Spojte se s námi

Business

Spojování podniků: Komise schválila akvizici německého operátora kabel Kabel Deutschland Vodafonem

SHARE:

Zveřejněno

on

Satelitní antény stojí vedle sídla německé skupiny kabelové televize Kabel Deutschland v UnterfoehringuEvropská komise schválila podle nařízení EU o spojování akvizici společnosti Kabel Deutschland Holding AG, německého kabelového operátora, společností Vodafone Group Plc. Spojeného království. Šetření Komise potvrdilo, že činnosti spojujících se stran byly převážně doplňkové. Zatímco Kabel Deutschland primárně nabízí kabelovou televizi, telefonování na pevnou linku a přístup k internetu, hlavní obor Vodafonu spočívá v mobilních telefonních službách. Do jisté míry také nabízí telefonování na pevnou linku a přístup k internetu, stejně jako IPTV. Komise zjistila, že na trzích, kde se činnosti stran překrývají, je zvýšení podílu na trhu vyplývající z navrhované transakce nevýznamné, a proto znatelně nezmění hospodářskou soutěž.

Komise zkoumala zejména účinky navrhované transakce na hospodářskou soutěž na trzích pro i) velkoobchodní a maloobchodní dodávky televizní infrastruktury a obsahových služeb, ii) maloobchodní dodávky mobilních telefonních služeb a velkoobchodní dodávky mobilního telefonního přístupu a služby vytváření telefonních hovorů, iii) maloobchodní dodávky pevné hlasové telefonie a služby pevného přístupu k internetu a iv) možný trh s nabídkou více her.

Jelikož poptávka společnosti Vodafone po velkoobchodních kanálech placené televize a její podíl na maloobchodním poskytování služeb placené televize jsou velmi omezené, dospěla Komise k závěru, že transakce nebude mít protisoutěžní účinky.

Komise dále zjistila, že subjekt vzniklý spojením by nebyl schopen využít tržní sílu společnosti Kabel Deutschland na velkoobchodním trhu přenosu kabelového televizního signálu na trh IPTV, kde má Vodafone pouze omezené činnosti.

Komise navíc zjistila, že Vodafone nekonkuruje společnosti Kabel Deutschland v oblasti maloobchodu s přenosem signálu do bytových jednotek a u bytových jednotek, přírůstek již tak silného postavení Kabel Deutschland by byl zanedbatelný, a to i za nejužší možné vymezení trhu včetně aktivit obou stran (přenos televizního signálu prostřednictvím kabelu a IPTV v oblasti sítě Kabel Deutschland). Na těchto trzích není Vodafone blízkým konkurentem Kabel Deutschland a řada bližších konkurentů, včetně Deutsche Telekom a regionálních kabelových operátorů, zůstane na trhu i po transakci.

Komise rovněž zamítla jakékoli obavy z narušení hospodářské soutěže týkající se maloobchodního trhu mobilních telekomunikačních služeb, protože Kabel Deutschland má pouze velmi omezený podíl na trhu, zatímco ostatní operátoři mobilních sítí, operátoři mobilních virtuálních sítí a poskytovatelé mobilních služeb zůstanou na trhu i po transakci . Kabel Deutschland nemá žádnou mobilní síť, a proto nepůsobí na velkoobchodním trhu služeb mobilního přístupu a vytváření hovorů; jeho velmi omezené tržní podíly na maloobchodním trhu by pravděpodobně nezměnily současné pobídky Vodafonu k hostování mobilních operátorů virtuální sítě.

Pokud jde o maloobchodní poskytování služeb pevné hlasové telefonie a služeb pevného přístupu k internetu, Komise zjistila, že kombinovaný podíl stran na trhu je omezený a že subjekt vzniklý spojením bude i nadále čelit konkurenci řady dalších konkurentů.

Inzerát

A konečně, co se týče možného trhu s nabídkou více her kombinující pevné hlasové telefonování, přístup k internetu přes pevnou linku, mobilní telefonii a / nebo televizi, Komise zjistila, že Kabel Deutschland v současné době není konkurentem společnosti Vodafone, protože nenabízí trojí a čtyřnásobné hraní . Ostatní operátoři již po transakci nabízejí nebo budou moci nabídnout více her, včetně mobilního telefonování. Ve výsledku je nepravděpodobné, že by navrhovaná transakce vyvolala protisoutěžní účinky. Po zvážení Komise se proto domnívá, že možnost subjektu vzniklého spojením nabídnout atraktivnější balíčky triple nebo quadruple play založené na jeho vlastní infrastruktuře (včetně mobilní sítě Vodafone a kabelových aktivit Kabel Deutschland) může mít prokonkurenční rozměr.

Komise proto dospěla k závěru, že transakce nevyvolá obavy z narušení hospodářské soutěže. Transakce byla oznámena Komisi dne 16. srpna 2013.

Firmy a produkty

Vodafone je globálně aktivní v telekomunikačním sektoru a má hlavní předmět podnikání v provozování mobilních telekomunikačních sítí a poskytování souvisejících telekomunikačních služeb, včetně hlasové telefonie, zasílání zpráv, datových a obsahových služeb, rádiového pagingu a dalších síťových služeb.

Kabel Deutschland vlastní a provozuje kabelové sítě ve všech spolkových zemích Německa, s výjimkou Baden-Württemberg, Severní Porýní-Vestfálsko a Hesse. Prostřednictvím kabelových sítí poskytuje televizní a telekomunikační služby, jako je analogová a digitální kabelová televize, placená televize, širokopásmový internet a pevné telefonní služby.

kontrole spojování pravidla a postupy

Komise má povinnost posoudit fúzí a akvizic zahrnující společnosti s obratem nad určité prahové hodnoty (viz článek 1 z nařízení o spojování) Ak zamezení koncentrace, které zásadně naruší účinnou hospodářskou soutěž v EHP nebo v jeho podstatné části.

Drtivá většina oznámených fúzí nepředstavují ohrožení hospodářské soutěže a budou vymazány po rutinní kontrole. Od okamžiku, kdy transakce oznámena, Komise má obecně celkem 25 pracovních dnů rozhodnout, zda udělí souhlas (Phase I), nebo spustit hloubkové šetření (fáze II).

Více informací bude k dispozici na Komisi soutěž webové stránky, v veřejný případ registr pod číslem případu M.6990.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending