Spojte se s námi

Vzdělání

Vzdělávání pro děti musí být součástí nouzové pomoci EU

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Logo skupiny EPP 09.11.2021 11: 56

Humanitární pomoc

Pomoc pro školní děti a mládež by měla být začleněna do programů pomoci EU při mimořádných událostech, řekla europoslankyně Janina Ochojska před hlasováním ve Výboru pro rozvoj Evropského parlamentu o Zprávě o „Nových směrech pro humanitární činnost EU“.

„Integrace výcvikových a školních programů do nouzových programů je důležitá pro prevenci předčasného odchodu dětí ze školy, zejména v případech dlouhotrvajících konfliktů. Nechceme další ztracené generace. Děti nejvíce ztrácejí, když nemohou rozvíjet své znalosti a dovednosti,“ řekla Ochojska, která parlamentní Zprávu vyjednávala za skupinu EPP.

Inzerát

Dokument odpovídá na plány Evropské komise v oblasti humanitární činnosti EU a stanoví strategické priority Parlamentu a politická doporučení pro humanitární pomoc před humanitárním fórem EU, které se bude konat v lednu 2022.

Ochojska podporuje návrhy Evropské komise na snížení administrativní zátěže pro humanitární partnery EU. „Byrokracie je skutečný problém, který plýtvá spoustou času a energie. Naším návrhem je zlepšit harmonizaci a zjednodušení požadavků na podávání zpráv, aby se nevládní organizace mohly více soustředit na pomoc než na papírování,“ pokračoval Ochojska.

Trvá také na tom, že je třeba lépe koordinovat činnost EU v oblasti rozvojové pomoci, humanitární pomoci a budování míru.

Inzerát

„Když diskutujeme o nových přístupech k humanitárním akcím, měli bychom se zaměřit na spojitost humanitární – rozvoj – mír. Katastrofy způsobené přírodními katastrofami a konflikty představují hlavní hrozbu pro udržitelný rozvoj a mír. Dopad takových katastrof a složitost humanitárních krizí roste, protože změna klimatu má za následek závažnější a častější události související s počasím. Krize se stále častěji opakují a prodlužují. Proto v mnoha případech nejsme schopni jasně rozlišit mezi humanitárními a rozvojovými potřebami,“ vysvětlil Ochojska. „Podle našeho názoru by humanitární a rozvojová pomoc měla být poskytována souběžně a měla by být podporována aktivitami na budování míru,“ uzavřela.

Sdílet tento článek:

Erasmus +

Vzdělávání: rekordní rozpočet 272 milionů EUR na podporu aliancí mezi evropskými univerzitami

Zveřejněno

on

Komise vyhlásila novou výzvu Erasmus+ k předkládání návrhů na podporu dalšího zavádění iniciativy „Evropské univerzity“. S celkovým rozpočtem 272 milionů EUR bude výzva pro rok 2022 pro evropské univerzity Erasmus + ukončena 22. března 2022. Margaritis Schinas, viceprezident odpovědný za evropský životní styl, řekl: „Díky inovativním a diverzifikovaným modelům dlouhodobých integrovaných evropské univerzity prosazují společné evropské hodnoty a posílenou evropskou identitu a pomáhají institucím vysokoškolského vzdělávání dosáhnout značného skoku, pokud jde o kvalitu, výkon, atraktivitu a mezinárodní konkurenceschopnost.

Tato výzva je zásadním krokem v podpoře vysokoškolského vzdělávání pro udržitelnou, odolnou a úspěšnou budoucnost. Mariya Gabriel, komisařka odpovědná za inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež, uvedla: "Dnes pomáháme evropským univerzitám více posílit jejich partnerství mezi institucemi vysokoškolského vzdělávání nebo vytvořit nová, tím, že spojíme své silné stránky. Silné evropské univerzity jsou prospěšné v mnoha ohledech: vybavují své studenty, zaměstnance a výzkumné pracovníky dovednostmi, které potřebují k uspokojení dnešních společenských potřeb. Silné evropské univerzity jsou také nezbytné pro rozvoj silného pocitu sounáležitosti s Evropou, podporu regionálního rozvoje a zvýšení konkurenceschopnosti a přitažlivosti Evropy na světové scéně."

Evropské univerzity podporují systémovou, strukturální a udržitelnou spolupráci mezi různými institucemi vysokoškolského vzdělávání v celé Evropě, která pokrývá všechna jejich poslání: vzdělávání, výzkum, inovace a služby společnosti. V návaznosti na úspěch pilotních výzev zahájených v letech 2019 a 2020, podporovaných programem Horizont 2020 pro jejich výzkumný rozměr, je cílem výzvy pro rok 2022 usnadnit pokračování úsilí o spolupráci institucí vysokoškolského vzdělávání, které jsou již zapojeny do partnerství pokročilých na institucionální úrovni, jako jsou ty vybrané v rámci výzvy evropských univerzit Erasmus + 2019. Nabídne možnost vytváření zcela nových aliancí. Vysoké školy mají také možnost vstoupit do stávajících aliancí. Pro tuto novou výzvu pro rok 2022 jsou země boloňského procesu, které nejsou přidruženy k programu Erasmus+, vyzvány, aby se připojily k aliancím jako přidružení partneři.

Inzerát

Sdílet tento článek:

Pokračovat ve čtení

Erasmus

Komise činí Erasmus+ a Evropský sbor solidarity inkluzivnější

Zveřejněno

on

Komise přijala rámec, který zvyšuje inkluzivní a různorodý charakter programu Erasmus + a Evropského sboru solidarity na období 2021–2027. Tato opatření dávají konkrétní podobu závazku Komise výrazně posílit tyto dva programy, a to nejen tím, že zpřístupní mnohem většímu počtu lidí přístup k učňovské přípravě nebo dobrovolnictví v jiné zemi, ale především tím, že osloví stále větší počet šťastní lidé. S dnešním rámcem pro opatření pro začleňování dává Komise silný impuls ke zlepšení spravedlnosti a začleňování v Evropském vzdělávacím prostoru a plní slib daný zásadou 1 evropského pilíře sociálních práv, který stanoví, že každý má právo na inkluzivní a kvalitní vzdělání, školení a celoživotní učení. Komise bude pečlivě sledovat provádění těchto opatření na začleňování na vnitrostátní úrovni prostřednictvím vnitrostátních agentur Erasmus+ a Evropského sboru solidarity.

Sdílet tento článek:

Pokračovat ve čtení

Vzdělání

EU oznamuje 25 milionů EUR na vzdělávání v krizových situacích a 140 milionů EUR na podporu výzkumu v udržitelných potravinových systémech

Zveřejněno

on

Ve svém projevu na Globální občan živě akce, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, oznámila, že Evropská unie slibuje 140 milionů EUR na podporu výzkumu v udržitelných potravinových systémech a řešení hladu potravin prostřednictvím CGIAR, a dalších 25 mil. € za Vzdělání se nemůže dočkat.  

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen řekla: „Musíme spojit síly, abychom koronavirus porazili a lépe přestavěli svět. Evropa dělá svůj díl. Evropané od začátku dodali do světa 800 milionů dávek vakcín, i když jsme pro sebe neměli dost. Nyní musíme zesílit, pomoci globálně ukončit tuto pandemii, skoncovat s hladem a dát dětem po celém světě stejné šance. Team Europe se již zavázal darovat 500 milionů dávek vakcín zranitelným zemím do příštího léta. Evropská komise dnes navíc věnuje 140 milionů EUR na zlepšení globálního zabezpečení potravin a snížení extrémní chudoby a 25 milionů EUR na vzdělávání Can't Wait, které podporuje vzdělávání dětí na celém světě prožívajících konflikty a krize. “

Komisařka pro mezinárodní partnerství Jutta Urpilainenová řekla: "Musíme se spojit, abychom udrželi cíle udržitelného rozvoje. Jak jsme nadále svědky, nikdy nemůžeme považovat přístup ke vzdělávání za samozřejmost. Tým Evropa dosud přispěl na více než 40% financování Vzdělávání nemůže čekat a nový příspěvek EU ve výši 25 mil. EUR jej dále podpoří, aby se dostal k nejzranitelnějším dětem a vrátil je zpět do vzdělávání. Navíc díky naší značné podpoře CGIAR ve výši 140 mil. EUR budeme vytvářet příležitosti pro mládež a ženy, při řešení klíčové výzvy současnosti, podporovat udržitelné potravinové systémy. Koordinované globální akce budou rozhodující pro dosažení environmentálně, sociálně a ekonomicky udržitelné transformace potravinových systémů. “ 

Přečtěte si celý tisková zprávase prohlášení prezidenta von der Leyena a věcný přehled na globální reakci týmu Europe COVID-19.

Inzerát

Sdílet tento článek:

Pokračovat ve čtení
Inzerát
Inzerát

Trending