Spojte se s námi

Vzdělání

Partnerství pro budoucnost: Jak mládež utváří budoucnost vzdělávání pro jadernou energetickou korporaci?

SHARE:

Zveřejněno

on

1. prosince, Nižnij Novgorod. Global Impact Conference 2022 – odborná platforma s mnohamilionovým publikem – hostila diskuse o budoucnosti vzdělávání, inovativních edtech a strategiích pro budování udržitelného znalostního ekosystému.

Speciální část byla věnována členům Impact Team 2050, kteří moderovali panelová zasedání a prezentovali výsledky své vlastní studie – Education X: Catalyst for the Future – která obsahovala klíčová doporučení pro Rosatom, ruského technologického lídra v oblasti jaderné energetiky, jak využít jejich vzdělání a trénink dovedností po celém světě.

Před rokem bylo zahájeno globální partnerství s mládeží – Impact Team 2050 – generálním ředitelem Rosatomu panem Alexejem Lichačevem s cílem řešit klíčové otázky podnikového managementu a jeho transformace v souladu s požadavky mladé generace. Partnerství je realizováno formou generálního poradního sboru 11 mladých mužů a žen z 11 zemí (Čína, Indie, Brazílie, Egypt, Turecko, Uzbekistán, Kazachstán, Arménie, Argentina, Jižní Afrika a Rusko). Za každým z členů týmu stojí mládež vlastní země s vlastním souborem hodnot a vizí světových vývojových trendů.

Partnerství s mládeží bylo zavedeno v rámci úsilí Rosatomu – člena UN Global Compact – o posílení svého udržitelného podnikání v souladu s Agendou OSN 2030 pro udržitelný rozvoj. „Mladí lidé musí být na celém světě uznáváni jako hybatelé změn“ a musí jim být poskytnuta pravomoc, aby se „plně zapojili do rozhodnutí ovlivňujících jejich budoucnost,“ řekl generální tajemník Organizace spojených národů pan António Guterres na Světovém dni dovedností mládeže.

Podle zprávy „Education X: Catalyst for the Future“ má jaderné vzdělávání především vědeckotechnický profil úzce propojený s energetikou, což neodpovídá potřebám doby. Mezi iniciativy doporučené mládeží patřilo přinášení nástrojů advokacie prostřednictvím vzdělávacích platforem, které by pomohly vysvětlit veřejnosti základy jaderné energetiky a jejích aplikací. Jaderné vzdělávání musí přejít z jednosměrného na vícesměrný přístup, kde je věda chápána jako jaderný základ, po kterém však následují programy pro nové jaderné podniky.

„Svět potřebuje společnou vizi a cíle, které nikoho nenechají pozadu, a také naléhavou změnu v ekonomických a sociálních strategiích k překonání společných problémů,“ řekla paní Princess Mthombeni, členka Impact Team 2050 a zakladatelka Africa4Nuclear (Jižní Afrika). Paní Nisanur Kepceler, členka Impact Team 2050 z Türkiye, upozornila na obrovský nedostatek informací o tématu jaderné technologie v mnoha částech světa: „Potřebujeme zvýšit úroveň veřejného povědomí: za prvé by to mělo být prostřednictvím vzdělávací struktury. Rosatom jako korporace s rozsáhlými zkušenostmi v této oblasti se může ujmout vedení při řešení tohoto problému.“

Ještě více mezinárodních původů a globálně zaměřených korporací se obrací na mladší generaci s žádostí o radu ohledně budování strategií pro udržitelnou budoucnost. Jedná se převážně o skupiny mládeže pod vedením IGO nebo korporací. Mezi ty nejznámější patří Poradní skupina pro mládež generálního tajemníka OSN pro změnu klimatu. Tento trend se promítl i do regionálního a komunálního managementu, tj. do Parlamentu mládeže Státní rady Republiky Tatarstán nebo Poradního sboru mládeže Newyorské Rady pro posuzování civilních stížností. Rosatom není jediným obchodním příkladem úzké spolupráce s mladou generací: Ernst & Young založila pod svou charitativní nadací Poradní sbor mládeže.

Inzerát

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending