Spojte se s námi

Emise CO2

Komise přijímá nové přílohy k pokynům pro státní podporu systému EU pro obchodování s emisemi, které definují použitelná měřítka účinnosti a faktory CO2

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Evropská komise přijala dvě nové přílohy Pokyny pro státní podporu systému EU pro obchodování s emisemi (dále jen „Směrnice ETS“). Nové přílohy doplňují pokyny k ETS a definují použitelná měřítka účinnosti a faktory CO2. Směrnice ETS se zaměřují na snížení rizika „úniku uhlíku“, kdy společnosti přesouvají výrobu do zemí mimo EU s méně ambiciózními politikami v oblasti klimatu, což vede k menší hospodářské aktivitě v EU a celosvětovému snížení emisí skleníkových plynů. Směrnice zejména umožňují členským státům kompenzovat odvětvím ohroženým přemístěním část vyšších cen elektřiny v důsledku cenových signálů uhlíku vytvořených systémem EU ETS (tzv. „nepřímé emisní náklady“).

Když byly v září 2020 přijaty revidované pokyny k ETS, Komise naznačila, že dvě přílohy o „srovnávacích ukazatelích účinnosti“ a o „faktorech CO2“ budou zveřejněny později. Referenční hodnoty účinnosti představují množství elektřiny zahrnuté v nejúčinnějším výrobním procesu pro každý produkt. Faktory CO2, které jsou založeny na kombinaci výroby energie z fosilních paliv v každé zemi nebo regionu, odrážejí, do jaké míry je velkoobchodní cena elektřiny spotřebované příjemcem ovlivněna náklady ETS v příslušných cenových zónách.

Komise dnes přijala a Komunikace doplnění pokynů k ETS a zavedení zbývajících příloh. Referenční hodnoty účinnosti a faktory CO2 definované v přílohách vycházejí z odborných vstupů, předchozí praxe a statistických údajů. Přesněji řečeno, měřítka účinnosti byla stanovena na základě odborné studie externího konzultanta. Metodika stanovení použitelných faktorů CO2 je podobná metodě použité v předchozích pokynech a je založena na údajích Eurostatu.

Nové referenční hodnoty účinnosti a faktory CO2 vstoupí do výpočtu výše kompenzace za nepřímé náklady vzniklé příjemcům od roku 2021, a jsou proto důležitými prvky pro zajištění proporcionality opatření podpory udělených podle pokynů k ETS.

Inzerát

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.
Inzerát
Inzerát

Trending