Spojte se s námi

Ekonomika

Zelenána byla dána 12 národním plánům obnovy

Zveřejněno

on

Ministři hospodářství a financí EU dnes (13. července) přijali první várku prováděcích rozhodnutí Rady, kterými se schvaluje dvanáct národních plánů obnovy a odolnosti. Komisař pro ekonomiku Paolo Gentiloni uvedl: „Toto je skutečný začátek plánu obnovy.“

Ujednání o předběžném financování umožňuje počáteční platbu 13% z celkového dostupného financování, aby se míč rozběhl, a to do dvou měsíců od dnešního rozhodnutí. Další výplaty ze zařízení budou založeny na pozitivním hodnocení provádění plánu obnovy a odolnosti s přihlédnutím k dosažení milníků a cílů stanovených v plánu každé země. Plány zahrnují složité reformy, které je obtížné přijmout, ale lze je usnadnit přechodným financováním. Plány jsou rovněž zásadní pro to, aby EU plnila své zelené a digitální ambice. 

Gentiloni uvedl, že ačkoli dnešní rozhodnutí bylo zásadní, v tomto „mimořádném a bezprecedentním programu bude rozhodující to, co se stane v příštích několika týdnech, měsících a roce. 

Rakousko, Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Řecko, Itálie, Lotyšsko, Lucembursko, Portugalsko, Slovensko a Španělsko dostaly zelenou pro využití fondů EU pro zotavení a odolnost na oživení jejich ekonomik a zotavení z spadů COVID-19. Schválení ECOFIN umožňuje členským státům podepsat grantové a úvěrové smlouvy spojené s fondem.

Dvě země stále nepředložily své plány: Maďarsko a Rakousko. Očekává se, že další čtyři země budou mít své plány schválené na příštím ECOFIN 26. července. 

Eurozóna

Většina občanů EU upřednostňuje euro, nejvíce nadšení jsou Rumuni

Zveřejněno

on

Tři ze čtyř Rumunů upřednostňují měnu euro. Průzkum provedl Bleskový průzkum Eurobarometru zjistili, že Rumuni v drtivé většině podporují měnu eura, píše Cristian Gherasim, korespondent Bukurešti.

Průzkum byl proveden v sedmi členských státech EU, které se dosud nepřipojily k eurozóně: ​​Bulharsku, České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Švédsku.

Celkově 57% respondentů souhlasí se zavedením eura ve své zemi.

V tiskové zprávě Evropská komise, instituce stojící za průzkumem, uvedla, že drtivá většina dotazovaných občanů EU (60%) se domnívá, že přechod na euro měl pozitivní dopad na země, které jej již používají. 52% se domnívá, že obecně to bude mít pozitivní důsledky pro zavedení eura pro jejich zemi a 55% uvádí, že zavedení eura bude mít pozitivní důsledky i pro sebe.

Přesto „podíl respondentů, kteří si myslí, že jejich země je připravena zavést euro, zůstává v každé ze zkoumaných zemí nízký. Zhruba třetina respondentů v Chorvatsku se domnívá, že jejich země je připravena (34%), zatímco v Polsku je nejméně pravděpodobné, že si myslí, že jejich země je připravena zavést euro (18%), “uvádí průzkum.

Rumuni vedou, pokud jde o celkově pozitivní názor na eurozónu. Nejvyšší procento respondentů s kladným názorem tedy bylo zaznamenáno v Rumunsku (75% ve prospěch měny) a Maďarsku (69%).

Ve všech členských státech, které se průzkumu zúčastnily, s výjimkou České republiky, došlo ve srovnání s rokem 2020 k nárůstu těch, kteří upřednostňují zavedení eura. Nejvyšší nárůst příznivosti lze pozorovat v Rumunsku (ze 63% až 75%) a Švédsko (od 35% do 43%).

Průzkum identifikuje některá trápení respondentů jako možné nevýhody přechodu na euro. Více než šest z deseti dotázaných si myslí, že zavedení eura zvýší ceny, což je většinový názor ve všech zemích kromě Maďarska. Nejvyšší podíl je pozorován v Česku (77%), Chorvatsku (71%), Bulharsku (69%) a Polsku (66%).

Sedm z deseti dále souhlasí s tím, že jsou znepokojeni zneužívajícím stanovováním cen během přechodu na euro, což je většinový názor ve všech zemích, které se průzkumu zúčastnily, od 53% ve Švédsku po 82% v Chorvatsku.

I když je tón optimistický, protože téměř všichni dotázaní říkají, že se jim osobně podaří přizpůsobit nahrazení národní měny eurem, někteří se zmínili, že přijetí eura bude znamenat ztrátu kontroly nad národní hospodářskou politikou. Respondenti ve Švédsku s největší pravděpodobností souhlasí s touto možností (67%), zatímco překvapivě nejméně respondenti v Maďarsku (24%).

Obecně panuje názor, že velká většina dotazovaných nejen podporuje euro a věří, že by to prospělo jejich příslušným zemím, ale že přechod na euro by v žádném případě nepředstavoval, že jejich země ztratí část své identity.

Pokračovat ve čtení

Evropská komise

Jednotný trh: nová pravidla k zajištění bezpečných a vyhovujících produktů na trhu EU

Zveřejněno

on

K dnešnímu dni EU Nařízení o dozoru nad trhem a dodržování předpisů se stane plně použitelným. Cílem nových pravidel je zajistit, aby výrobky uváděné na trh EU byly v souladu s příslušnými právními předpisy EU a splňovaly požadavky na veřejné zdraví a bezpečnost. Právní předpisy jsou klíčem k zajištění dobře fungujícího jednotného trhu a pomáhají zavést lepší strukturu pro kontroly produktů vyměňovaných na trhu EU zlepšením spolupráce mezi vnitrostátními orgány a celníky.  

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton uvedl: „S rostoucími online nákupy a složitostí našich dodavatelských řetězců je zásadní zajistit, aby všechny produkty na našem vnitřním trhu byly bezpečné a v souladu s právními předpisy EU. Toto nařízení pomůže chránit spotřebitele a podniky před nebezpečnými výrobky a zlepší spolupráci vnitrostátních orgánů a celníků, aby se zabránilo jejich vstupu na vnitřní trh. “

Nařízení, které Komise navrhla v červnu 2019, se nyní bude vztahovat na širokou škálu výrobků, na něž se vztahuje 73 právních předpisů EU, od hraček, elektroniky až po automobily. Aby se podpořilo dodržování těchto pravidel ze strany podniků, nařízení pomůže poskytovat podnikům prostřednictvím internetu bezplatné informace o pravidlech produktů Portál Vaše Evropa a kontaktní místa pro výrobky. Nová pravidla rovněž lépe upřesní pravomoci orgánů dozoru nad trhem a umožní jim vykonávat kontroly na místě a provádět tajný nákup produktů. The modernizovaný rámec pro dozor nad trhem rovněž pomůže řešit rostoucí výzvy elektronického obchodování a nových dodavatelských řetězců tím, že zajistí, aby určité kategorie výrobků mohly být uvedeny na trh EU, pouze pokud je v EU přítomen hospodářský subjekt jako zástupce orgánů. S cílem pomoci podnikům přizpůsobit se těmto požadavkům vydala Komise již vyhrazený dokument pokyny v březnu 2021. Nařízení navíc pomůže také posílit spolupráci mezi donucovacími orgány a zejména celními orgány, aby byla zajištěna účinnější kontrola výrobků vstupujících na trh EU na jeho hranicích. Zřízení lepší spolupráce mezi orgány dozoru nad trhem, Komisí a zúčastněnými stranami bylo položeno základem Evropská síť pro shodu výrobků dříve v lednu tohoto roku. Více o dozoru nad trhem, zde.

Pokračovat ve čtení

Digitální ekonomika

Digitální euro: Komise vítá zahájení projektu digitálního eura ze strany ECB

Zveřejněno

on

Komise vítá rozhodnutí Rady guvernérů Evropské centrální banky (ECB) zahájit projekt digitálního eura a zahájit fázi vyšetřování. Tato fáze se zaměří na různé možnosti designu, požadavky uživatelů a na to, jak by finanční zprostředkovatelé mohli poskytovat služby založené na digitálním euru. Digitální euro, digitální forma peněz centrální banky, by nabídlo spotřebitelům a podnikům větší výběr v situacích, kdy nelze použít fyzickou hotovost. Podporoval by dobře integrovaný platební sektor, aby reagoval na nové platební potřeby v Evropě.

Vzhledem k digitalizaci, rychlým změnám v platebním prostředí a vzniku kryptoaktiv by digitální euro bylo doplňkem hotovosti, která by měla zůstat široce dostupná a použitelná. Podpořilo by to řadu politických cílů stanovených v širším smyslu Komise digitální finance a maloobchodní platební strategie včetně digitalizace evropské ekonomiky, posílí mezinárodní roli eura a podpoří otevřenou strategickou autonomii EU. Na základě technické spolupráce s ECB zahájené v lednu bude Komise nadále úzce spolupracovat s ECB a institucemi EU během fáze vyšetřování při analýze a testování různých možností návrhu s ohledem na politické cíle.

Pokračovat ve čtení
Inzerát
Inzerát

Trending