Spojte se s námi

Ochrana spotřebitele

Ochrana spotřebitele: Komise zahajuje veřejné konzultace týkající se marketingu spotřebitelských finančních služeb na dálku

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci o marketingu finančních služeb nabízených spotřebitelům na dálku. EU ano Pravidla zavedena na ochranu spotřebitelů při podpisu smlouvy s maloobchodním poskytovatelem finančních služeb na dálku, například telefonicky nebo online. Jakákoli služba bankovní, úvěrové, hypotéční, pojišťovací, osobní penzijní, investiční nebo platební povahy spadá do oblasti působnosti Směrnice o marketingu spotřebitelských finančních služeb na dálku kdykoli je finanční služba zakoupena na dálku.

Komisař pro spravedlnost Didier Reynders uvedl: „Je čas přizpůsobit naše pravidla EU aktuální době. Spotřebitelé nakupují finanční služby online stále více. Tato veřejná konzultace nám pomůže identifikovat potřeby občanů a společností, abychom mohli směrnici zajistit do budoucna. “

 Výsledky veřejné konzultace se promítnou do úvah Komise o možné revizi směrnice, která se očekává v roce 2022. Veřejná konzultace shromáždí zkušenosti a názory spotřebitelů, profesionálů v oblasti maloobchodních finančních služeb, vnitrostátních orgánů a jakýchkoli dalších zúčastněných stran na směrnici . Veřejná konzultace je k dispozici zde a bude otevřena do 28. září 2021.

Inzerát

Ochrana spotřebitele

Jak si EU klade za cíl posílit ochranu spotřebitele

Zveřejněno

on

Zjistěte, jak si EU klade za cíl posílit ochranu spotřebitele a přizpůsobit ji novým výzvám, jako je zelená transformace a digitální transformace. Společnost 

Jak se ekonomika stává globálnější a digitální, EU hledá nové způsoby ochrany spotřebitelů. Během květnového plenárního zasedání budou poslanci diskutovat o digitální budoucnost Evropy. Zpráva se zaměřuje na odstraňování překážek ve fungování jednotného digitálního trhu a na lepší využívání artikulární inteligence pro spotřebitele.

Infografika o ochraně spotřebitele v Evropské unii
Posílení ochrany spotřebitele  

Nová spotřebitelská agenda

Parlament rovněž pracuje na nová spotřebitelská agenda sstrategie na období 2020–2025 se zaměřením na pět oblastí: zelený přechod, digitální transformace, účinné vymáhání práv spotřebitelů, specifické potřeby určitých skupin spotřebitelů a mezinárodní spolupráce.

Inzerát

Usnadnění udržitelné spotřeby

Společnost Cíl klimatické neutrality do roku 2050 je pro EU prioritou a spotřebitelské otázky musí hrát svoji roli - prostřednictvím udržitelné spotřeby a EU kruhová ekonomika.

Infografická ilustrace o Evropanech podporuje řešení změny klimatu
Udržitelná spotřeba  

V listopadu 2020 přijali poslanci a zpráva o udržitelném singlu trh vyzývající Evropskou komisi k zavedení tzv právo na opravu aby byly opravy systematické, nákladově efektivní a atraktivní. Členové rovněž vyzvali k označení životnosti výrobků a opatření na podporu kultury opětovného použití, včetně záruk na použité zboží.

Chtějí také opatření proti záměrně navrhovat výrobky způsobem, který je činí zastaralými po určité době a zopakoval požadavky na společnou nabíječku.

Inzerát

Komise pracuje na právu na opravu pravidel pro elektroniku a právních předpisech o ekologické stopě výrobků, aby mohli spotřebitelé porovnávat.

Přezkum Směrnice o prodeji zboží, plánované na rok 2022, se zaměří na to, zda by bylo možné stávající dvouletou zákonnou záruku prodloužit na nové a použité zboží.

V září 2020 zahájila Komise iniciativa pro udržitelné výrobkypod novým Circular Economy akční plán. Jejím cílem je zajistit, aby byly výrobky vhodné pro klimaticky neutrální, oběhové hospodářství účinně využívající zdroje a současně snižující množství odpadu. Rovněž se bude zabývat přítomností škodlivých chemikálií ve výrobcích, jako jsou elektronika a zařízení IKT, textil a nábytek.

Zajištění bezpečnosti digitální transformace pro spotřebitele

Společnost digitální transformace dramaticky mění naše životy, včetně toho, jak nakupujeme. Aby pomohla spotřebitelským předpisům EU dohnat, navrhla Komise v prosinci 2020 nový Zákon o digitálních službách, soubor pravidel pro zlepšení bezpečnosti spotřebitelů napříč online platformami v EU, včetně online trhů.

Poslanci chtějí, aby spotřebitelé byli stejně bezpečné při nakupování online i offline a chtějí platformy jako eBay a Amazon, aby zintenzivnily úsilí v boji proti obchodníkům prodávajícím falešné nebo nebezpečné výrobky a aby zastavily podvodné společnosti využívající jejich služby.

Poslanci také navrhli pravidla na ochranu uživatelů před škodlivý a nelegální obsah online při zachování svobody projevu a požadoval nová pravidla pro online reklamu, která uživatelům poskytnou větší kontrolu.

Vzhledem k dopadu umělé inteligence EU připravuje pravidla pro její správu příležitosti a hrozby. Parlament zřídil zvláštní výbor a zdůrazňuje potřebu právních předpisů zaměřených na člověka. Parlament navrhl režim občanskoprávní odpovědnosti za umělou inteligenci, který stanoví, kdo je odpovědný za škody způsobené systémy umělé inteligence.

Posílení vymáhání práv spotřebitelů

Země EU jsou odpovědné za prosazování práv spotřebitelů, ale EU má koordinační a podpůrnou roli. Mezi pravidla, která zavedla, patří směrnice o a lepší vymáhání a modernizace spotřebitelského práva a pravidla kolektivního odškodnění.

Řešení konkrétních potřeb spotřebitelů

Zranitelní spotřebitelé, jako jsou děti, starší lidé nebo lidé se zdravotním postižením, stejně jako lidé ve finančních potížích nebo spotřebitelé s omezeným přístupem k internetu potřebují zvláštní záruky. V nové spotřebitelské agendě se Komise plánuje zaměřit na problémy s přístupem na internet, finančně zranitelnými spotřebiteli a výrobky pro děti.

Plány Komise zahrnují více offline poradenství pro spotřebitele bez přístupu k internetu a financování pro zlepšení dostupnosti a kvality dluhových poradenských služeb pro lidi ve finančních potížích.

Vzhledem k tomu, že děti jsou obzvláště zranitelné škodlivou reklamou, Parlament schválil přísnější pravidla pro audiovizuální mediální služby pro audiovizuální mediální služby.

Zaručení bezpečnosti výrobků prodávaných v EU

Spotřebitelé často nakupují zboží vyrobené mimo EU. Podle Komise jsou nákupy od prodejců mimo EU EU vzrostla ze 17% v roce 2014 na 27% v roce XNUMX 2019 a nová spotřebitelská agenda zdůrazňuje potřebu mezinárodní spolupráce k zajištění ochrany spotřebitele. Čína byla největší dodavatel zboží do EU v roce 2020, takže s nimi bude Komise v roce 2021 pracovat na akčním plánu na zvýšení bezpečnosti produktů prodávaných online.

V listopadu 2020 parlament schválil a řešení vyzývající k většímu úsilí k zajištění bezpečnosti všech produktů prodávaných v EU, ať už jsou vyráběny v EU nebo mimo ni, nebo jsou prodávány online nebo offline.

Další kroky

Na návrhu Komise pracuje parlamentní výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele pro novou spotřebitelskou agendu. Očekává se, že o tom budou poslanci hlasovat v září.

Zjistěte více 

Pokračovat ve čtení

Obchodní informace

#GDPR shoda: Manetu na záchranu?

Zveřejněno

on

Dne 11. března švédské regulační orgány plácl Google s pokutou 7.6 milionu USD za to, že adekvátně nereagoval na žádosti zákazníků o odstranění jejich osobních údajů z výpisů vyhledávače. Trest byl devátý nejvyšší od doby, kdy v květnu 2018 vstoupilo v platnost povodí obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), v porovnání s pokutou 50 milionů EUR, kterou francouzské orgány pro ochranu údajů zasáhly Google v lednu 2019, však zbledla.

