#EMU: EHSV vyzývá Evropskou komisi, aby pokročit v prohlubování EMU neprodleně

| March 18, 2016 | 0 Komentáře

Peníze daň z přidané hodnoty podvodNa svém plenárním zasedání, které se konalo v březnu 17, 2016, Evropský hospodářský a sociální výbor dal Evropské komisi jasný signál a vyzval ji, aby bezodkladně vypracovala přesvědčivé návrhy, které jdou dále k dokončení evropské hospodářské a měnové unie (EMU).

V balíčku stanovisek Výbor předložil stanoviska sociálních partnerů a občanské společnosti k EU balíček návrhů na prohloubení EMU které Komise zveřejnila na konci minulého roku.

Ve svém zastřešujícím stanovisku k tématu Kroky k dokončení hospodářské a měnové unieVýbor vítá snahu Komise provést jednu z etap EU Zpráva o pět Presidents ' (Prohloubení prostřednictvím 2015-2017), zároveň však vyjadřuje obavy, že žádný z návrhů Komise se vážně nezabývá otázkou demokratické legitimity.

K řešení tohoto problému by například mohl přispět tripartitní sociální dialog za předpokladu, že je strukturován a dohody mezi stranami jsou povinné. EHSV dále prohlašuje svůj závazek předložit, případně s Komisí, plán ve druhé fázi (Dokončení EMU 2017-2025), který by tyto otázky projednal v členských státech, počínaje zeměmi eurozóny.

EHSV také předkládá několik důležitých doporučení, pokud jde o konkrétní návrhy Komise:

Ve svém stanovisku k Zřízení národních rad pro konkurenceschopnost v rámci eurozóny Výbor doporučuje v budoucnu aktualizovat definici konkurenceschopnosti (konkurenceschopnost 2.0) tak, aby zahrnovala cíle „nad rámec HDP“, založené na cílech Evropy 2020. Konkurenceschopnost sama o sobě není cílem. Je to rozumný cíl, pokud to v praxi zlepší blaho lidí. Budoucí diskuse by se proto neměly vztahovat na „rady pro konkurenceschopnost“, ale na „rady pro konkurenceschopnost, sociální soudržnost a udržitelnost“. Přesněji, EHSV žádá Komisi, aby předložila konkrétní návrhy na ochranu: odpovědnosti, legitimity a transparentnosti správních rad; reprezentace vyvážené nezaujaté expertízy; nezávazný charakter návrhů rad; začlenění dvojí úlohy mezd, a to jak nákladového faktoru, tak jako hlavního určujícího faktoru domácí poptávky.

Ve svém stanovisku k Evropský systém pojištění vkladů (EDIS), Výbor doporučuje, aby zavedení dalšího sdílení rizik bylo doprovázeno dalším snižováním rizik v bankovním sektoru. O obou se musí jednat souběžně a neprodleně a musí být skutečně provedeny. Výbor se domnívá, že systém EDIS bude mít rozhodující dopad na situaci jednotlivých členských států a bank tím, že bude schopen tlumit místní šoky. To může odrazovat od spekulací proti konkrétním zemím nebo bankám, čímž se snižuje riziko běhu bank. Současně to dále oslabí propojení mezi bankami a jejich národními panovníky. Pro dosažení požadovaných výsledků je naprosto nezbytné, aby všechny členské státy plně uplatňovaly stávající legislativní rámec bankovní unie (směrnice BRRD a DGS).

Ve svém stanovisku k Vnější zastoupení eurozóny, Výbor zdůrazňuje, že je nezbytné posílit relativní váhu oblasti v mezinárodních finančních institucích a dát jí významnější postavení na mezinárodních finančních trzích. EHSV souhlasí s odůvodněním návrhů Komise za tímto účelem a souhlasí s hlavními prvky třífázového scénáře, aby 2025 získal jednoho předsedu v MMF. EHSV se domnívá, že odpovídající politický tlak musí být spojen, aby se zajistilo včasné splnění povinností a závazků z toho vyplývajících pro členské státy. EHSV rovněž doporučuje jasně a výslovně definovat úlohu vnějšího zastoupení eurozóny a koordinovat ji s úlohou EU jako celku s cílem zachovat integritu jednotného trhu.

Komentáře

Facebook připomínky

Tagy: , , , ,

Kategorie: Frontpage, Bankovní unie, Ekonomika, EU

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *