Komise chrání Evropany před #HazardousChemicals v oblečení a textilu

| Října 12, 2018

Během posledních let 10 EU výrazně snížila vystavení našich občanů škodlivým chemikáliím a Komise neustále hodnotí, jak dále zvýšit ochranu spotřebitelů, pracovníků a životního prostředí. V tomto kontextu Komise přijala nové omezení pro používání látek 33 že způsobují problémy s rakovinou a reprodukčním zdravím pro použití v oděvech, obuvi a jiných textilních výrobcích.

Nová pravidla byla přijata změnou směrnice Nařízení REACH - nejpokročilejší a nejkomplexnější chemické zákony na světě. Dnešní opatření se zaměřují na ochranu zdraví evropských občanů tím, že omezují expozici chemikáliím CMR (látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci), které mohou být obzvláště škodlivé v případě častého kontaktu s lidskou kůží. Tato nová pravidla stanovují maximální limity koncentrací pro používání látek CMR v oděvních a textilních výrobcích a zakazují uvádění výrobků přesahujících tyto limity na trh EU bez ohledu na jejich původ výroby. Tato omezení byla připravena na základě vědeckých a technických doporučení Evropské chemické agentury a po rozsáhlých konzultacích se zúčastněnými stranami. Budou použitelné 24 měsíce po zveřejnění tohoto nařízení v Úředním věstníku EU.

Komise rovněž vydá vysvětlující příručku k omezení, která bude k dispozici zde po zveřejnění v Úředním věstníku.

Tagy: , ,

Kategorie: Frontpage, životní prostředí, EU, Evropská komise, Toxické látky