Spojte se s námi

Zákon o digitálních službách

Komise zasáhla proti společnosti Meta kvůli možnému porušení zákona o digitálních službách

SHARE:

Zveřejněno

on

Evropská komise zahájila formální řízení, aby posoudila, zda společnost Meta, poskytovatel Facebooku a Instagramu, mohla porušit zákon Zákon o digitálních službách (DSA). Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová uvedla, že „tato Komise vytvořila prostředky k ochraně evropských občanů před cílenými dezinformacemi a manipulací ze strany třetích zemí. Pokud máme podezření na porušení pravidel, jednáme. To platí v každé době, ale zejména v době demokratických voleb. Velké digitální platformy musí dostát svým závazkům a vložit do toho dostatek zdrojů a dnešní rozhodnutí ukazuje, že to s dodržováním předpisů myslíme vážně.“

Podezřelá porušení zahrnují zásady a postupy společnosti Meta týkající se klamavé reklamy a politického obsahu v jejích službách. Týkají se také nedostupnosti účinného občanského diskurzu a nástroje pro sledování voleb v reálném čase od třetích stran před volbami do Evropského parlamentu, a to na pozadí toho, že Meta odsuzuje svůj nástroj pro veřejné statistiky v reálném čase CrowdTangle bez adekvátního výměna, nahrazení.

Komise má dále podezření, že mechanismus pro nahlašování nezákonného obsahu ve službách („Notice-and-Action“), jakož i mechanismy nápravy uživatelů a interní mechanismy stížností nejsou v souladu s požadavky zákona o digitálních službách a že existují nedostatky v poskytování přístupu k veřejně dostupným datům pro výzkumníky ze strany Meta. Zahájení řízení je založeno na předběžné analýze zprávy o hodnocení rizik zaslané společností Meta v září 2023, odpovědích společnosti Meta na formální žádosti Komise o informace (na nelegální obsah a dezinformace, přístup k datůmpředplatné zásad bez reklam  a  generativní AI), veřejně dostupné zprávy a vlastní analýzu Komise.

„Pokud si nemůžeme být jisti, že můžeme věřit obsahu, který vidíme online, existuje riziko, že nakonec nebudeme věřit vůbec ničemu,“ řekla místopředsedkyně Komise pro digitální věk Margrethe Vestagerová. „Klamavé reklamy představují riziko pro naši online diskusi a v konečném důsledku i pro naše práva jako spotřebitelů i občanů. Máme podezření, že moderování Meta je nedostatečné, že postrádá transparentnost reklam a postupy moderování obsahu. Dnes jsme tedy zahájili řízení proti společnosti Meta, abychom posoudili její soulad se zákonem o digitálních službách“.

Aktuální jednání se zaměří na tyto oblasti:

