Spojte se s námi

Testování na zvířatech

Veterinární léčiva: Nyní platí nová pravidla na podporu zdraví zvířat a boj proti antimikrobiální rezistenci

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

V boji proti antimikrobiální rezistenci (AMR) byl přepracován právní předpisy o veterinárních léčivých přípravcích platí v EU od 28. ledna. Tento právní předpis, který byl přijat před třemi lety, je nyní základním kamenem na podporu dosažení cílů stanovených v evropském akčním plánu jednotného zdraví a ve strategii proti AMR od farmy až na stůl. Legislativa rovněž upevňuje vedoucí úlohu EU na celosvětové scéně v boji proti AMR.

Vítáme tento milník, komisařko pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakides učinil následující prohlášení: „Pandemie COVID-19 ukázala, jak jsou propojeny zdraví lidí, rostlin a zvířat, zdraví životního prostředí a potravinová bezpečnost. Nejjasnějším příkladem těchto vazeb je tichá pandemie antimikrobiální rezistence.

„V naší strategii Farm to Fork jsme si stanovili ambiciózní cíl snížit do roku 2030 celkový prodej antimikrobiálních látek v EU pro hospodářská zvířata a v akvakultuře na polovinu. S evropským akčním plánem pro jedno zdraví se chceme vypořádat s touto potenciální zdravotní krizí tím, že se budeme zabývat lidmi a zvířaty. a zdraví rostlin jako jedno kontinuum. Klíčem k dosažení tohoto cíle budou nová pravidla.

"V EU je většina antimikrobiálních látek podávána zvířatům, pro něž platí stejný základní princip jako pro lidi: léčit nemoci a udržovat je zdravé. V první řadě je však možné omezit infekce a potřebu léčby Prioritou musí být omezení používání antimikrobiálních látek, a to prostřednictvím lepších hygienických postupů a očkování, jakož i – v případě hospodářských zvířat – biologické bezpečnosti a chovu zvířat.

"Nová pravidla zajistí, že ode dneška bude léčba zvířaty antimikrobiálními látkami podávána tehdy a pouze tehdy, když je to skutečně potřeba. Spolu s novou legislativou o medikovaných krmivech, která zakáže preventivní používání a omezit předepisování antimikrobiálních látek v medikovaných krmivech, nová pravidla výrazně posílí boj proti AMR.  

„Nová pravidla také podpoří dostupnost slibných veterinárních léčiv v budoucnu tím, že podpoří inovace a konkurenceschopnost.

„Vyzývám všechny členské státy, aby se ujistily, že jsou zavedena vhodná opatření a zdroje, aby bylo zajištěno plné fungování právních předpisů v praxi na vnitrostátní úrovni a aby jejich implementace byla společným úspěchem.

Inzerát

"Nová pravidla posilují pozici EU v čele celosvětového boje proti AMR a zároveň nám poskytují moderní, inovativní a účelově vhodný právní rámec pro veterinární léčivé přípravky."

Pozadí

Veterinární léčiva – také známá jako léčivé přípravky pro veterinární použití, veterinární léčiva nebo veterinární léčivé přípravky (VMP) – jsou látky nebo kombinace látek k léčbě, prevenci nebo diagnostice onemocnění u zvířat.

EU podporuje vývoj a povolování bezpečných, účinných a kvalitativních veterinárních léčivých přípravků pro produkci potravin a domácích zvířat. Pomáhá zajistit dostupnost těchto léků a zároveň zaručuje nejvyšší úroveň ochrany veřejného zdraví, zdraví zvířat a životního prostředí.

Přijato v roce 2019, nové Nařízení o veterinárních léčivých přípravcích (VMPs) vstupuje v platnost 28. ledna 2022.

Hlavní cíle legislativy jsou:

  • Vytvořit moderní, inovativní a účelově vhodný právní rámec;
  • podněcovat inovace pro veterinární lékaře a zvyšovat jejich dostupnost a;
  • posílit boj EU proti antimikrobiální rezistenci.

V posledních letech Komise pracuje na přijetí přibližně 25 aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, které mají doplnit toto nařízení, z nichž polovina do data použitelnosti nařízení.

Více informací

Otázky a odpovědi

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending