#EMU: EHSV vyzývá Evropskou komisi, aby pokročit v prohlubování EMU neprodleně

| March 18, 2016 | 0 Komentáře

Peníze daň z přidané hodnoty podvodNa svém plenárním zasedání dne 17 2016 března se Evropský hospodářský a sociální výbor vydal jasný signál Evropské komisi, ve kterém jej vyzvala, aby vypracovala přesvědčivé návrhy, které jdou dále při vyplňování evropské Hospodářské a měnové unie (EMU) bez zpoždění.

V balíčku stanovisek Výbor předložila body z pohledu sociálních partnerů a občanské společnosti na Balíček návrhů k prohloubení EMU které Komise zveřejnila na konci minulého roku.

Ve svém stanovisku k zastřešující Kroky směrem k dokončení hospodářské a měnové unieVýbor oceňuje snahu Komise k provádění první fázi z Zpráva o pět Presidents ' (Prohloubení tím, že dělá 2015-2017), ale zároveň vyjadřuje své obavy, že otázka demokratické legitimity se neřeší vážně některý z návrhů Komise.

Tripartitní sociální dialog například mohly přispět k řešení toho, za předpokladu, že je strukturovaná a dohody mezi smluvními stranami povinné. EHSV dále deklaruje svůj závazek k předložení, případně s Komisí plán na scéně dva (Dokončení EMU 2017-2025) diskutovat tyto otázky v členských státech, počínaje zeměmi eurozóny.

EHSV je také několik důležitých doporučení, pokud jde o zvláštní návrhy Komise:

Ve svém stanovisku k Zřízení národní konkurenceschopnosti desek v eurozóně Výbor doporučuje aktualizovat definici konkurenceschopnosti (konkurenceschopnosti 2.0) v budoucnu zahrnout výraz "mimo HDP" cíle, vycházející z cílů strategie Evropa 2020. Konkurenceschopnost není samoúčelné. Je to jen rozumný cíl, pokud zlepšuje lidí pohodu v praxi. Budoucí diskuse by proto měla odkazovat, aby "konkurenceschopnost desky", ale "desek pro konkurenceschopnost, sociální soudržnost a udržitelnost". Přesněji řečeno, EHSV žádá Komisi, aby předložila konkrétní návrhy na zajištění následující: odpovědnost, legitimitu a transparentnost desek; zastoupení vyvážené nezaujatého odborných znalostí; nezávazný charakter návrhů desek; zahrnutí dvojroli mezd, a to jak z hlediska nákladů faktor a jako hlavní determinant domácí poptávky.

Ve svém stanovisku k Evropský systém pojištění vkladů (EDIS), Výbor doporučuje, aby zavedení dalšího sdílení rizik bylo doprovázeno dalším snižováním rizik v bankovním sektoru. Oba je třeba řešit paralelně a bez prodlení a skutečně je realizovat. Výbor se domnívá, že systém EDIS bude mít zásadní dopad na situaci jednotlivých členských států a bank tím, že bude schopen zmírnit místní šoky. To může odrazovat od spekulací vůči konkrétním zemím nebo bankám, čímž se snižuje riziko bankovek. Zároveň bude dále oslabovat vazbu mezi bankami a jejich národními suverénními orgány. K dosažení požadovaných výsledků je nezbytně nutné, aby stávající právní rámec bankovní unie (směrnice BRRD a směrnice o systémech pojištění vkladů) byl plně prováděn všemi členskými státy.

Ve svém stanovisku k vnější zastoupení eurozónyVýbor upozorňuje na jasnou potřebu posílit relativní váhu oblast je v mezinárodních finančních institucích a dát mu významnější postavení na mezinárodních finančních trzích. EHSV podporuje Důvodem návrhy Komise v tomto smyslu a souhlasí s hlavními prvky scénáře třífázového získat jediné křeslo v MMF ze strany 2025. Podle názoru EHSV musí být odpovídající politický tlak seřadil k zajištění včasného plnění povinností a závazků vyplývajících z toho pro členské státy. Výbor rovněž doporučuje, aby jasně a jednoznačně definovat úlohu eurozóny vnějšího zastoupení a koordinovat s právem EU jako celek, s cílem zachovat integritu jednotného trhu.

Tagy: , , , ,

Kategorie: Frontpage, Bankovní unie, Ekonomika, EU