Spojte se s námi

Ekonomika

Vyjednavači Evropského parlamentu a Rady dosáhnou kompromisní dohody o budoucím rozpočtu EU

Zveřejněno

on

Po deseti týdnech intenzivních jednání a 12 trialogech se rozpočet EU na období 2021–2027 posunul o krok blíže k závěru. Dohoda se vztahuje na příští víceletý finanční rámec (VFR na období 2021–2027), ozdravný fond a nové vlastní zdroje. Kompromis bude muset formálně schválit oba orgány, ale i když nyní může být zajištěna dohoda v Parlamentu, není jisté, zda v Radě proběhne hladký průchod.

V kompromisu získal Parlament 16 miliard EUR navíc k balíčku, na kterém se dohodly hlavy států nebo předsedové vlád na svém červencovém summitu. 15 miliard EUR posílí stěžejní programy na ochranu občanů před pandemií COVID-19, poskytne příležitosti další generaci a uchová evropské hodnoty. 1 miliarda EUR zvýší flexibilitu při řešení budoucích potřeb a krizí.

Letní jednání předsedů vlád trvalo vyčerpávající čtyři a půl dne, nových peněz nebylo tolik, kolik si parlament přál zajistit, ale s nástupem nového období financování se rychle blíží (1. ledna 2021) je bylo naléhavé udělat pokrok. 

V plánu je financovat toto zvýšení z velké části prostřednictvím nových „vlastních zdrojů“, to znamená zdrojů, které pocházejí spíše z příjmů Evropské unie než z vnitrostátních rozpočtů. 

Nové vlastní zdroje

Vyjednavači Evropského parlamentu navrhli plán zavedení nových vlastních zdrojů během příštích sedmi let. Tento plán je začleněn do právně závazného textu „interinstitucionální dohody“. 

Kromě příspěvku založeného na plastech od roku 2021 obsahuje cestovní plán vlastní zdroj založený na ETS (systém obchodování s emisemi) (od roku 2023, případně spojený s mechanismem úpravy uhlíkových hranic), digitální dávka (od roku 2024) a Vlastní zdroj založený na DFT i finanční příspěvek spojený s podnikovým sektorem nebo nový společný základ daně z příjmu právnických osob (od roku 2026).

Orbánova hrozba

Maďarský premiér Viktor Orbán písemně zaslal předsedovi Evropské komise hrozbu vetovat jakoukoli dohodu o rozpočtu, a to z důvodu dohody uzavřené minulý týden o připojení „podmíněnosti právního státu“ k přijetí jakýchkoli finančních prostředků.

Kompromisní dohoda o právním státu dosažená minulý týden zajišťuje, že podmíněnost se nepoužije pouze při přímém zneužití fondů EU, ale také se bude vztahovat na systémové problémy, jako je členský stát respektující demokracii, rovnost a dodržování lidských práv, včetně práv menšiny. Existuje konkrétní článek, který objasňuje rozsah a uvádí příklady, jako je například ohrožení nezávislosti soudnictví. 

Mechanismus lze spustit nejen v případě porušení, ale také v případě, že existuje vážné riziko, že fondy EU by mohly financovat akce, které jsou v rozporu s hodnotami EU. 

Poslanci také chtěli bránit konečné příjemce, kteří mohou podat stížnost Komisi prostřednictvím webové platformy a na nichž poslanci trvali na tom, že by neměli trpět kvůli selháním jejich vlády. 

Jelikož Maďarsko je jedním z největších příjemců finančních prostředků EU, má se za to, že nebude chtít bránit dohodě o celkovém rozpočtu. 

Stěžejní programy EU

Hlavní prioritou parlamentu bylo zajistit navýšení pro stěžejní programy, u nichž hrozilo nedostatečné financování v návaznosti na dohodu Evropské rady z července 2020, což by ohrozilo závazky a priority EU, zejména zelenou dohodu a digitální agendu.

Dodatečné prostředky budou čerpány hlavně ze částek odpovídajících pokutám za hospodářskou soutěž (které společnosti musí platit, pokud nedodržují pravidla EU), což je v souladu s dlouhodobou žádostí Parlamentu, aby peníze generované Evropskou unií zůstaly v Rozpočet EU.

Díky tomuto kompromisu Evropský parlament reálně ztrojnásobil krytí pro EU4Health, zajistil ekvivalent dalšího roku financování programu Erasmus + a zajistil, aby se financování výzkumu stále zvyšovalo.

Kontrola, jak se vynakládají finanční prostředky EU nové generace: Posílení rozpočtové kontroly

Pokud jde o výdaje z fondů EU nové generace, Parlament zajistil, že se tyto tři orgány budou pravidelně scházet, aby vyhodnotily čerpání fondů. Výdaje budou vynakládány transparentním způsobem a Parlament společně s Radou zkontroluje případné odchylky od dříve dohodnutých plánů.

Nástroj pro vymáhání (EU nové generace) je založen na článku Smlouvy o EU (článek 122 SFEU), který nestanoví úlohu Evropského parlamentu. Vyjednavači Evropského parlamentu rovněž získali nový postup, kterým se zavádí „konstruktivní dialog“ mezi Parlamentem a Radou o právních aktech souvisejících s novým nástrojem.

Business

Komise navrhuje opatření na podporu sdílení údajů a podporu evropských datových prostorů

Zveřejněno

on

Dnes (25. listopadu) Komise předkládá zákon o správě dat, první dokument v rámci datové strategie přijaté v únoru. Nařízení usnadní sdílení údajů v celé EU a mezi odvětvími, aby vytvořilo bohatství pro společnost, zvýšilo kontrolu a důvěru občanů i společností ohledně jejich údajů a nabídlo alternativní evropský model k praxi zpracování dat na hlavních technologických platformách.

Množství údajů generovaných veřejnými orgány, podniky a občany neustále roste. Očekává se, že se mezi lety 2018 a 2025 znásobí o pět. Tato nová pravidla umožní využití těchto údajů a připraví půdu pro evropské odvětvové datové prostory ve prospěch společnosti, občanů a společností. V datové strategii Komise z února letošního roku bylo navrženo devět takových datových prostorů, od průmyslu po energetiku a od zdraví po evropskou zelenou dohodu. Například přispějí k ekologickému přechodu zlepšením řízení spotřeby energie, provedou dodávku personalizovaného léčiva a usnadní přístup k veřejným službám.

Sledujte přímou tiskovou konferenci výkonného viceprezidenta Vestagera a komisaře Bretona EbS.

Více informací je k dispozici on-line

Pokračovat ve čtení

EU

Ombudsman po vyšetřování smlouvy BlackRock kritizuje Komisi

Zveřejněno

on

Evropská veřejná ochránkyně práv Emily O'Reilly (na snímku) poté, co zadala studijní smlouvu společnosti BlackRock Investment Management v oblasti finančního a regulačního zájmu společnosti, požádala Komisi, aby zlepšila své pokyny pro hodnocení uchazečů o zakázky související s veřejnou politikou.
O'Reilly rovněž požádal Komisi, aby zvážila posílení ustanovení o střetu zájmů ve finančním nařízení - v právu EU upravujícím způsob, jakým jsou prováděny postupy zadávání veřejných zakázek financované z rozpočtu EU.

Řekla, že použitelná pravidla nebyla dostatečně silná a jasná, aby úředníkům umožnila najít střet zájmů jinak než ve velmi úzkém rozsahu profesionálních střetů.

„Žádost společnosti o provedení studie, která se měla promítnout do politiky, která bude regulovat obchodní zájmy této společnosti, měla vést k podstatně kritičtější kontrole ze strany Komise,“ uvedl veřejný ochránce práv.

I když veřejný ochránce práv dospěl k názoru, že Komise mohla udělat více pro ověření, zda by společnosti neměla být zadána zakázka, vzhledem k možnému střetu zájmů dospěla k názoru, že základním problémem jsou stávající pravidla EU o zadávání veřejných zakázek. Proto na věc upozorní zákonodárce EU.

„Riziko střetu zájmů, pokud jde o zadávání zakázek souvisejících s politikou EU, je třeba mnohem důkladněji zvážit jak v právu EU, tak mezi úředníky, kteří přijímají tato rozhodnutí,“ uvedl O'Reilly.

"Nelze přijmout přístup zaškrtnutí políčka k zadávání určitých zakázek." Zacházet s uchazeči o zakázku je stejně důležité, ale to, že při posuzování nabídek náležitě nezohledníte další kritické faktory, nakonec neslouží veřejnému zájmu. “

Návrhy veřejného ochránce práv následují po vyšetřování rozhodnutí Komise zadat zakázku společnosti BlackRock, aby provedla studii o integraci cílů v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a správy do bankovních pravidel EU. Veřejný ochránce práv obdržel tři stížnosti související s rozhodnutím Komise - dvě od poslanců EP a jedna od skupiny občanské společnosti.

Šetření veřejného ochránce práv upozornilo na skutečnost, že společnost BlackRock optimalizovala své šance na získání smlouvy tím, že poskytla mimořádně nízkou finanční nabídku, kterou lze vnímat jako pokus prosadit vliv na investiční oblast významnou pro její klienty.

O'Reilly dodal: „Otázky měly být položeny ohledně motivace, cenové strategie a toho, zda jsou interní opatření přijatá společností k zabránění střetu zájmů skutečně přiměřená.“

„EU je v nadcházejících letech nastavena na bezprecedentní úroveň výdajů a investic s významnými vazbami na soukromý sektor - občané si musí být jisti, že smlouvy zahrnující fondy EU jsou zadávány až po důkladném prověření. Stávající pravidla neposkytují tuto záruku. “

Pozadí

Komise vyvíjí nástroje a mechanismy pro integraci faktorů životního prostředí, společnosti a správy do bankovního obezřetnostního rámce EU. V červenci 2019 vypsala výzvu k podávání nabídek na studii, která by nastínila současnou situaci a identifikovala výzvy při řešení této problematiky. Obdržela devět nabídek a v březnu 2020 zakázku zadala společnosti BlackRock Investment Management, která byla jediným velkým investičním manažerem ve skupině uchazečů.

Při posuzování rozhodnutí veřejný ochránce práv zjistil, že interní pokyny Komise pro zadávání veřejných zakázek byly velmi nedostatečné, aby zaměstnancům Komise poskytly dostatečnou jasnost v tom, jak posoudit možný střet zájmů.

Veřejný ochránce práv rovněž shledal, že příslušná definice ve finančním nařízení, pokud jde o to, co představuje střet zájmů, je příliš vágní na to, aby pomohla v takové konkrétní situaci, jako je situace s BlackRock. Z důvodu tohoto omezení ve finančním nařízení veřejný ochránce práv v tomto případě neshledal nesprávný úřední postup ze strany Komise. Místo toho navrhla posílení pravidel a své rozhodnutí v tomto šetření předala Parlamentu a Radě - zákonodárcům EU - k posouzení.

Přečtěte si rozhodnutí veřejného ochránce práv zde.

Pokračovat ve čtení

koronavirus

Poslední na COVID-19 v Rusku

Zveřejněno

on

Celý svět čelí druhé vlně pandemie viru COVID-19. Podle mnoha odhadů se nemoc šíří velmi rychle, píše Alex Ivanov, moskevský korespondent.

USA, Indie a Brazílie jsou na čele. V Evropě se opět zavádějí omezení: kavárny a restaurace, noční kluby se zavírají a hranice se stále uzavírají. Rusko není výjimkou. Ačkoli úřady neplánují rozsáhlá karanténní opatření, již byla zavedena řada přísných omezení. Studenti a studenti středních škol byli převedeni na distanční vzdělávání. V mnoha ruských regionech se rovněž zavádějí přísnější předpisy.

Situace s šířením koronavirové infekce v Rusku je komplikovaná, v zemi bylo zaznamenáno více než 2,138 1,457 milionů případů infekce, tj. Téměř 100 XNUMX na každých XNUMX tisíc obyvatel, uvedla na jednom z oficiálních setkání místopředsedkyně vlády Taťána Goliková .

Podle ní ve 32 oblastech Ruska přesahuje výskyt koronavirů na 100 tisíc obyvatel průměrnou úroveň v Rusku. Celkově země zaznamenala více než 2,138 1,457 milionů případů infekce, tj. Téměř 100 1 na každých 23 tisíc obyvatel. Současně se denní míra zvýšení výskytu koronavirů od 2.8. října do 6.1. listopadu zvýšila v Rusku 17.1krát - ze 100 na XNUMX na XNUMX tisíc obyvatel, uvádí RIA Novosti.

"Doposud poskytuje lékařskou péči s novou koronavirovou infekcí asi 520 tisíc zdravotnických pracovníků, včetně téměř 147 tisíc lékařů, 301 tisíc sekundárního zdravotnického personálu, více než 71 tisíc juniorských zdravotnických pracovníků a více než 38 tisíc řidičů sanitek," dodala Zpráva TASS. Golikova také připomněla, že v Rusku byly dosud registrovány dvě vakcíny proti nové koronavirové infekci, kromě Sputniku je to Epivaccorona, vyvinutá Novosibirským vědeckým centrem Vector. Vyvíjí se další vakcína, která prochází klinickými testy Chumakovské výzkumné středisko ruského ministerstva školství a vědy. Tyto klinické studie mají být podle ní dokončeny do konce prosince tohoto roku.

„Od konečné registrace vakcíny Sputnik-V bylo do civilního oběhu propuštěno více než 117 tisíc dávek vakcíny a výrobci plánují do konce letošního roku vyrobit více než 2 miliony dávek. lidé z rizikových skupin, lékaři a pedagogičtí pracovníci jsou očkováni, “uvedla Goliková. Masové očkování populace proti koronaviru je podle ní plánováno od roku 2021.

„Zároveň chci znovu upozornit na skutečnost, že v souladu s legislativou Ruské federace je očkování dobrovolné,“ uvedla Goliková. Za poslední den bylo v Rusku zjištěno 24,326 2.1 nových případů koronaviru, přičemž v zemi bylo registrováno více než XNUMX milionu případů.

Zatímco různé ruské vládní a lékařské orgány považují za obtížné poskytnout přesnou předpověď stabilizace situace s šířením koronaviru. Mnoho opatrných předpokladů ukazuje na jaro-léto příštího roku. Je zřejmé, že situace je velmi vážná a úřady berou tuto otázku s maximální odpovědností. Prezident Putin se v této otázce pravidelně schází s různými vládními agenturami.

Je zřejmé, že pandemie přináší ekonomice země obrovské ekonomické ztráty. Bohužel se také zvyšuje počet úmrtí, což má v souvislosti se stálým poklesem populace v zemi také negativní dopad.

Úřady nicméně očekávají, že virus v blízké budoucnosti potlačí a uvede situaci do podmínek, kdy je možné zvládnout nekontrolovatelnou pandemii. V vakcíny vyvíjené v Rusku se vkládají velké naděje a zájem o ně ve světě neustále roste.

Pokračovat ve čtení
Inzerát

Facebook

Twitter

Trending