Spojte se s námi

Emise CO2

Snížení emisí skleníkových plynů v EU: Národní cíle pro rok 2030  

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Nařízení o sdílení úsilí stanoví vnitrostátní cíle pro snížení emisí skleníkových plynů, aby EU pomohla dosáhnout čistých nulových emisí do roku 2050, Společnost.

S cílem pomoci v boji proti změně klimatu si EU stanovila ambiciózní cíle snížit své emise skleníkových plynů. EU chce dosáhnout klimatická neutralita do roku 2050 a tento cíl spolu s prozatímním cílem snížení emisí o 55 % do roku 2030 jsou stanoveny v evropském klimatickém zákoně. EU zahájila různé iniciativy k dosažení těchto cílů. Jedním z nich je nařízení o sdílení úsilí, které je aktualizováno v rámci legislativního balíčku Fit for 55.

Co je sdílení úsilí?


Nařízení o sdílení úsilí stanoví závazné cíle pro snížení emisí skleníkových plynů pro každou zemi EU v odvětvích, na která se nevztahuje Systém obchodování s emisemi, jako je doprava, zemědělství, budovy a odpadové hospodářství. Tyto sektory tvoří většinu skleníkových plynů v EU (asi 60 % celkových emisí EU).

Aby bylo zaručeno, že se všechny země budou podílet na úsilí EU o snížení emisí pocházejících z výše uvedených sektorů, nařízení o sdílení úsilí stanoví závazné roční cíle v oblasti emisí skleníkových plynů pro země EU na období 2021–2030 a rovněž stanoví pravidla pro stanovení roční příděly emisí a způsob hodnocení pokroku.

Současný cíl snížení pro odvětví, na která se vztahuje nařízení o sdílení úsilí, je 29 % do roku 2030. V rámci zvýšených ambicí v rámci Evropské zelené dohody by měl být tento cíl revidován. Dne 17. května parlamentní výbor pro životní prostředí hlasoval pro plánuje zvýšit cíl do roku 40 na 2030 %..

Jaké jsou navrhované národní cíle?

Vzhledem k tomu, že kapacita snižování emisí se v jednotlivých zemích EU liší, byla tato skutečnost zohledněna při stanovení cílů na základě hrubého domácího produktu dané země na hlavu. Navrhované cíle do roku 2030 by se pohybovaly od -10 % do -50 % ve srovnání s úrovněmi z roku 2005 a byly v souladu s obecným cílem EU snížit emise o 40 %.

Země EUPředchozí cíl pro rok 2030 ve srovnání s rokem 2005Nový cíl pro rok 2030 ve srovnání s rokem 2005 (návrh Komise)
Lucembursko-40%-50%
Švédsko-40%-50%
Dánsko-39%-50%
Finsko-39%-50%
Německo-38%-50%
Francie-37%-47.5%
Nizozemí-36%-48%
Rakousko-36%-48%
Belgie-35%-47%
Itálie-33%-43.7%
Irsko-30%-42%
Španělsko-26%-37.7%
Kypr-24%-32%
Malta-19%-19%
Portugalsko-17%-28.7%
Řecko-16%-22.7%
Slovinsko-15%-27%
Česká republika-14%-26%
Estonsko-13%-24%
Slovensko-12%-22.7%
Litva-9%-21%
Polsko-7%-17.7%
Chorvatsko-7%-16.7%
Maďarsko-7%-18.7%
Lotyšsko-6%-17%
Rumunsko-2%-12.7%
Bulharsko0%-10%

Zdroj: Návrh Evropské komise na aktualizaci nařízení (EU) 2018/842

Pro každou zemi EU bude vypracována strategie ke snížení emisí, aby bylo zajištěno, že budou snižovat emise konstantním tempem po celé období.

Určitá flexibilita je však v současném systému možná. Například země EU jsou schopny banka, půjčit a převést roční příděly emisí mezi sebou z jednoho roku na druhý. Evropská komise navrhla vytvořit dodatečnou rezervu, která by zahrnovala nadměrné odstranění CO2 zeměmi EU nad rámec jejich cílů podle regulace využívání půdy a lesnictví. Členské státy, které se snaží dosáhnout svých národních cílů v oblasti snižování emisí, by za předpokladu splnění určitých podmínek mohly z této rezervy čerpat. To by mohlo být například v případě, že by EU jako celek dosáhla svého cíle v oblasti klimatu do roku 2030.

Inzerát
Dopravní zácpa ©AP Images/European Union-EP
Poslanci Evropského parlamentu pracují na plánech na snížení emisí skleníkových plynů v Evropě ©AP Images/Evropská unie-EP  

Co navrhuje Parlament?

Členové parlamentního výboru pro životní prostředí chtějí mít větší transparentnost a odpovědnost za snižování emisí v zemích EU a také menší flexibilitu při bankovnictví, půjčování nebo převodu povolenek. Chtějí také zrušit dodatečnou rezervu navrženou Komisí.

Další iniciativy ke snížení emisí skleníkových plynů

Existují další opatření, která mají EU pomoci splnit její závazky vyplývající z Pařížské dohody o změně klimatu:

Podívejte se na infografiku na Pokrok EU při plnění jejích cílů v oblasti změny klimatu do roku 2020.

Zjistěte více 

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending