Spojte se s námi

Jednotný trh

Jednotnému evropskému trhu je 30

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

V letošním roce EU slaví 30th výročí svého jednotného trhu – jeden z hlavních úspěchů evropské integrace a jeden z jejích klíčových hybatelů. Jednotný evropský trh, který byl založen 1. ledna 1993, umožňuje zboží, službám, lidem a kapitálu volně se pohybovat po EU, což lidem usnadňuje život a otevírá nové příležitosti pro podniky.

Během 30 let vedl jednotný trh k bezprecedentní tržní integraci mezi ekonomikami členských států, slouží jako hnací síla růstu a konkurenceschopnosti a podporuje hospodářskou a politickou moc Evropy na celosvětové úrovni. Rovněž sehrál klíčovou roli při urychlení hospodářského rozvoje nových členských států, které vstoupily do EU, odstranění překážek vstupu a posílení růstu.

V poslední době je jednotný trh zásadní pro to, aby pomohl Evropě vypořádat se s pandemií COVID-19 a energetickou krizí vyplývající z ruské invaze na Ukrajinu. Zachování a posílení integrity jednotného trhu bude i nadále zásadní, aby Evropa mohla reagovat na nové výzvy koordinovaným způsobem a nadále podporovat konkurenceschopnost evropských ekonomik.

Díky jednotnému trhu byla EU schopna zlepšit životy všech Evropanů, včetně: 

  • Urychlení přechodu k zelenější a digitálnější ekonomice: Projekt Evropská zelená dohoda je růstová strategie EU. Na základě EU Vhodné pro 55 a Digitální dekáda EU zavádí regulační rámec na podporu zeleného a digitálního přechodu v Evropě. Průmyslová strategie doprovází průmysl EU v těchto přechodech. Jednotný trh také pomáhá zajistit trvalou dostupnost základních vstupů pro naše podniky, včetně kritických surovin a pokročilých technologií, jako jsou polovodiče.
  • Garance vysoké bezpečnosti a předních světových technologických standardů: Právní předpisy EU umožňují spotřebitelům věřit, že všechny produkty na jednotném trhu jsou bezpečné a založené na vysokých standardech ochrany životního prostředí, práce, osobních údajů a lidských práv. Tato pravidla a normy se často uplatňují po celém světě, dávají evropským podnikům konkurenční výhodu a posilují globální postavení Evropy a zároveň podporují závody o vrchol, pokud jde o normy. Dnes je EU tvůrcem globálních standardů.
  • Reagovat na nedávné krize s nebývalou rychlostí a odhodláním: Řešení nedávných krizí, jako je pandemie COVID-19 a současná energetická krize, závisí na společném a koordinovaném evropském přístupu. Udržování otevřených vnitřních hranic a zajištění hladkého fungování jednotného trhu během COVID-19 umožnilo, aby se vakcíny, lékařské vybavení a další kritické materiály dostaly k těm, kteří to potřebují. Dnešní reakce Evropy na energetickou krizi je založena na REPowerEU plán, který se opírá o sílu jednotného trhu pro EU společně pořizovat diverzifikovanější zdroje energie a výrazně urychlit vývoj a zavádění čisté a obnovitelné energie. To již vedlo ke snížení závislosti EU na ruských fosilních palivech.

Aby se zajistilo, že jednotný trh zůstane společným statkem, který bude sloužit všem lidem v EU, Komise neustále pracuje na jeho rozvoji v nových oblastech a zajišťuje, aby již zavedená pravidla fungovala v praxi. Za tímto účelem Komise úzce spolupracuje s veřejnými orgány členských států, které sdílejí odpovědnost za účinné prosazování pravidel jednotného trhu. 

V prosinci 2022, během zahájení série akcí k 30th výročí jednotného trhu předložila Komise analytický papír o stavu jednotného trhu 30 let po jeho zřízení a jeho úloze jako hnací síly odolnosti EU. V průběhu roku 2023 se uskuteční četné debaty, výstavy a kampaně organizované společně se zúčastněnými stranami v celé EU s cílem podpořit úspěchy jednotného trhu a zapojit občany do diskuse o jeho budoucnosti. V této souvislosti vydá Komise sdělení, které představí významné úspěchy a přínosy jednotného trhu a zároveň určí mezery v provádění a budoucí priority, aby jednotný trh i nadále hrál klíčovou roli.

Pozadí

Inzerát

Jednotný trh byl vytvořen 1. ledna 1993. Následoval po podpisu Maastrichtské smlouvy dne 7. února 1992. Původně jednotný trh tvořilo 12 zemí EU: Belgie, Dánsko, Německo, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko a Spojené království. Dnes jednotný trh zahrnuje 27 členských států a také Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko má částečný přístup.

Pro více informací 

30th výročí jednotného trhu

Informační list

Sbírka videí o jednotném trhu

Jednotný trh je největším obchodním blokem na světě. Již třicet let je základem EU. Poskytuje příležitosti milionům podniků i spotřebitelům v Evropě. Poslední dva roky nám ukázaly, že schopnost Evropy absorbovat otřesy a překonat krize se opírá o silný jednotný trh. Proto jsme navrhli nástroj pro stav nouze pro jednotný trh, abychom mohli jednat společně. Aby to fungovalo i v době krize. Margrethe Vestagerová, výkonná viceprezidentka pro Evropu připravenou pro digitální věk - 01/01/2023

Jednotný trh je mnohem víc než jen právní rámec – nebo vlastně trh. Musíme neustále uchovávat, vylepšovat a znovu vynalézat toto impozantní aktivum. Za prvé tím, že zajistíme, aby pravidla, na kterých jsme se společně dohodli, byla také kolektivně uplatňována. Zadruhé tím, že se malé a střední podniky stanou středem evropské konkurenceschopnosti. Za třetí, zajištěním toho, aby lidé a podniky měli přístup ke zboží a službám, které potřebují, když je potřebují. Jednotný trh dal Evropské unii kontinentální měřítko, a tím i schopnost promítnout se na globální scénu. Dnes, v době svého 30. výročí, mi jednotný trh dodává sebevědomí a odhodlání čelit budoucím výzvám. Thierry Breton, komisař pro vnitřní trh - 01

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.
Inzerát

Trending