Spojte se s námi

Ekonomika

Scale-Up Europe má ambiciózní plány na vytvoření evropských technologických šampionů zítřka

SHARE:

Zveřejněno

on

EU Reporter se setkal s Kat Borlongan ze Scale-Up Europe. Scale-Up Europe, iniciovaný prezidentem Emmanuelem Macronem, se zabývá klíčovými hnacími silami, které jsou pro škálování potřeba: talent, investice, spolupráce mezi začínajícími podniky a hluboké technologie. 

Skupinu tvoří více než 150 předních evropských technologických zakladatelů, investorů, výzkumných pracovníků, generálních ředitelů společností a vládních úředníků se stejným cílem: urychlit vzestup globálních technologických lídrů narozených v Evropě ve službách pokroku a technologické suverenity.

Borlongan pracoval více než 3 roky jako ředitel La French, vládní mise vybudované za účelem posílení francouzského startupového ekosystému. Na rozdíl od podobných organizací měl La French nesrovnatelný kontakt se srdcem vlády a aby se věci staly. Když požádali o změnu ve veřejné politice, stalo se to. Například, když se snaží přilákat nejlepší talenty z celého světa, vláda usnadnila každému začínajícímu podniku najmout si ho z libovolného místa na světě během několika dní a nabídla povolení k pobytu na čtyři roky. Tento proces byl přímočarý, vysoce efektivní a sdílený se 121 francouzskými technologickými společnostmi po celém světě. 

Na otázku, co bude pro tuto oblast znamenat nadcházející francouzské předsednictví EU, je Borlongan přesvědčen, že Macron bude mít ambiciózní plány: „Macron nebude mít jen obrannou strategii, nechce udělat stejnou chybu, jakou udělali v počátkem 2000. století, kdy Evropa zcela propásla celou internetovou revoluci. Nebude to jen defenzivní strategie zaměřená na regulaci, politiku hospodářské soutěže a fiskální politiku, ale zahájí ofenzivu zaměřenou na to, aby si Evropa vytvořila své vlastní šampiony a rozšířila se.“ Borlongan říká, že se pravděpodobně podívá na čtyři nebo pět klíčových iniciativ, které přinesou velmi konkrétní výsledky. 

Inzerát

Sdílet tento článek:

Pokračovat ve čtení
Inzerát

Ekonomika

Ochrana finančního systému EU před kybernetickými útoky a narušením informačních a komunikačních technologií

Zveřejněno

on

Poslanci Hospodářského měnového výboru odhlasovali (1. prosince) nová pravidla zaměřená na posílení odolnosti systémů ICT v sektoru finančních služeb, konkrétně požadavky na odhalování, zadržování, ochranu a nápravu informačních a komunikačních problémů s ICT. Nové požadavky by byly doprovázeny podáváním zpráv a testováním digitálních schopností.

„Evropská unie je o krok blíže k tomu, aby měla komplexní a dobře koordinovaný soubor pravidel pro řešení rizik ICT a budování kybernetické odolnosti všech subjektů,“ řekl Billy Kelleher (Renew, IE), odpovědný za nařízení.

Pravidla by se vztahovala na finanční subjekty regulované na úrovni EU, jako jsou banky, poskytovatelé plateb, poskytovatelé elektronických peněz, investiční firmy, poskytovatelé služeb kryptoaktiv a poskytovatelé služeb IKT jako třetí strany.

Připravenost na rizika a podávání zpráv

Inzerát

Rámec řízení rizik ICT by měl zohledňovat významné rozdíly mezi finančními subjekty, pokud jde o velikost, povahu, složitost a rizikový profil. Poslanci chtějí, aby podniky efektivně reagovaly a rychle se zotavily a zároveň zajistily provozní kontinuitu.

Aby bylo dosaženo spolehlivého režimu hlášení incidentů souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi pro finanční subjekty s menší administrativní zátěží a bez překrývání hlášení, poslanci EP souhlasili s tím, že by měly podávat hlášení svým příslušným orgánům centralizovaným a harmonizovaným způsobem. Měla by být prozkoumána možnost zřízení jediného centra EU pro závažné incidenty související s IKT.

Dohled nad riziky ICT třetích stran

Inzerát

Dohled by se měl rozšířit na poskytovatele ICT služeb. Poslanci uznali jejich zásadní přínos pro fungování finančního sektoru, a proto vyzvali, aby na ně na úrovni EU řádně dohlížel společný kontrolní orgán. Výbor také požaduje, aby jeden z evropských orgánů dohledu přímo dohlížel na poskytovatele kritických ICT služeb třetích stran. Kromě toho by poskytovatelé kritických služeb IKT jako třetí strany usazení ve třetích zemích museli mít sídlo v EU, aby mohli uzavírat smluvní ujednání s finančními subjekty.

A konečně, poslanci chtějí zlepšit výměnu informací a spolupráci mezi ESA, vnitrostátními příslušnými orgány, Skupinou pro spolupráci v oblasti sítí a informačních systémů (NIS), národními týmy pro reakci na incidenty v počítačové bezpečnosti (CSIRT) a také vedoucím dozorem a společným dozorčím orgánem. . To má zajistit, aby strategie kybernetické bezpečnosti přijaté členskými státy byly konzistentní, aby si finanční dohled uvědomili kybernetické incidenty a umožnil se proces učení napříč sektory.

Sdílet tento článek:

Pokračovat ve čtení

Ekonomika

Rada souhlasí s vyjednávacím mandátem k vyčištění převodů kryptoaktiv

Zveřejněno

on

Velvyslanci EU se (1. prosince) dohodli na mandátu k jednání s Evropským parlamentem o návrhu na aktualizaci stávajících pravidel pro informace doprovázející převody finančních prostředků. Cílem aktualizace je rozšířit rozsah pravidel na určitá kryptoaktiva.

„Dnešní dohoda je důležitým krokem k odstranění mezer v našich finančních systémech, které zločinci zlovolně využívají k praní nezákonných zisků nebo financování teroristických aktivit,“ Andrej Šircelj, slovinský ministr financí. "Kryptoaktivům stále více hrozí, že budou zneužity k praní špinavých peněz a kriminálním účelům, a jsem rád, že Rada mohla v tomto naléhavém návrhu rychle pokročit."

Cílem návrhu je zavést povinnost pro poskytovatele služeb kryptoaktiv shromažďovat a zpřístupňovat úplné informace o odesílateli a příjemci převodů virtuálních nebo kryptoaktiv, které provozují. To je to, co poskytovatelé platebních služeb v současné době dělají pro bankovní převody. Díky sledovatelnosti převodů kryptoaktiv bude snazší identifikovat a blokovat podezřelé transakce.

Rada chce zahrnout převody kryptoaktiv mezi poskytovateli služeb kryptoaktiv a nehostované peněženky, chce úplný soubor informací o původci pro převod kryptoaktiv, bez ohledu na výši transakce. Vzhledem k naléhavé potřebě zajistit sledovatelnost převodů kryptoaktiv se Rada ve svém postoji zaměřuje na synchronizaci uplatňování návrhu o převodu finančních prostředků a trhu v oblasti regulace kryptoaktiv (MiCA).

Inzerát

Tento návrh je součástí balíčku legislativních návrhů na posílení pravidel EU pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT), které Komise předložila dne 20. července 2021.

Sdílet tento článek:

Pokračovat ve čtení

Zemědělství

„Dai the Dairy“ vyhrává velšské farmářské ocenění

Zveřejněno

on

Dobře známý pěstitel mléka z Pembrokeshire, Dai Miles (na snímku), který hospodaří kousek od Haverfordwest ve Walesu, byl vybrán jako vítěz ceny Farmers' Union of Wales (FUW) za rok 2021 pro osobu, která významně přispěla k velšskému mlékárenskému průmyslu.

Cena oceňuje jednotlivce, který významně přispěl a stal se nedílnou součástí mlékárenského průmyslu ve Walesu. Porotci byli ohromeni příspěvky, které Miles učinil a nadále dělá pro mlékárenský průmysl.

Při předávání ceny na Royal Welsh Winter Fair v pondělí 29. listopadu prezident FUW Glyn Roberts řekl: „Dai Miles může být popsán pouze jako stálice našeho mléčného průmyslu. Jeho vášeň, odhodlání a nadšení pro všechno mlékárenské výrobky jsou inspirující. 

„Nejenže odvádí vynikající práci jako chovatel dojnic, stará se o dobytek, půdu a vyrábí udržitelné výživné potraviny, ale také se zasloužil o zajištění dlouhodobého trhu s biomlékem z Walesu tím, že podporoval potřeby ekologického zpracování ve Walesu. Ocenění nemohlo dostat hodnotnějšího vítěze.“

Inzerát

Dai Miles vyrostl ve Felin Fach poblíž Lampeter a navštěvoval školu Aberaeron Comprehensive. Dai, který nepocházel z farmářské rodiny, začal svou farmářskou kariéru navštěvováním Welsh Agricultural College v Aberystwyth, kde získal národní diplom v zemědělství a dokončil sendvičový rok na Godor Nantgaredig.

Po vysoké škole strávil pět let jako pastevec 160 krav ve Waun Fawr, Glynarthen, Llandysul a poté dalších pět let v IGER Trawscoed, kde pracoval jako pomocný pastevec mezi dvěma stády dojnic, Lodge Farm a ekologickým stádem v Ty Gwyn. odvážný krok vzít si nájem na vlastní pěst.

Dai, který je viceprezidentem FUW pro jižní Wales, je také bývalým předsedou Výboru pro mléko a mléčné výrobky FUW, bývalým předsedou okresu FUW v Pembrokeshire a místopředsedou Výboru nájemníků FUW. 

Inzerát

Kromě toho se Dai zúčastnil programu Farming Connect's Agri-Academy Rural Leadership Program, který mu pomohl dále rozvíjet jeho komunikační dovednosti, aby mohl efektivněji plnit své role mimo farmu.

Kromě provozování vlastní ekologické mléčné farmy se Dai Miles v roce 2000 stal jedním ze čtyř zakládajících ředitelů a prvním předsedou Calon Wen Organic Milk Co-operative. Družstvo, které vlastní 25 farmářských rodin, pomáhá zajistit dlouhodobý trh pro organické mléko z Walesu tím, že podporuje potřeby ekologického zpracování ve Walesu. 

V roce 2013 se stal generálním ředitelem podniku a začal rozvíjet značku na specializovaném trhu s bio mlékem. Společnost nyní dodává svou vlastní značku mléka, másla, sýrů a mraženého jogurtu hlavním maloobchodníkům ve Walesu a Spojeném království a také celé řadě dalších maloobchodních prodejen.

Ústředním bodem úspěchu Dai je vášnivé přesvědčení, že ziskový zemědělský průmysl je klíčem k zachování venkova a venkovské kultury Walesu pro budoucí generace.

Sdílet tento článek:

Pokračovat ve čtení
Inzerát
Inzerát

Trending