Spojte se s námi

Elektřina vzájemná propojenost

Komise schvaluje prodloužení platnosti dvou řeckých opatření v oblasti elektřiny

Zveřejněno

on

Evropská komise schválila podle pravidel EU pro státní podporu prodloužení dvou řeckých opatření na omezenou dobu, mechanismus pružnosti a režim přerušitelnosti, aby se podpořil přechod na nový design trhu s elektřinou. V rámci mechanismu flexibility, který původně schválila Komise dne 30. července 2018 (SA 50152), mohou poskytovatelé flexibilních kapacit energie, jako jsou plynové elektrárny, flexibilní vodní elektrárny a operátoři reakce na poptávku, získat platbu za to, že jsou k dispozici pro výrobu elektřiny nebo v případě operátorů reakce na poptávku za to, že jsou připraveni snížit svou spotřebu elektřiny.

Tato flexibilita kapacity energie umožní řeckému provozovateli přenosové soustavy (TSO) vyrovnat se s variabilitou výroby a spotřeby elektřiny. V rámci režimu přerušitelnosti, který původně schválila Komise dne 07. února 2018 (SA. 48780), kompenzuje Řecko velkým spotřebitelům energie souhlas s dobrovolným odpojením od sítě, pokud je ohrožena bezpečnost dodávek elektřiny, jako tomu bylo například během plynová krize v chladné zimě prosinec 2016 / leden 2017.

Řecko oznámilo Komisi svůj záměr prodloužit mechanismus pružnosti do března 2021 a režim přerušitelnosti do září 2021. Komise posoudila obě opatření podle Pokyny ke státní podpoře na ochranu životního prostředí a energetiku na období 2014–2020.

Komise shledala, že prodloužení platnosti obou opatření je na omezenou dobu nezbytné s ohledem na probíhající reformy na řeckém trhu s elektřinou. Rovněž zjistil, že podpora je přiměřená, protože odměna příjemců je stanovena na základě konkurenční aukce, čímž se zabrání nadměrné kompenzaci. Na tomto základě Komise schválila opatření podle pravidel EU o státní podpoře. Více informací bude k dispozici na Komisi soutěž webové stránky, v veřejný případ registrpod číslem případu SA.56102 a SA.56103.

Elektřina vzájemná propojenost

Komise schvaluje dánský režim podpory ve výši 400 milionů EUR na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

Zveřejněno

on

Evropská komise schválila podle pravidel státní podpory EU dánský režim podpory na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Opatření pomůže Dánsku dosáhnout cílů v oblasti obnovitelné energie bez nepřiměřeného narušení hospodářské soutěže a přispěje k evropskému cíli dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. Dánsko informovalo Komisi o svém záměru zavést nový režim na podporu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, konkrétně pobřežní větrné turbíny, pobřežní větrné turbíny, vlnové elektrárny, vodní elektrárny a solární PV.

Podpora bude poskytnuta prostřednictvím výběrového řízení vypsaného v letech 2021–2024 a bude mít podobu obousměrné prémie za rozdíl. Celkové opatření má maximální rozpočet přibližně 400 milionů EUR (3 miliardy DKK) . Režim je otevřen do roku 2024 a podpora může být vyplacena maximálně 20 let po připojení elektřiny z obnovitelných zdrojů k síti. Komise posoudila opatření podle pravidel EU o státní podpoře, zejména: Pokyny 2014 ke státní podpoře na ochranu životního prostředí a energetiky.

Na tomto základě dospěla Komise k závěru, že dánský režim je v souladu s pravidly EU pro státní podporu, protože usnadní rozvoj výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů různými technologiemi v Dánsku a sníží emise skleníkových plynů v souladu s Evropská zelená dohoda a bez nepřiměřeného narušení hospodářské soutěže.

Výkonná viceprezidentka Margrethe Vestagerová odpovědná za politiku hospodářské soutěže (obrázku), uvedl: „Tento dánský systém přispěje k podstatnému snížení emisí skleníkových plynů a podpoří cíle Green Deal. Poskytne důležitou podporu široké škále technologií vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů v souladu s pravidly EU. Široká kritéria způsobilosti a výběr příjemců prostřednictvím konkurenčního nabídkového řízení zajistí pro peníze daňových poplatníků nejlepší hodnotu a minimalizují možné narušení hospodářské soutěže. “

Pokračovat ve čtení

Elektřina vzájemná propojenost

Studie EPO-IEA: Rychlý nárůst inovací v oblasti baterií hraje klíčovou roli při přechodu na čistou energii

Zveřejněno

on

  • Společná studie Evropského patentového úřadu (EPO) a Mezinárodní energetické agentury (IEA) uvádí, že vynálezy v oblasti skladování elektřiny za poslední desetiletí meziročně vzrostly o 14%.