  • Klamavá reklama a dezinformace. Komise má podezření, že Meta nedodržuje závazky DSA související s řešením šíření klamavých reklam, dezinformačních kampaní a koordinovaného neautentického chování v EU. Šíření takového obsahu může představovat riziko pro občanský diskurs, volební procesy a základní práva i ochranu spotřebitele.
  • Viditelnost politického obsahu. Komise má podezření, že politika společnosti Meta spojená s „přístupem k politickému obsahu“, který degraduje politický obsah v systémech doporučujících Instagram a Facebook, včetně jejich kanálů, není v souladu s povinnostmi DSA. Šetření se zaměří na slučitelnost této politiky s povinnostmi týkajícími se transparentnosti a odškodnění uživatelů, jakož i požadavky na posouzení a zmírnění rizik pro občanský diskurz a volební procesy.
  • Nedostupnost účinného občanského diskurzu třetích stran a nástroje pro sledování voleb v reálném čase před nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu a dalšími volbami v různých členských státech. Meta právě zavrhuje „CrowdTangle“, nástroj pro veřejné statistiky, který umožňuje výzkumným pracovníkům, novinářům a občanské společnosti sledování voleb v reálném čase, a to i prostřednictvím živých vizuálních panelů bez adekvátní náhrady. Jak se však odráží v nedávné zprávě Komise Pokyny pro poskytovatele velmi velkých online platforem o systémových rizicích pro volební procesy, v době voleb by měl být přístup k takovým nástrojům naopak rozšířen. Komise se proto domnívá, že s přihlédnutím k ukončení podpory Meta a plánovanému ukončení CrowdTangle Meta nedokázala pečlivě posoudit a adekvátně zmírnit rizika související s dopady Facebooku a Instagramu na občanský diskurz a volební procesy a další systémová rizika. Vzhledem k dosahu platforem Meta v EU (které mají více než 250 milionů aktivních uživatelů měsíčně) a v důsledku evropských voleb, které se budou konat ve dnech 6.–9. června 2024, a řady dalších voleb, které se budou konat v různých členských států, takové odsuzování by mohlo mít za následek poškození občanského diskurzu a volebních procesů ve vztahu ke schopnosti sledovat dezinformace a dezinformace, identifikaci vměšování a potlačování voličů a celkovou transparentnost v reálném čase poskytovanou ověřovatelům faktů, novinářům a dalším relevantním volebním zúčastněných stran. Komise si vyhrazuje své posouzení povahy a bezprostřední blízkosti škody a očekává, že společnost Meta bude s Komisí spolupracovat a neprodleně jí předloží informace nezbytné k provedení takového posouzení. Komise také očekává, že Meta urychleně podnikne všechna nezbytná opatření, aby zajistila účinnou veřejnou kontrolu své služby v reálném čase tím, že výzkumníkům, novinářům a volebním úředníkům poskytne odpovídající přístup k nástrojům pro monitorování obsahu hostovaného v jejích službách v reálném čase. Meta je rovněž požádána o informace, aby do 5 pracovních dnů sdělila, jaká nápravná opatření byla za tímto účelem přijata. Komise si vyhrazuje právo přijmout opatření v případě, že tato opatření budou považována za nedostatečná. 
  • Mechanismus pro označování nezákonného obsahu. Komise má podezření, že mechanismus oznámení a akcí společnosti Meta, který uživatelům umožňuje upozorňovat na přítomnost nezákonného obsahu v jejích službách, není v souladu s povinnostmi DSA. To zahrnuje podezření, že nejsou splněny požadavky, podle nichž musí být tento mechanismus snadno přístupný a uživatelsky přívětivý. Komise má zároveň podezření, že společnost Meta nezavedla účinný vnitřní systém vyřizování stížností pro podávání stížností proti přijatým rozhodnutím o moderování obsahu.

Pokud by se tato selhání prokázala, představovala by porušení čl. 14 odst. 1, čl. 16 odst. 1, čl. 16 odst. 5, čl. 16 odst. 6, čl. 17 odst. 1, čl. 20 odst. 1, čl. 20 odst. 3, čl. 24 odst. 5, 25(1), 34(1), 34(2), 35(1) a 40(12) DSA. Komise nyní přednostně provede hloubkové šetření. Zahájení formálního řízení nepředjímá jeho výsledek.

Současným zahájením řízení není dotčeno žádné další řízení, o jehož zahájení se Komise může rozhodnout v souvislosti s jakýmkoli jiným jednáním, které může představovat porušení podle DSA.

Inzerát

„Rychlé a rozsáhlé šíření názorů a informací na sociálních sítích, jako je Instagram a Facebook, poskytuje skvělé příležitosti,“ řekl komisař pro vnitřní trh Thierry Breton. „Online platformy jsou však také zranitelné vůči šíření dezinformací a zahraničním zásahům, zejména v období před volbami. Zahajujeme formální řízení o porušení práva proti společnosti Meta, protože máme podezření, že porušuje závazky DSA týkající se klamavé reklamy a politického obsahu a že neposkytují výzkumníkům, novinářům a zúčastněným stranám ve volbách nástroje pro monitorování v reálném čase a účinné mechanismy k označování nezákonného obsahu. “.

Po formálním zahájení řízení bude Komise pokračovat ve shromažďování důkazů, například zasíláním dalších žádostí o informace, prováděním pohovorů nebo kontrol.

Zahájení formálního řízení zmocňuje Komisi k přijetí dalších vynucovacích kroků, jako jsou předběžná opatření a rozhodnutí o nesouladu. Komise je rovněž zmocněna přijmout závazky společnosti Meta k nápravě problémů vznesených v řízení. DSA nestanoví žádnou zákonnou lhůtu pro ukončení formálního řízení. Doba trvání hloubkového šetření závisí na několika faktorech, včetně složitosti případu, rozsahu, v jakém dotčená společnost spolupracuje s Komisí, a výkonu práv na obhajobu.

Byly Facebook a Instagram označeny jako velmi velké online platformy (VLOPs) dne 25. dubna 2023 podle zákona EU o digitálních službách, protože obě mají více než 45 milionů aktivních uživatelů měsíčně v EU. Jako VLOP musely čtyři měsíce od svého označení, tedy na konci srpna 2023, Facebook a Instagram začít plnit řadu povinností stanovených v DSA.

Od 17. února platí zákon o digitálních službách platí všem online zprostředkovatelům v EU.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending