Spojte se s námi

Obchod

Going Green zdražuje, protože EU uvalila cla na čínská elektrická auta

SHARE:

Zveřejněno

on

Čínské elektromobily budou v Evropské unii zdražovat poté, co Komise ustoupila tlaku politiků, kteří se obávají konkurence pro jejich domácí automobilový průmysl. Dospěla k „předběžnému závěru“, že čínští výrobci elektrických vozidel (EV) budou od 4. července čelit clám, „pokud diskuse s čínskými úřady nepovedou k účinnému řešení“.

Čína varovala, že cla poruší pravidla mezinárodního obchodu, a vyšetřování Komise označila za „protekcionismus“. Výrobci elektromobilů, kteří spolupracovali při vyšetřování, budou čelit v průměru 21% clu, zatímco ti, kteří ne, budou čelit jednomu z 38.1%.

Prohlášení komise je následující:

V rámci svého probíhajícího šetření dospěla Komise k předběžnému závěru, že baterie elektrických vozidel (BEV) hodnotový řetězec v Číně těží z nespravedlivé dotování, což způsobuje a hrozba hospodářské újmy výrobcům BEV v EU. Šetření rovněž zkoumalo pravděpodobné důsledky a dopad opatření na dovozce, uživatele a spotřebitele BEV v EU.

V důsledku toho se Komise obrátila na čínské orgány, aby projednaly tato zjištění a prozkoumaly možné způsoby řešení zjištěných problémů způsobem slučitelným s WTO.

V této souvislosti má Komise předem zveřejnila výši prozatímních vyrovnávacích cel, která by uvalila na dovoz bateriových elektrických vozidel (dále jen „BEV“) z Číny. Pokud by jednání s čínskými orgány nevedla k účinnému řešení, byla by tato prozatímní vyrovnávací cla zavedena od 4. července zárukou (ve formě, o níž rozhodnou celní orgány v každém členském státě). Byly by vybírány pouze v případě uložení konečných cel.  

Inzerát

Jednotlivá cla, která by Komise uplatňovala na tři čínské výrobce zařazené do vzorku, by byla: 

• BYD: 17,4 %; 

• Geely: 20 %; a 

• SAIC: 38,1 %. 

Ostatní výrobci BEV v Číně, kteří spolupracovali při šetření, ale nebyli zařazeni do vzorku, by podléhali následujícímu váženému průměrnému clu: 21 %. 

Všichni ostatní výrobci BEV v Číně, kteří při šetření nespolupracovali, by podléhali následujícímu zbytkovému clu: 38,1 %. 

Postup a další kroky 

Dne 4. října 2023 Komise formálně zahájila z moci úřední antisubvenční šetření týkající se dovozu bateriových elektrických vozidel pro cestující pocházejících z Číny. Jakékoli šetření musí být ukončeno nejpozději do 13 měsíců od zahájení. Prozatímní vyrovnávací cla může Komise zveřejnit do 9 měsíců od zahájení řízení (tj. nejpozději do 4. července). Konečná opatření mají být uložena do 4 měsíců po uložení prozatímních cel.

Na základě odůvodněné žádosti může jeden výrobce BEV v Číně – Tesla – obdržet v konečné fázi individuálně vypočtenou celní sazbu. Jakákoli jiná společnost vyrábějící v Číně, která nebyla vybrána do konečného vzorku a která si přeje, aby byla její konkrétní situace prošetřena, může požádat o zrychlený přezkum v souladu se základním antisubvenčním nařízením ihned po uložení konečných opatření (tj. 13 měsíců po zahájení řízení) . Lhůta pro uzavření takového přezkumu je 9 měsíců.  

Informace o zamýšlených úrovních prozatímních cel jsou poskytovány všem zúčastněným stranám (včetně výrobců v Unii, dovozců a vývozců a jejich reprezentativních sdružení, čínských vyvážejících výrobců a jejich reprezentativních sdružení a země původu a/nebo vývozu, tj. Číny), a členským státům EU před uložením jakýchkoli takových opatření v souladu s postupy stanovenými základním antisubvenčním nařízením EU.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending