárůstem letů a rostoucími zpožděními, které zdůraznily potřebu lepší koordinace.

Inzerát

Poslanci požadují reformu pravidel, která povedou k menší fragmentaci vzdušného prostoru EU a zlepšení uspořádání letového provozu. To by zvýšilo bezpečnost a účinnost, snížilo náklady a prospělo životnímu prostředí.

V současné době nemusí letecké společnosti létat přímo do místa přistání. Mohou chtít vyhnout se létání nad státy s vyššími poplatky, vyhýbat se vojenským zónám nebo se vydat delší cestou, aby se vyhnuli počasí. To může znamenat delší lety a více emisí. Fragmentace může také způsobit zpoždění kvůli méně než optimální koordinaci.

Poslanci tvrdí, že pravidla pro správu vzdušného prostoru je třeba dále rozvíjet a přizpůsobovat vyvíjejícím se trhům, novým digitální prostředí a evropská zelená dohoda. Prosazují nová pravidla, která by pomohla dosáhnout až 10% snížení emisí skleníkových plynů tím, že se vyhnou delším trasám a podporují čistší technologie.

Inzerát

Chtějí také zvýšit konkurenceschopnost evropského vzdušného prostoru a podpořit výběr poskytovatelů letových provozních služeb a dalších letových navigačních služeb, jako jsou komunikační a meteorologické služby, prostřednictvím výběrového řízení.

Pozadí

Současná pravidla jednotného evropského nebe pocházejí z roku 2009. Evropská komise navrhla revizi v roce 2013, kterou přijal Parlament v roce 2014. Po neúspěchu Rady dosáhnout dohody navrhla Komise v roce 2020 upgrade v souladu s evropskou zelenou dohodou.

Dne 17. června 2021 aktualizoval parlamentní výbor pro dopravu a cestovní ruch svůj vyjednávací mandát o EU Reforma jednotného evropského nebe a zaujali svůj postoj dne rozšíření mandátu Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví působit jako orgán pro kontrolu výkonnosti. Poté, co byl tento postoj oznámen na červencovém plenárním zasedání, jsou poslanci připraveni na jednání s Radou.

Zjistěte více 

Strategie letectví pro Evropu

Komise požaduje jednoduchá řešení pro spotřebitele, kteří hledají náhradu za zrušené lety

Zveřejněno

on

Evropská komise a orgány pro ochranu spotřebitele vyzývají letecké společnosti, aby zlepšily řešení rušení letů. Komise a vnitrostátní spotřebitelské orgány vyzvaly letecké společnosti, aby zlepšily způsob řešení zrušení v souvislosti s pandemií COVID-19. 

Letecké společnosti působící v EU se vyzývají, aby zlepšily své postupy pomocí seznam opatření vypracované společně Komisí a skupinou pro ochranu spotřebitele, sítí CPC. Iniciativa reaguje na obrovský počet stížností spotřebitelů, které obdrželi ti, kteří se snaží uplatnit svá práva cestujících v letecké dopravě, a je založena na výsledcích průzkumu zahájeného počátkem tohoto roku, jehož cílem je shromáždit údaje o vyřizování stížností 16 hlavních leteckých společností. Analýza poskytnutých odpovědí zdůraznila řadu problémů, včetně některých leteckých společností, které mají právo na vrácení peněz méně nápadně než jiné možnosti, jako je přesměrování nebo poukázky, a naznačují, že úhrada je spíše aktem dobré vůle než legální povinnost.

Komisař pro spravedlnost Didier Reynders uvedl: „Obdrželi jsme spoustu stížností od spotřebitelů, ale také jsme úzce spolupracovali s leteckými společnostmi, abychom pochopili, kde existují nedostatky a proč. Letecké společnosti musí při zrušení letů respektovat práva spotřebitelů. Dnes žádáme jednoduchá řešení, která spotřebitelům po období extrémních nepokojů poskytnou jistotu. “ 

Evropská komisařka pro dopravu Adina Văleanová uvedla: „V současné době posuzujeme regulační možnosti k posílení ochrany cestujících. Budeme i nadále spolupracovat s vnitrostátními orgány, aby práva cestujících byla správně sdělována, prováděna a vymáhána. Cestující musí mít skutečný výběr mezi vouchery a refundací.

