Spojte se s námi

Evropská komise

Nová sada nástrojů, která má pomoci zmírnit zahraniční zásahy do výzkumu a inovací

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Evropská komise zveřejnila a nástrojů o tom, jak zmírnit zahraniční zásahy do výzkumu a inovací. K cizímu vměšování dochází, jsou-li zahraničním státním činitelem nebo jeho jménem vykonávány činnosti, které jsou nátlakové, skryté, klamavé nebo korupční a jsou v rozporu se suverenitou EU, jejími hodnotami a zájmy. Soubor nástrojů nastiňuje osvědčené postupy na podporu institucí vysokoškolského vzdělávání a organizací provádějících výzkum v EU při ochraně jejich základních hodnot, včetně jejich akademické svobody, integrity a institucionální autonomie, a také při ochraně jejich zaměstnanců, studentů, výsledků výzkumu a majetku.

Obsahuje seznam možných zmírňujících opatření, která mohou výzkumným a inovačním organizacím pomoci vyvinout komplexní strategii přizpůsobenou jejich potřebám pro řešení rizik a výzev ze zahraničí. Tato opatření se zaměřují na čtyři oblasti: hodnoty, správa věcí veřejných, partnerství a kybernetická bezpečnost. Komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Mariya Gabriel řekla: „Společně s členskými státy a partnery v oblasti výzkumu a inovací v celé Evropě jsme vyvinuli užitečnou sadu nástrojů, která nám pomůže chránit naše základní hodnoty, klíčová zjištění výzkumu a duševní aktiva. Zvyšování povědomí a zavádění preventivních opatření je klíčem k řešení hrozeb cizího vniknutí, které se zaměřují na kritická zranitelnost a šíří se napříč všemi výzkumnými činnostmi, vědeckými oblastmi, výstupy výzkumu, výzkumníky a inovátory.“ 

Dnes zveřejněný neúplný seznam možných zmírňujících opatření navrhuje komplexní přístup pro aktéry v oblasti výzkumu a inovací k boji proti zahraničnímu vměšování, od zvyšování povědomí a prevence po účinnou reakci, obnovu a budování odolnosti vůči budoucím hrozbám. Krmení do Politická agenda Evropského výzkumného prostoru Komise společně s členskými státy a partnery v oblasti výzkumu a inovací vytvořila soubor nástrojů. Další informace jsou k dispozici zde.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending