Spojte se s námi

Ekonomika

Propojení Evropy: podpora EU pro projekty infrastruktury

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Poslanci chtějí podpořit program Nástroj pro propojení Evropy s cílem modernizovat dopravu v EU, digitální sítě, systémy 5G a energetickou infrastrukturu, Společnost.

Parlament přijal obnovený program Nástroj pro propojení Evropy (CEF) dne 6. července.

Část Rozpočet EU na období 2021–2027, program s rozpočtem 33.71 miliard EUR (v běžných cenách) bude financovat klíčové projekty s cílem zlepšit dopravní spojení a energetické sítě, jakož i digitální služby a konektivitu v Evropě. Rovněž by měla podporovat zaměstnanost, hospodářský růst a zavádění nových technologií.

Poslancům se podařilo zajistit, aby 60% finančních prostředků bylo věnováno na projekty, které pomáhají dosáhnout cílů EU v oblasti klimatu. Kromě toho bude 15% prostředků z energetického pilíře přiděleno na přeshraniční projekty v oblasti obnovitelné energie.

Podpora v různých oblastech

Inzerát

Společnost Nástroj pro propojení Evropy si klade za cíl vytvořit synergie mezi odvětvími dopravy, energetiky a digitálních odvětví. The rozpočet pro každý sektor bude:

  • Doprava: 25.81 miliard EUR
  • Energie: 5.84 miliard EUR
  • Digitální: 2.07 miliardy EUR


Bude podporovat propojení, rozvoj a modernizaci železniční, silniční, vnitrozemské vodní a námořní infrastruktury, jakož i zajištění bezpečné a zabezpečené mobility.


Další vývoj transevropské dopravní sítě (TEN-T) bude prioritou.

Inzerát

Nový program rovněž zajistí, že bude-li infrastruktura přizpůsobena ke zlepšení vojenské mobility v rámci EU, bude možné ji použít pro civilní i vojenské potřeby. Na vojenskou mobilitu půjde z rozpočtu na dopravu celkem 1.69 miliardy EUR.

Prostředky budou použity na přeshraniční projekty v oblasti obnovitelné energie, dekarbonizace podporující Zelená nabídka EU a ambice EU v oblasti klimatu a zajistit bezpečnost dodávek

Páteří sítě je univerzální přístup k rychlým sítím digitální transformace ekonomiky a společnosti, zatímco propojenost je rozhodujícím faktorem při odstraňování hospodářských, sociálních a územních rozdílů. Priorita bude věnována projektům, které rozšiřují pokrytí, a to i pro domácnosti.

Pozadí

Společnost Nástroj pro propojení Evropy byl zřízen v roce 2014 spojit financování EU na rozvoj infrastruktury v digitálním, dopravním a energetickém sektoru.

Podporovala synchronizaci pobaltských států, integraci Pyrenejského poloostrova, diverzifikaci v jihovýchodní Evropě a pobřežní síť v Severním moři (Severní moře, Irské moře, Lamanšský průliv, Baltské moře a sousední vody).

Nástroj pro propojení Evropy také umožňuje přeshraniční interoperabilitu v klíčových oblastech, jako jsou eJustice, eHealth a kybernetická bezpečnost.

Od roku 2018 nástroj pro propojení Evropy podporuje WiFi4EU iniciativa, jejímž cílem je poskytovat bezplatné veřejné Wi-fi prostřednictvím orgánů veřejného sektoru ve všech zemích EU, plus v Norsku a na Islandu.

Jakmile nařízení vstoupí v platnost, použije se zpětně od 1. ledna 2021.

Více informací o Nástroji pro propojení Evropy 

Zemědělství

Společná zemědělská politika: Jak EU podporuje zemědělce?

Zveřejněno

on

Od podpory zemědělců po ochranu životního prostředí zahrnuje zemědělská politika EU řadu různých cílů. Zjistěte, jak je zemědělství EU financováno, jeho historii a budoucnost, Společnost.

Co je společná zemědělská politika?

EU podporuje zemědělství prostřednictvím svého Společná zemědělská politika (VÍČKO). Byla založena v roce 1962 a prošla řadou reforem, aby bylo zemědělství pro zemědělce spravedlivější a udržitelnější.

Inzerát

V EU je asi 10 milionů farem a zemědělský a potravinářský sektor dohromady poskytuje v EU téměř 40 milionů pracovních míst.

Jak je financována společná zemědělská politika?

Společná zemědělská politika je financována z rozpočtu EU. Pod Rozpočet EU na období 2021-2027„Na zemědělství bylo vyčleněno 386.6 miliardy EUR. Je rozdělena na dvě části:

Inzerát
  • 291.1 miliardy EUR pro Evropský zemědělský záruční fond, který poskytuje podporu příjmů zemědělcům.
  • 95.5 miliardy EUR pro Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, který zahrnuje financování venkovských oblastí, opatření v oblasti klimatu a řízení přírodních zdrojů.

Jak vypadá zemědělství EU dnes? 

COVID-19 zasáhl zemědělce a zemědělský sektor a EU zavedla konkrétní opatření na podporu průmyslu a příjmů. Současná pravidla, jak by měly být prostředky SZP vynakládány, běží až do roku 2023 z důvodu zpoždění vyjednávání o rozpočtu. To vyžadovalo přechodnou dohodu chránit příjmy zemědělců a zajistit potravinovou bezpečnost.

Bude reforma znamenat ekologičtější společnou zemědělskou politiku?

Zemědělství EU představuje přibližně 10% emisí skleníkových plynů. Reforma by podle poslanců měla vést k ekologičtější, spravedlivější a transparentnější zemědělské politice EU bylo dosaženo dohody s Radou. Parlament chce propojit SZP s Pařížskou dohodou o změně klimatu a současně zvýšit podporu pro mladé zemědělce a malé a střední farmy. Parlament bude o konečné dohodě hlasovat v roce 2021 a vstoupí v platnost v roce 2023.

Zemědělská politika je spojena s Evropská zelená dohoda a Strategie Farm to Fork od Evropské komise, která si klade za cíl chránit životní prostředí a zajistit zdravé potraviny pro všechny a zároveň zajistit živobytí zemědělců.

Více o zemědělství

Instrukce 

Zkontrolujte legislativní pokrok 

Pokračovat ve čtení

Zemědělství

Navrhovaný výtah na zákaz jehněčího masa USA vítaná zpráva pro průmysl

Zveřejněno

on

FUW se setkal s USDA v roce 2016, aby diskutoval o příležitostech exportu jehněčího masa. Zleva americký zemědělský specialista Steve Knight, americký poradce pro zemědělské záležitosti Stan Phillips, hlavní politický referent FUW dr. Hazel Wright a prezident FUW Glyn Roberts

Farmářská unie Walesu uvítala zprávu, že brzy bude zrušen dlouhodobý zákaz dovozu velšského jehněčího masa do USA. Oznámil to britský premiér Boris Johnson ve středu 22. září. 

FUW dlouhodobě diskutuje o možnosti zrušení neoprávněného zákazu s USDA na různých setkáních za poslední desetiletí. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales zdůraznila, že potenciální trh s CHZO Welsh Lamb v USA se odhaduje na hodnotu až 20 milionů GBP ročně do pěti let od odstranění vývozních omezení.

Inzerát

Zástupce prezidenta FUW Ian Rickman ze své ovčí farmy v Carmarthenshire řekl: „Nyní více než kdy jindy musíme prozkoumat další exportní trhy a zároveň chránit naše dlouhodobě zavedené trhy v Evropě. Americký trh je ten, se kterým chceme rozvíjet mnohem pevnější vztahy, a zprávy, že tento zákaz bude brzy zrušen, jsou pro náš ovčí průmysl vítanou zprávou. “

Inzerát
Pokračovat ve čtení

Ekonomika

Udržitelná městská doprava je v centru pozornosti Evropského týdne mobility

Zveřejněno

on

Letošního ročníku se účastní přibližně 3,000 XNUMX měst z celé Evropy Evropský týden mobility, která začala včera a potrvá do středy 22. září. Kampaň do roku 2021 byla zahájena na téma „Bezpečné a zdravé s udržitelnou mobilitou“ a bude podporovat využívání veřejné dopravy jako bezpečné, efektivní, dostupné a nízkoemisní možnosti mobility pro každého. 2021 je také 20. výročí Dne bez aut, ze kterého vyrostl Evropský týden mobility.

"Čistý, chytrý a odolný dopravní systém je jádrem našich ekonomik a ústředním bodem života lidí." Proto jsem při 20. výročí Evropského týdne mobility hrdý na 3,000 XNUMX měst po celé Evropě i mimo ni, že předvedla, jak bezpečné a udržitelné možnosti dopravy pomáhají našim komunitám zůstat v těchto náročných dobách ve spojení, “řekla komisařka pro dopravu Adina Vălean .

Pro tento přelomový rok vytvořila Evropská komise virtuální muzeum představující historii týdne, jeho dopady, osobní příběhy a jeho propojení s širšími prioritami EU v oblasti udržitelnosti. Jinde aktivity v Evropě zahrnují cyklistické festivaly, výstavy elektrických vozidel a dílny. Letošní událost se také shoduje s a Veřejná konzultace o návrzích Komise na nový rámec městské mobility a Evropský rok železnice s jeho Spojení vlaku Europe Express.

Inzerát

Pokračovat ve čtení
Inzerát
Inzerát
Inzerát

Trending