Spojte se s námi

Ekonomika

Komise stanoví nová pravidla pro respektování lidských práv a životního prostředí v globálních hodnotových řetězcích

SHARE:

Zveřejněno

on

Evropská komise dnes (23. února) přijala návrh směrnice o hloubkové kontrole podnikové udržitelnosti. Cílem návrhu je učinit dodavatelské řetězce udržitelnějšími a respektujícími práva pracovníků. 

Doufáme, že přijetím opatření na úrovni EU nebudou muset společnosti dodržovat „špagety“ různých pravidel v různých státech, které roztříští jednotný trh. Některé společnosti již podnikly kroky k potlačení tlaku spotřebitelů a negativní publicity, některé země zavedly určitou formu due diligence.

Společnosti budou muset identifikovat a v případě potřeby předcházet nepříznivým dopadům svých činností na lidská práva, jako je dětská práce a vykořisťování pracovníků, a na životní prostředí, například znečištění a ztrátu biologické rozmanitosti, nebo je ukončit nebo zmírnit. Komise doufá, že nová pravidla přinesou právní jistotu a rovné podmínky. Očekává se také, že opatření budou mít dopad i mimo EU. 

Nová pravidla se budou vztahovat na velké společnosti s ručením omezeným s celosvětovým obratem nad 150 milionů eur a více než 500 zaměstnanci nebo společnosti v „odvětvích s vysokým dopadem“ s obratem 40 milionů eur a více než 250 zaměstnanci. Jsou zahrnuty společnosti mimo EU působící v EU. Malé a střední podniky (MSP) nespadají přímo do působnosti tohoto návrhu.

Vnitrostátní správní orgány jmenované členskými státy budou odpovědné za dohled nad těmito novými pravidly a mohou ukládat pokuty v případě jejich nedodržení. Kromě toho budou mít oběti možnost podat žalobu na náhradu škody, které by se dalo předejít pomocí vhodných opatření náležité péče.

Velké společnosti budou muset mít plán, který zajistí, že jejich obchodní strategie bude slučitelná s omezením globálního oteplování na 1.5 °C v souladu s Pařížskou dohodou. Zvláštní odpovědnost ponesou ředitelé společností, kterým by měla být svěřena konkrétní odpovědnost za nastavení a dohled nad implementací due diligence a za její integraci do podnikové strategie. 

Návrh Komise rovněž zahrnuje doprovodná opatření, která mají společnostem, zejména malým společnostem nebo společnostem ve třetích zemích, pomoci přizpůsobit se novým pravidlům. 

Inzerát

Sdílet tento článek:

Inzerát

Trending