Aby toho nebylo málo, méně než týden po švédském rozhodnutí, jeden z menších soupeřů Google podal stížnost GDPR s irskými regulačními orgány. Konkurenční firma, webový prohlížeč Brave s otevřeným zdrojovým kódem, tvrdí, že technologickému gigantovi se nepodařilo získat konkrétní souhlas se sdílením údajů spotřebitelů v rámci jeho různých služeb a že jeho zásady ochrany osobních údajů jsou „Beznadějně vágní“. Poslední stížnost znamená, že postupy sběru dat společnosti Google v současné době čelí třím otevřeným vyšetřováním irských orgánů pro ochranu soukromí.

Google také není jedinou společností činit zvýšená kontrola správy údajů o zákaznících. Přestože GDPR dosud uložil pokuty ve výši přibližně 114 milionů EUR, regulační orgány v celé Evropské unii jsou svědění za účelem důslednějšího prosazování předpisů o ochraně soukromí. Společnosti prostě nejsou připraveny. Téměř dva roky po vstupu GDPR v platnost, některé 30% evropských firem jsou stále mimo regulaci, zatímco průzkumy evropských a severoamerických vedoucích pracovníků ano identifikovaný sledování rizik soukromí jako jeden z nejzávažnějších problémů ovlivňujících jejich firmy.

Inzerát

Přes výdaje miliardy eur právníkům a konzultantům ochrany údajů, mnoho společností, které zpracovávají a uchovávají údaje o spotřebitelích - v praxi téměř všechny podniky - neměly rozvinutý jasný plán, který zajistí, že budou plně v souladu s nejmodernějšími právními předpisy o ochraně soukromí, jako je GDPR. Dokonce i většina společností, které byly certifikovány v souladu s předpisy, se obává, že si dlouhodobě nebudou moci dodržovat své požadavky.

Mezi zvláště otravné problémy se firmy potýkají s tím, jak shromáždit všechna data, která mají o jakémkoli daném spotřebiteli - a jak je upravit nebo odstranit na základě žádosti zákazníka podle GDPR nebo podobných právních předpisů, jako je například kalifornský zákon o ochraně spotřebitele ( CCPA).

Vzniká však řada začínajících podniků s cílem nabídnout inovativní řešení, která zmírní břemeno dodržování stále přísnějších právních předpisů o ochraně soukromí. Nejnovější, Manetu, je nastavena na uvedení svého softwaru na ochranu soukromí spotřebitelů (CPM) v dubnu. Software použití algoritmy strojového učení a korelace, aby shromáždily všechny osobně identifikovatelné informace, které podniky drží - včetně některých dat, o kterých nemusí ani vědět. Spotřebitelé pak mohou přistupovat k systému a spravovat oprávnění, která udělili svým datům, a to i na velmi podrobném stupni.

Inzerát
Jádrem Manetuova přístupu je představa, že poskytnout spotřebitelům větší kontrolu nad jejich údaji - pilíř legislativy, jako je GDPR -, je dobré jak pro zákazníky, tak pro podniky. Jak vysvětlil generální ředitel Moiz Kohari, „Uvedení spotřebitelů pod kontrolu není jen to pravé. Nakonec je to dobrý obchod. Zacházejte se svými zákazníky dobře, je to stará mantra, a je to stále skvělé. Ale v dnešním světě musíme také s jejich údaji zacházet správně. Udělejte to a vy si vyděláte svazek důvěry, který bude vyplácet dividendy po dlouhou dobu. “

Kromě získávání důvěry zákazníků může metoda správy dat zaměřená více na zákazníka pomoci společnostem optimalizovat čas a zdroje - jak při zpracování dat, tak při prokazování souladu s GDPR nebo jinými právními předpisy o ochraně soukromí. Automatizace požadavků zákazníků na přístup, úpravu nebo vymazání jejich dat drasticky snižuje náklady, které společnosti v současné době vynakládají ručním řešením těchto požadavků.

Podobně jako technologie blockchain činí trhy transparentnější zaznamenáním všech transakcí do trvalé účetní knihy, platforma Manetu kombinuje automatizaci s neměnným protokolem o tom, co přesně udělili zákazníci a kdy a jak tato povolení změnili.

Tato dokumentace může být neocenitelná pro společnosti, které musí regulačním orgánům prokázat, že dodržují předpisy o ochraně soukromí, jako je GDPR. Pravidla EU mimo jiné stanoví „právo být zapomenut“. Manetuův deník umožňuje firmám vyhovět požadavkům „zapomenout na mě“ a dokázat, že tak učinily - aniž by si zachovaly přístup k informacím, na které je spotřebitel požádal. Firmy budou moci ukazovat na souhrnný registr všech oprávnění, která uživatelé udělili nebo odejmuli.

Dvojče foukající proti společnosti Google - pokuta GDPR uložená švédskými orgány a nové vyšetřování irských regulačních orgánů v oblasti ochrany soukromí - potvrzují, že soukromí údajů bude v dohledné budoucnosti jednou z největších výzev pro podniky působící v Evropě. Společnosti budou stále více muset zefektivnit své procesy správy dat, aby jim umožnily mít takovou úroveň dohledu, jakou nyní očekávají jak regulátoři, tak spotřebitelé.

Pokračovat ve čtení

Ochrana spotřebitele

#FemTech - Miliony žen by mohly těžit z nové neinvazivní léčby dysfunkcí pánevního dna

Zveřejněno

on

Dr. Elan Ziv vyvinul zařízení, které by mohlo změnit životy žen žijících s prolapsem pánevních orgánů (POP). Při návštěvě Bruselu jsme využili příležitosti, abychom s ním provedli rozhovor a dozvěděli se více o zcela nové možnosti nechirurgického a jednorázového řízení pro ženy s POP. ConTIPI vyvíjí neinvazivní a jednorázové vaginální prostředky pro různé dysfunkce pánevního dna u žen. První zařízení pro stresovou močovou inkontinenci u žen získala společnost Kimberly Clark Worldwide a je již na pultech v Severní Americe. Druhé zařízení pro POP je připraveno pro trh a má značku CE pro marketing v Evropě a 510 (k) povolení od FDA pro marketing v USA. 

Můžete mi říct více o svém nejnovějším vynálezu?

Vyvinuli jsme zařízení pro prolapsu pánevních orgánů u žen. Toto zařízení je určeno pro nechirurgickou a jednorázovou léčbu prolapsu pánevních orgánů u žen, tj. Nechirurgické zařízení, které bude řešením pro většinu žen.

Přibližně 80% žen po celém světě nepotřebuje žádnou chirurgickou léčbu, ale pouze nechirurgickou léčbu. A poskytli jsme jim nové zařízení.

Co je POP? Jak byste to popsal?

Je to velmi běžné. U žen je velmi častým stavem, že mají pocit, že z pochvy něco vyčnívá. Hlavní příčinou je porod, zácpa a také stáří a nedostatek estrogenu. Je to velmi běžné, stává se to asi 50% žen po celém světě.
Ženy to velmi trápí. Ale většina žen, odhadovaná na přibližně 93%, se zdráhá vystoupit a říct, že mám problém. Přihlásilo se jen asi šest až sedm procent žen, které řekly: „Mám problém, prosím, pomozte mi, nebo mi alespoň poraďte, co mám dělat a jak se s tímto problémem vypořádat.“

A je to proto, že jsou v rozpacích, nebo se bojí léčby, zvláště pokud říkáte, že by to mohlo zahrnovat chirurgický zákrok? 
Myslím, že hlavně rozpaky, to je pořád trochu tabu. Jedno ze zbývajících tabu pro ženy a nemluvíte o tom, protože to souvisí s obrazem těla. Jde to se vším, jako je stárnutí, možná jste slyšeli, že tím trpěla vaše babička. Toto je jeho součástí, ale druhou částí je skutečnost, že léčba, kterou dnes máme, není příliš užitečná. Chirurgický zákrok není dost dobrý a ostatní způsoby léčby jsou také neadekvátní.
Můžete nám poskytnout představu o tom, kolik lidí může mít v Evropě prospěch? Nebo procento?
V Evropě odhadujeme, že se jedná o 28% žen v Evropě s problémy s určitou formou. Více než 50% žen na celém světě má alespoň jednu ze 3 poruch. V případě prolapsu pánevních orgánů se odhaduje, že na celém světě je přibližně 135 milionů žen s tímto onemocněním, přibližně 28% v Evropě. Počet postižených žen je obrovský, chirurgický zákrok je kvůli vysoké míře nepříznivých účinků uspokojivý pouze částečně a současný neinvazivní způsob léčby je pomocí pesaru - opakovaně použitelného pouze gumového / silikonového těla, které je ve většině případů vloženo lékař do pochvy po dobu 3 měsíců, poté vyjmut, vyčistit a znovu vložit na další 3 měsíce - a tak na mnoho let. To je doprovázeno bolestí / nepohodlí / výtokem /infekce a neschopnost mít pohlavní styk.
Jste ve fázi, kdy bude tento produkt k dispozici? Je o něm známo v rámci gynekologické profese mezi praktickými lékaři?
Právě jsme dokončili vývoj zařízení. Jsme společnost, která vyvíjí obecné přístroje určené k nechirurgickému a jednorázovému řešení takové dysfunkce pánevního dna. Jedním z nich je tedy výhřez pánevních orgánů, který jsme právě dokončili. A zařízení je připraveno na trh. Má značku CE, což znamená schopnost uvádět na trh v rámci evropského společenství. A právě jsme obdrželi povolení FDA (US Federal Drug Administration). Nyní pokročíme směrem ke komercializaci zařízení.
Jelikož je běžnou podmínkou, proč nebylo něco takového vyvinuto dříve? Nebo je to otázka opomíjení a přehlížení stavu žen?
Rozhodně ano. Přesně takhle. Je úžasné říci, ale poslední nechirurgická inovace v této aréně přišla na trh asi před 23 lety. A na vaši otázku ano, úřady si nejsou velmi vědomy potřeby žen, a proto se nyní ve skutečnosti rozvíjí nové hnutí, které se snaží prosadit myšlenku technologie FEM vyvinutou pro ženy. A my jsme součástí tohoto hnutí.
Jaký je váš produkt?
Naše zařízení se dodávají v uzavřeném obalu, jako je tento, stačí otevřít balíček a vyjmout zařízení. Toto jsou naše zařízení, jak můžete vidět velmi podobně jako tampon, a ten si žena vkládá sama do pochvy, kdykoli chce. Nezáleží na tom, kde je, mohla by být na dovolené, není nutný lékař. Zařízení zůstává ve vagině až sedm dní, dokud jej nebude chtít vyjmout, a pak jednoduše vytáhnete provázek, který se zařízení zmenší zpět, a jen se vysune z vagíny k likvidaci. Zde jsou dva hlavní pojmy. Jedním z nich je posun kontroly. Za prvé, posun kontroly nad zdravotním stavem do rukou ženy. A druhým je svoboda rozhodování. To znamená, že se žena může rozhodnout, kdy chce zařízení vložit, když ho chce vyjmout. To je naprosto na ní.

Pozadí

Dr. Elan Ziv, MD, OBGYN, FPMRS, generální ředitel a lékařský ředitel
Dr. Ziv vystudoval Sacklerovu lékařskou fakultu na tel Avivské univerzitě v Izraeli a získal titul MD v 1979. Strávil 5 roky jako lékař v izraelských obranných silách a poté bydlel v porodnictví a gynekologii (OBGYN) v Rabin Medical Center (kampus Beilinson), který absolvoval v 1990. Během této doby také absolvoval stáž v FPMRS (Urogynecology), jako klinický výzkumný pracovník ve St Georges Hospital v Londýně ve Velké Británii u prof. Stuarta Stantona (1987-88).
Dokud 2014 Dr. Ziv pracoval jako ředitel ústavu urogynekologie v Assuta Medical Center v Tel Avivu v Izraeli.
Jako urogynekolog má Dr. Ziv dlouhodobý zájem o neinvazivní léčbu inkontinence moči a prolapsu pánevních orgánů u žen. Je aktivním účastníkem a přednášejícím na mnoha mezinárodních odborných setkáních, podílel se jako hlavní vyšetřovatel na mnoha klinických studiích a je držitelem patentů 19 s více než 100 patentovými přihláškami.
Podle vynálezu různých vaginálních zařízení založil společnost ConTIPI Ltd v 2002u. První vlajkový produkt - Impressa zařízení pro stresovou inkontinenci moči u žen, byl prodán společnosti Kimberly-Clark Worldwide Inc. a nyní je na regálech jako OTC produkt.
Označení CE - Označení CE je certifikační značka, která označuje shodu se standardy zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí pro výrobky prodávané v Evropském hospodářském prostoru.

Pokračovat ve čtení
Inzerát
Inzerát
Inzerát

Trending