  • Do roku 2040 musí počet baterií a další skladování energie padesátkrát vzrůst, aby se svět dostal na správnou cestu pro cíle v oblasti klimatu a udržitelné energie

  • Elektrická vozidla jsou nyní hlavní hnací silou inovace baterií

  • Většina nových vynálezů se zaměřuje na pokrok v oblasti dobíjecích lithium-iontových baterií

  • Asijské země mají v celosvětovém závodě s bateriovými technologiemi silný náskok

  • Aby se splnil cíl evropské zelené dohody, je třeba urychlit inovace, aby se urychlil přechod Evropy na čistou energii

 Zlepšení kapacity pro skladování elektřiny hraje klíčovou roli při přechodu na technologie čisté energie. V letech 2005 až 2018 patentová aktivita v bateriích a dalších technologiích skladování elektřiny vzrostla o průměrná roční míra celosvětově 14%, čtyřikrát rychlejší než průměr všech technologických oborů, podle společné studie, kterou dnes zveřejnil Evropský patentový úřad (EPO) a Mezinárodní energetická agentura (IEA).

Zpráva, Inovace v oblasti baterií a skladování elektřiny - globální analýza založená na patentových datech, ukazuje, že baterie tvoří téměř 90% veškeré patentové činnosti v oblasti skladování elektřiny, a to nárůst inovací je způsoben hlavně pokrokem v dobíjecích lithium-iontových bateriích používaných ve spotřebních elektronických zařízeních a elektrických automobilech. Zejména elektrická mobilita podporuje vývoj nových lithium-ion chemie zaměřené na zlepšení výkonu, životnosti, rychlosti nabíjení / vybíjení a recyklovatelnosti. Potřeba je rovněž poháněna technologickým pokrokem integrovat větší množství obnovitelné energie, jako je větrná a solární energie, do elektrických sítí.

Studie rovněž ukazuje, že Japonsko a Jižní Korea si v celosvětovém měřítku vybudovaly silný náskok v technologii baterií a že technický pokrok a hromadná výroba ve stále vyspělejším odvětví vedly v posledních letech k výraznému poklesu cen baterií - od roku 90 téměř o 2010% v případě lithium-iontových baterií pro elektrická vozidla a zhruba o dvě třetiny ve stejném období po dobu stacionární aplikace, včetně správy elektrické sítě.

Rozvoj lepšího a levnějšího skladování elektřiny je velkou výzvou pro budoucnost: Podle scénáře udržitelného rozvoje IEA, aby svět splnil cíle v oblasti klimatu a udržitelné energie, do roku 10 - 000krát větší než současný trh bude celosvětově zapotřebí téměř 2040 50 gigawatthodin baterií a dalších forem skladování energie. K urychlení přechodu na čistou energii v Evropě je zapotřebí efektivních řešení skladování, aby bylo možné splnit cíl evropské zelené dohody: učinit kontinent do roku 2050 klimaticky neutrálním.

"Technologie skladování elektřiny je zásadní, pokud jde o uspokojení poptávky po elektrické mobilitě a dosažení posunu směrem k obnovitelné energii, který je nezbytný pro zmírnění změny klimatu, “uvedl Předseda EPO António Campinos. „Rychlý a trvalý nárůst inovací v oblasti skladování elektřiny ukazuje, že vynálezci a podniky se potýkají s výzvou energetické transformace. Patentová data ukazují, že zatímco Asie má v tomto strategickém odvětví silné vedení, USA a Evropa se mohou spolehnout na bohatý inovační ekosystém, včetně velkého počtu malých a středních podniků a výzkumných institucí, které jim pomohou zůstat v závodě o novou generaci baterií. “

"Projekce IEA objasňují, že skladování energie bude muset v nadcházejících desetiletích exponenciálně růst, aby umožnilo světu splnit mezinárodní cíle v oblasti klimatu a udržitelné energie. Pro dosažení tohoto růstu bude nezbytná zrychlená inovace, “uvedl výkonný ředitel IEA Fatih Birol. „Spojením komplementárních sil IEA a EPO vrhá tato zpráva nové světlo na dnešní inovační trendy, aby pomohla vládám a podnikům učinit chytrá rozhodnutí pro naši energetickou budoucnost.“

Vzestup elektrických vozidel podporujících inovace Li-ion

Zpráva, která představuje hlavní trendy v inovaci skladování elektřiny mezi lety 2000 a 2018, měřené z hlediska mezinárodních patentových rodin, to shledává lithium-iontový (Technologie Li-ion), dominantní v přenosné elektronice a elektrických vozidlech, poháněla většinu inovací v oblasti baterií od roku 2005. V roce 2018 byl pokrok v Li-ionových článcích odpovědný za 45% patentové činnosti související s bateriovými články, ve srovnání s pouhými 7 % pro buňky založené na jiných chemických postupech.

V roce 2011 předběhla elektrická vozidla spotřební elektroniku jako největší hybnou sílu v oblasti lithium-iontových baterií (Viz graf: Počet IPF souvisejících s aplikacemi pro bateriové sady). Tento trend zdůrazňuje pokračující práci automobilového průmyslu na dekarbonizaci a vývoji alternativních technologií čisté energie. Zajištění účinnosti a spolehlivosti baterií v elektrických vozidlech je zásadní pro podporu jejich využívání spotřebiteli po roce 2020, poté budou na vozidla na fosilní paliva platit přísnější emisní cíle v celé EU.

Podíl vynálezů z evropských zemí je ve všech oblastech li-ionových technologií relativně skromný, ale v rozvíjejících se oborech je dvakrát vyšší ve srovnání s těmi zavedenějšími, například u 11% vynálezů ve fosforečnanu lithno-železném (LFP) a Lithium-nikl-kobalt-oxid hlinitý (NCA), které jsou považovány za slibné alternativy k současným Li-ion chemickým látkám.

Vylepšení bateriových zdrojů pro elektromobily také přinesly pozitivní vedlejší účinky na stacionární aplikace, včetně správy elektrické sítě.

Zpráva rovněž ukazuje, že patentová činnost ve výrobě bateriových článků a vývoj v oblasti inženýrství související s články vzrostly za poslední desetiletí trojnásobně. Tato dvě pole společně představovala téměř polovinu (47%) veškeré patentové činnosti související s bateriovými články v roce 2018, což jasně ukazuje na vyspělost odvětví a strategický význam rozvoje efektivní hromadné výroby.

Kromě toho se rychle objevují i ​​další technologie skladování, jako jsou superkondenzátory a redoxní baterie, které mají potenciál řešit některé slabosti lithium-iontových baterií.

Asijské společnosti v čele

Studie to ukazuje Japonsko má jasnou vedoucí pozici v globálním závodě o technologii baterií, s 40.9% podíl mezinárodních patentových rodin v technologii baterií v letech 2000-2018, následovaný Jižní Koreou se 17.4% podílem, Evropou (15.4%), USA (14.5%) a Čínou (6.9%). Asijské společnosti tvoří devět z deseti největších světových žadatelů o patenty na baterie a dvě třetiny z top 25, které zahrnují také šest firem z Evropy a dvě z USA. Prvních pět uchazečů (Samsung, Panasonic, LG, Toyota a Bosch) dohromady vygenerovalo mezi lety 2000 a 2018 více než čtvrtinu všech IPF. V Evropě inovacím v oblasti skladování elektřiny dominuje Německo, které samo o sobě představuje více než polovinu mezinárodních patentových rodin v bateriových technologiích pocházejících z Evropy (Viz graf: Geografický původ evropských IPF v technologii baterií, 2000–2018).

Zatímco inovace v technologii baterií se stále z velké části soustředí na omezenou skupinu velmi velkých společností, v USA a Evropě hrají významnou roli také menší společnosti, univerzity a veřejné výzkumné organizace. V USA představují malé a střední podniky 34.4% a univerzity / výzkumné organizace 13.8% podaných IPF. V případě Evropy jsou to hodnoty 15.9%, respektive 12.7%, na rozdíl od Japonska (3.4% / 3.5%) a Korejské republiky (4.6% / 9.0%).

Více informací

Přečtěte si shrnutí

Přečtěte si celou studii

Poznámky pro editora

O mezinárodních patentových rodinách

Patentová analýza v této zprávě je založena na konceptu mezinárodních patentových rodin (IPF). Každý IPF představuje jedinečný vynález a zahrnuje patentové přihlášky podané a zveřejněné alespoň ve dvou zemích nebo podané u regionálního patentového úřadu a zveřejněné přihláškami mezinárodních patentů. IPF představují vynálezy, které vynálezce považuje za dostatečně důležité k tomu, aby hledali ochranu na mezinárodní úrovni, a tuto hranici skutečně splňuje pouze relativně malé procento aplikací. Tento koncept lze proto použít jako spolehlivý základ pro srovnání mezinárodních inovačních aktivit, protože omezuje předsudky, které mohou nastat při porovnávání patentových přihlášek mezi různými národními patentovými úřady.

O EPO

S téměř 7 000 zaměstnanci, Evropský patentový úřad (EPO) je jednou z největších institucí veřejné služby v Evropě. Společnost EPO se sídlem v Mnichově s kancelářemi v Berlíně, Bruselu, Haagu a Vídni byla založena s cílem posílit spolupráci v oblasti patentů v Evropě. Díky centralizovanému postupu udělování patentů EPO jsou vynálezci schopni získat vysoce kvalitní patentovou ochranu až ve 44 zemích a pokrýt trh přibližně 700 milionů lidí. EPO je také přední světovou autoritou v oblasti patentových informací a vyhledávání patentů.

O Mezinárodní energetické agentuře
Společnost Mezinárodní energetická agentura (IEA) je jádrem globálního dialogu o energii a poskytuje autoritativní analýzu, data, politická doporučení a řešení v reálném světě, aby pomohla zemím zajistit bezpečnou a udržitelnou energii pro všechny. Při přístupu založeném na všech palivech a všech technologiích obhajuje IEA politiky, které zvyšují spolehlivost, cenovou dostupnost a udržitelnost energie. IEA podporuje přechody čisté energie po celém světě, aby pomohla dosáhnout globálních cílů udržitelnosti.

Kontakty na média Evropský patentový úřad

Luis Berenguer Giménez

Hlavní ředitel pro komunikaci / tiskový mluvčí

Tel.: + 49 89 2399 1203
[chráněno e-mailem]

 

 

Pokračovat ve čtení

Elektřina vzájemná propojenost

ElectroGasMalta shrnul svůj projekt elektrárny Delimar

Zveřejněno

on

Konsorcium Electrogas nedávno uspořádalo tiskovou konferenci, kde oznámilo výsledky interního auditu své společnosti. Společnost uvedla, že v roce 2019 zahájila „rozsáhlou interní právní a forenzní kontrolu“ po jmenování tří nových ředitelů. Audit ukázal, že v projektu výstavby plynové elektrárny v Delimaru za účasti společností Siemens Projects Ventures a SOCAR Trading nebyly žádné známky korupce.

Podle Energogasu audit nezjistil žádné známky porušení ve fázi nabídkového řízení, výstavby elektrárny a provozních činností společnosti Electrogas.

Společnost Electrogas rovněž uvedla, že společnost ElectroGas Malta, jejíž součástí je i společnost SOCAR Trading, realizovala projekt na výstavbu nové elektrárny o výkonu 500 MW a terminálu pro opětovné zplyňování LNG v hodnotě více než 210 milionů eur. Ve spolupráci se společností Siemens a místní investiční společností GEM zvítězila v roce 2013 ve veřejné soutěži na Maltě.

Je známo, že vedení společnosti Electrogas se změnilo po rezignaci akcionáře Jorgena fenka.
Fenech byl součástí společného podniku „jam holding“, který vlastní 33.34% elektrárny. SOCAR Trading a Siemens Projects Ventures drží každý po 33.34 procenta.

V roce 2015 společnost ElectroGas Malta podepsala smlouvu se společností SOCAR, která poskytuje výhradní dlouhodobá práva na dodávku LNG na Maltu pro tuto elektrárnu. První várka LNG byla na ostrov dodána v lednu 2017, čímž se vytvořily podmínky pro to, aby Malta úplně opustila topný olej jako zdroj výroby elektřiny. Jak již dříve poznamenal maltský předseda vlády Joseph Muscat, pomohlo to snížit ceny elektřiny pro maltskou populaci o 25% a přispělo to ke snížení toxických emisí do ovzduší o 90%.

ElectroGas Malta bude také po dobu 18 let dodávat elektřinu a zemní plyn státní energetické společnosti Enemalta. V prosinci 500 byl zahájen projekt v hodnotě více než 210 milionů EUR na vybudování nové elektrárny o výkonu 2014 MW a terminálu pro opětovné zplyňování LNG na Maltě za účasti společnosti SOCAR Trading, který byl dokončen v lednu 2017.

Pokračovat ve čtení
Inzerát

Twitter

Facebook

Inzerát

Trending