„Většina dotazovaných leteckých společností nevrátila cestujícím peníze ani v rámci sedmidenní lhůty stanovené právními předpisy EU. Musí přijmout opatření, která zajistí dodržení tohoto zpoždění u všech nových rezervací - ať již zakoupených přímo nebo prostřednictvím zprostředkovatele - a rychle absorbovat nevyřízené nevyřízené platby nejpozději do 1. září 2021. “

Inzerát

Evropská spotřebitelská organizace (BEUC) uvedla: „Je to téměř rok a půl, co začala společnost COVID19, a mnoho leteckých společností stále porušuje spotřebitelské právo.“

Inzerát

Pokračovat ve čtení

Strategie letectví pro Evropu

Sektor letectví vítá aktualizovaný protokol EASA-ECDC o bezpečnosti letectví

Zveřejněno

on

Přední letecké asociacepřivítali nejnovější zprávu Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) a Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) Protokol o bezpečnosti leteckého zdraví COVID-19, který uznává pozitivní epidemiologický vývoj v celé Evropě a nízké riziko přenosu virů během letecké dopravy jako součást aktualizovaných opatření k zajištění bezpečného a plynulého cestování cestujících v létě. Poprvé v historii protokol podporuje používání testů rychlého antigenu, zejména u cestujících cestujících z vysoce rizikových oblastí - a rovněž požaduje harmonizaci opatření v celé Evropě.

Vyplývá to z minulého týdne po přijetí nejnovějších doporučení Rady podporujících opětovné zahájení cestování v rámci EU a třetích zemí s využitím systému EU Digital COVID Certificate (DCC). Členské státy musí nyní zavést systém DCC do 1. července. Země EU připojily své národní systémy certifikátů k bráně EU před termínem.

Aktualizovaný protokol odráží doporučení Rady ze dne 10. června 2021, v němž se navrhuje: „Lidé, kteří jsou plně očkováni proti COVID-19 nebo kteří se z této choroby uzdravili za posledních 180 dnů, by neměli být podrobeni testování nebo karanténě, pokud nepocházejí z oblast s velmi vysokým rizikem nebo kde koluje Varianta znepokojení. U cest z těchto destinací lze zohlednit požadavek negativního testu. Může to být buď test rychlé detekce antigenu (RADT) provedený ne více než 48 hodin před příjezdem, nebo test PCR ne více než 72 hodin před příjezdem. “

Ve společném prohlášení šest sdružení uvedlo: „Ochrana veřejného zdraví, včetně ochrany našeho personálu a našich cestujících, je i po celou dobu této pandemie prioritou letectví. Po úspěšných vakcinačních programech v celé Evropě a zlepšeném epidemiologickém výhledu jsou tyto aktualizované pokyny velmi aktuální a pomohou zajistit hladkou a bezpečnou cestu cestujících. Počítáme s tím, že členské státy EU budou nyní hrát svoji roli a odpovídajícím způsobem aktualizují stávající opatření, aby cestující věděli, co očekávat. To je zásadně důležité pro obnovení důvěry cestujících a pro podporu obnovy našeho sektoru. “

Sdružení dále vítají následující aktualizace protokolu:

  • Pružnost, pokud jde o požadavek dalšího fyzického distancování na letištích, vzhledem k tomu, že budou cestovat pouze plně očkovaní, uzdravení nebo testovaní cestující. To pomůže zmírnit provozní problémy, které představují předchozí opatření pro fyzický distancování. Jak letiště, tak letadla jsou i nadále extrémně bezpečným prostředím.
  • Z hlediska zdravotní bezpečnosti ověření DCC je nejlépe organizovat venku před odletem.
  • Testování, pokud je to požadováno, by mělo být provedeno před letem, nikoli po příletu nebo během tranzitu;
  • Kontroly dokladů by měly být omezeny na jednu kontrolu před cestou. Opakované kontroly, např. Také při příjezdu, slouží jen velmi málo lékařským účelům a mohly by vést ke zbytečnému řazení do fronty.

Evropa nyní má všechny nástroje: DCC, digitální formulář pro vyhledávání cestujících (dPLF) a doporučení Rady o mezinárodním cestování a cestování v rámci EU, aby bylo zajištěno bezpečné a bezproblémové znovuotevření letecké dopravy letos v létě. Jak se zvyšuje míra očkování a dále se zlepšuje epidemiologická situace, šest sdružení očekává, že poslední preventivní opatření budou podle potřeby dále omezena nebo případně odstraněna, v souladu se snížením celkové úrovně rizika.

Inzerát

Pokračovat ve čtení

Strategie letectví pro Evropu

Jednotné evropské nebe: poslanci připraveni zahájit jednání

Zveřejněno

on

Evropský vzdušný prostor by měl být vyladěn tak, aby optimalizoval letové trasy, snižoval zpoždění letů a snižoval emise CO2, uvedl Výbor pro dopravu a cestovní ruch, TRAN.

Mandát k jednání o reformě pravidel jednotného evropského nebe, který ve čtvrtek přijal Výbor pro dopravu a cestovní ruch 39 hlasy pro, 2 hlasů bylo proti a XNUMX členové se zdrželi hlasování, navrhuje způsoby, jak modernizovat správu evropského vzdušného prostoru s cílem snížit zpoždění letů, optimalizovat letové trasy , snížit náklady a emise COXNUMX v leteckém odvětví.

Zefektivnit správu evropského vzdušného prostoru

Inzerát

Poslanci Výboru pro dopravu chtějí snížit roztříštěnost správy evropského vzdušného prostoru a optimalizovat letové trasy, tj. Mít více přímých letů. Podporují zefektivnění evropského systému správy vzdušného prostoru zřízením nezávislých vnitrostátních dozorových úřadů odpovědných za vydávání poskytovatelů letových navigačních služeb a provozovatelů letišť s ekonomickými licencemi k provozování a za provádění výkonnostních plánů správy vzdušného prostoru, které stanoví nový Orgán pro kontrolu výkonnosti, který působí pod záštitou Agentury EU pro bezpečné letectví (EASA).

Pravidla pro rozšíření mandátu agentury EASA byla přijata 38 hlasy pro, 7 hlasů bylo proti a 3 členové se zdrželi hlasování. Výbor také hlasoval pro udělení mandátu pro zahájení interinstitucionálních rozhovorů 41 hlasy pro, 5 členů se zdrželo hlasování a 2 členové se zdrželi hlasování.

Zelenější lety

Inzerát

Poslanci ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch zdůrazňují, že jednotné evropské nebe by se mělo řídit zelenou dohodou a přispívat k cíli neutrality klimatu až o 10% snížením emisí ovlivňujících klima.

Komise přijme výkonnostní cíle EU týkající se kapacity, efektivity nákladů, změny klimatu a ochrany životního prostředí pro letové navigační služby, uvedli poslanci. Rovněž navrhují, aby poplatky vybírané od uživatelů vzdušného prostoru (letecké společnosti nebo provozovatelé soukromých letadel) za poskytování letových navigačních služeb měli povzbuzovat k tomu, aby byli šetrnější k životnímu prostředí, například podporou alternativních technologií čistého pohonu.

Otevřete trh

Vzhledem k tomu, že poslanci požadují větší konkurenci mezi řídícími letového provozu, navrhují, aby si jeden nebo skupina členských států vybrala poskytovatele letových provozních služeb prostřednictvím výběrového řízení, pokud by to nepovedlo k neefektivnosti nákladů, provozu, ztrátě klimatu nebo životního prostředí nebo horšímu pracovní podmínky. Stejná logika by platila při výběru dalších letových navigačních služeb, jako jsou komunikační, meteorologické nebo letecké informační služby.

Citáty zpravodajů

Zpravodaj EP Marian-Jean Marinescu (EPP, RO) uvedl: „Současná evropská architektura vzdušného prostoru je postavena na státních hranicích. Tento letecký nacionalismus znamená delší lety, více zpoždění, dodatečné náklady pro cestující, vyšší emise a větší znečištění. Se skutečně jednotným evropským nebem a jednotným evropským systémem řízení letového provozu bychom vytvořili novou architekturu vzdušného prostoru, která nebude založena na hranicích, ale na efektivitě. Postoj, který nedávno přijala Rada, je bohužel založen na národních obavách. Proto naléháme na členské státy, aby letěly vysoko, abychom mohli konečně řešit problémy nákladů, roztříštěnosti a emisí trápících evropské letectví. “

Zpravodaj pro pravidla EASA, Bogusław Liberadzki (S&D, PL) a dodal: „Pevně ​​věříme, že jednotné evropské nebe by mělo být rychle zavedeno, aby přineslo více společných evropských standardů a postupů mezi členskými státy. Po krizi COVID-19 jsme připraveni zvýšit ekonomickou a environmentální účinnost evropského letectví. “

Další kroky

Toto hlasování o pravidlech jednotného evropského nebe představuje aktualizaci vyjednávacího postoje Parlamentu přijatého v roce 2014, a proto znovu potvrzuje připravenost poslanců zahájit v blízké době interinstitucionální rozhovory s Radou EU. Očekává se, že jednání o pravidlech Agentury pro bezpečnost letectví EU (EASA) budou zahájena souběžně poté, co bude na plenárním zasedání oznámen výsledek hlasování výboru, pravděpodobně během II. Června nebo červencového zasedání.

Více informací

Pokračovat ve čtení
Inzerát
Inzerát
Inzerát

Trending