Spojte se s námi

Testování na zvířatech

Přechod EU na bezklecový chov by se neměl odkládat navzdory nevyhnutelným výzvám

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Postupné vyřazování klecových systémů v chovu zvířat v EU, ke kterému se Evropská komise zavázala, nevyhnutelně přinese výzvy, ale to není oprávněný důvod odkládat přechod po roce 2027, uvedl dnes (9. prosince) Compassion in World Farming EU.

Olga Kikou, vedoucí Compassion in World Farming EU, hovořila během panelové diskuse o postupném vyřazování klecí na konferenci „Dobré životní podmínky zvířat EU dnes a zítra“, kterou pořádala Komise.

"Musíme zakázat klece co nejdříve, protože představují krutý systém, který nepatří do naší současné společnosti," řekla. „Můžeme se poučit z minulosti. Postupné vyřazování jalových bateriových klecí pro slepice trvalo déle, než bylo plánováno, a ani po skončení dlouhého přechodného období mnoho členských států stále nedodržovalo zákon. [Pro postupné vyřazení všech klecových systémů] musíme zavést co nejkratší přechodné období a musíme na to být přísní.“   

Komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakides a Dr. Jane Goodallová, PhD, DBE, zakladatelka – The Jane Goodall Institute a UN Messenger for Peace, se také vyslovily pro přechod na rostlinnější stravu. „Přestal jsem jíst maso, když jsem slyšel o průmyslovém zemědělství. Podíval jsem se na kus masa na mém talíři a myslel jsem, že to symbolizuje bolest, strach, smrt. Nechci to jíst,“ řekl doktor Goodall.

Oba zdůraznili význam evropské občanské iniciativy „End the Cage Age“, kterou podepsalo 1.4 milionu občanů ze všech zemí EU a vedla k závazku Komise. „V demokracii máme povinnost, aby byly hlasy občanů slyšet, i když to znamená kompromisy,“ zdůraznil komisař Kyriakides.

Kikou poukázal na to, že snížením intenzity chovu zvířat v EU by ukončení klecového chovu pomohlo zajistit přínosy pro životní prostředí, o které usiluje Zelená dohoda EU.

„V EU je každý rok poraženo více než 9 miliard suchozemských zvířat. Současný systém průmyslového zemědělství vyžaduje obrovské množství krmiva, jehož produkce způsobuje obrovské odlesňování a nevratnou degradaci půdy po celém světě. Přechod na jiný model zemědělství, ve kterém upřednostňujeme kvalitu před kvantitou, s menším počtem zvířat v mnohem lepších podmínkách, bude dobrý pro zvířata, lidi i planetu,“ řekla.

Inzerát

Kikou dodal, že snížení počtu zvířat držených v těsném zajetí zákazem klecí by také pomohlo zabránit šíření zoonotických chorob. Tento bod potvrdil vědec Evropské agentury pro bezpečnost potravin účastnící se panelové diskuse, který řekl, že „přechod na venkovní systémy nepředstavuje hrozbu pro biologickou bezpečnost, které lze dosáhnout i bez klecí“.

Konference se také zabývala zásadními otázkami dobrých životních podmínek zvířat během přepravy, porážky a na úrovni farmy. Compassion in World Farming EU požaduje, aby byly do revize právních předpisů EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, kterou v současné době připravuje Komise, zahrnuty následující změny:

- zakázat vývoz živých zvířat do třetích zemí všemi druhy dopravy a nahradit je obchodováním s masem, kadávery a genetickými materiály;

- přijmout opatření ke snížení a účinné regulaci přepravy zvířat v rámci EU;

- zakázat bolestivé metody omračování a porážení (např. omračování prasat CO2, drcení živých kuřat samců);

- přijmout druhově specifické právní předpisy na ochranu všech druhů, na které se v současné době nevztahuje, včetně bezobratlých a vodních živočichů, a;

- zavést povinnou značku EU o způsobu produkce pro všechny živočišné produkty.

1. Strategie z farmy na stůl pro spravedlivý, zdravý a ekologický potravinový systém je ústředním pilířem Evropské zelené dohody, která stanoví, jak učinit Evropu uhlíkově neutrální do roku 2050. Strategie se snaží urychlit přechod na udržitelný potravinový systém, který by přinesl environmentální, zdravotní, sociální a ekonomické výhody. Vzhledem k tomu, že lepší životní podmínky zvířat zlepšují zdraví zvířat a kvalitu potravin, se Komise ve strategii zavazuje aktualizovat soubor právních předpisů EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat s konečným cílem zajistit vyšší úroveň dobrých životních podmínek zvířat.

2. Již více než 50 let Compassion in World Farming vede kampaň za dobré životní podmínky hospodářských zvířat a udržitelné potraviny a zemědělství. S více než milionem příznivců máme zástupce v 11 evropských zemích, USA, Číně a Jižní Africe.

3. Fotografie a videa chovaných zvířat naleznete zde.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending