Spojte se s námi

Vzdělání

Vzdělávání: „Vyjádřete svůj názor“ k budoucnosti mobility ve vzdělávání

SHARE:

Zveřejněno

on

Dne 8. února zahájila Komise veřejnou konzultaci o budoucnosti mobility ve vzdělávání s ohledem na svůj politický návrh koncem tohoto roku. Cílem této konzultace je informovat občany a všechny zainteresované strany o připravovaném návrhu a shromáždit důkazy a jejich názory. EU a její členské státy se zavázaly podporovat přeshraniční mobilitu ve vzdělávání Evropský vzdělávací prostor pro všechny studenty, pedagogy a zaměstnance.

Komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Mariya Gabriel řekla: „Mobilita ve vzdělávání posiluje smysl pro pospolitost a inspiruje nás, abychom ocenili rozmanitost Evropské unie; umožňuje nám poznávat nové lidi, navazovat přátelství a hlavně se učit a rozvíjet se. Věříme, že by mělo být pro studenty snazší dozvědět se o příležitostech a snadno se pohybovat mezi vzdělávacími systémy v různých zemích. Tato veřejná konzultace je příležitostí naslouchat všem zúčastněným stranám a učinit z Evropského vzdělávacího prostoru realitu.

Přeshraniční mobilita ve vzdělávání se ukázala jako velmi cenná zkušenost pro lidi při získávání znalostí, dovedností a kompetencí potřebných pro osobní, vzdělávací a profesní rozvoj, jakož i pro občanskou angažovanost a sociální začlenění. Stále však pouze 15 % mladých lidí absolvovalo studium, odbornou přípravu nebo učňovskou přípravu v jiné zemi EU. Proto, jak bylo oznámeno ve svém Pracovní program 2023Komise se rozhodla předložit návrh na aktualizaci aktuálního Rámec EU pro mobilitu ve vzdělávání, umožnit studentům snadněji se pohybovat mezi vzdělávacími systémy a podporovat mobilitu ve vzdělávání jako příležitost pro každého. Hlavní překážky účasti na mobilitě ve vzdělávání a způsoby, jak je řešit, budou projednány prostřednictvím veřejných konzultací s občany a zúčastněnými stranami, jako jsou studenti, pedagogové, zaměstnanci ve všech odvětvích vzdělávání a odborné přípravy, pracovníci s mládeží, učni a sportovní pracovníci. Zejména organizace vysílající a přijímající účastníky mobilit, včetně zaměstnavatelů, jsou vítány, aby se podělily o svou zpětnou vazbu. Vstupy od osob s rozhodovací pravomocí, organizací zúčastněných stran a výzkumných pracovníků jsou rovněž velmi cenné. 

Výzva k předložení důkazů a dotazník pro veřejnou konzultaci zpřístupněné ve všech jazycích EU budou otevřeny po dobu 12 týdnů. Lze k nim přistupovat na Mít svůj portál Say.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending