Spojte se s námi

Dobré životní podmínky zvířat

Komise navrhuje nová pravidla pro zlepšení životních podmínek zvířat

SHARE:

Zveřejněno

on

Jak bylo oznámeno ve strategii Farm to Fork, agendě Evropské zelené dohody pro udržitelné zemědělství a produkci potravin, Komise dnes navrhla největší reformu pravidel EU pro dobré životní podmínky zvířat během přepravy za posledních 20 let. Komise také vůbec poprvé navrhuje nová pravidla EU o dobrých životních podmínkách a sledovatelnosti psů a koček, kteří jsou chováni, chováni a obchodováni jako společenská zvířata pro ekonomické účely.

Balíček obsahuje revizi současných pravidel EU pro zvířata v přepravě, který bude zlepšit životní podmínky 1.6 miliardy zvířat přepravovaných v EU az EU každý rok. Nová pravidla odrážejí nejnovější vědecké poznatky a poznatky i technologický vývoj.

Nová pravidla na blahobyt a sledovatelnost psi a kočky, poprvé stanoví jednotné standardy EU pro chov, ustájení a manipulaci se psy a kočkami v množírnách a zverimexech i útulcích. Sledovatelnost psů a koček bude rovněž posílena prostřednictvím povinné identifikace a registrace ve vnitrostátních databázích s cílem bojovat proti nelegálnímu obchodu a lépe kontrolovat dobré životní podmínky zvířat v zařízeních.

A konečně Komise navrhuje další kroky k řešení Evropská občanská iniciativa (ECI) „Evropa bez kožešin“, který požaduje, aby EU na jednotném trhu zakázala chov kožešin a prodej výrobků obsahujících tyto kožešiny. Komise tuto iniciativu vítá a uznává, že dobré životní podmínky zvířat jsou pro evropské občany i nadále velkým problémem.

Lepší pravidla pro přepravu zvířat

Stávající pravidla EU pro přepravu zvířat jsou stará 20 let. Již neodrážejí současnou realitu, nejnovější vědecké poznatky a rady, cíle udržitelnosti nebo oprávněné obavy našich občanů, pokud jde o dobré životní podmínky zvířat. Dnešní návrh se proto zaměřuje na klíčové oblasti, které jsou zásadní pro zajištění dobrých životních podmínek zvířat v dopravě:

  • Dojezdové časy se zkrátí a během dlouhých cest musí být zvířata vyložena na dobu odpočinku, krmení a napájení. Zvláštní pravidla se budou vztahovat na jatečná zvířata a na zranitelná zvířata, jako jsou neodstavená telata a březí zvířata.
  • Povolenky zajistit minimální prostor pro různá zvířata bude zvýšena a přizpůsobena každému druhu.
  • Přeprava v extrémních teplotách bude podléhat přísným podmínkám, včetně omezení přepravy pouze na noční dobu, kdy teploty překročí 30 stupňů. Kromě toho, pokud jsou teploty nižší než 0 °C, musí být silniční vozidla zakryta a cirkulace vzduchu v prostoru pro zvířata musí být kontrolována, aby byla zvířata během cesty chráněna před mrazem. Pokud teploty klesnou pod -5 °C, spolu s výše zmíněnými opatřeními by délka cesty neměla přesáhnout 9 hodin.
  • Pravidla pro vývoz bude zpřísněno množství živých zvířat z Unie, včetně lepších kontrol ve třetích zemích, aby splňovaly rovnocenné normy, jaké existují v EU.
  • Uděláme z toho maximum digitální nástroje pro usnadnění prosazování pravidel přepravy (např. určování polohy vozidel v reálném čase; centrální databáze).

Lepší welfare pro psy a kočky

Inzerát

Přibližně 44 % domácností v EU má zvíře v zájmovém chovu. Obchod u psů a koček v posledních letech značně vzrostl, s an roční hodnota 1.3 miliardy eur. Normy dobrých životních podmínek zvířat pro profesionální chov, držení a prodej psů a koček se však mezi členskými státy velmi liší. Existují také rozsáhlé důkazy o nestandardních postupech a zneužívání.

Kromě toho, nelegální obchod se psy a kočkami prudce vzrostl, urychlený rostoucím online trhem, který nyní představuje 60 % veškerého prodeje psů a koček v EU. Nový zprávy dnes zveřejněný odsuzuje rozsah nelegálního obchodu se psy a kočkami, jakož i současné mezery, které to umožňují.

Dnešní návrh nepředkládá nové předpisy pro občany a majitele domácích zvířat. Stanoví jednotná pravidla EU pro dobré životní podmínky psů a koček, kteří jsou chováni nebo chováni v chovných zařízeních, v obchodech se zvířaty a také v útulcích:

  • Vůbec poprvé se na ni budou vztahovat minimální standardy chov, bydlení, péči a léčbu těchto zvířat v celé EU.
  • Přísný požadavky na sledovatelnost, dohromady s automatické kontroly online prodeje, pomůže úřadům kontrolovat chov a obchod se psy a kočkami a kupujícím kontrolovat, zda je jejich identifikace a registrace správná.
  • Členské státy budou muset nabídnout školení pro ošetřovatele zvířat a každý, kdo si koupí psa nebo kočku, bude informován o důležitosti odpovědného vlastnictví.
  • Dovoz psů a koček bude muset splňovat rovnocenné standardy welfare.

Odpověď na evropskou občanskou iniciativu „Evropa bez kožešin“

Komise dnes rovněž odpověděla na a Evropská občanská iniciativa. Iniciativa „Evropa bez kožešin“ vyzývá Komisi, aby přijala opatření zakazující: (i) držení a zabíjení zvířat za jediným nebo hlavním účelem výroby kožešin a (ii) umísťování kožešin z hospodářských zvířat a produktů obsahujících takové kožešiny na trhu EU. Nastoluje také důležité otázky týkající se ochrany zdraví lidí, zvířat a životního prostředí, které Komise posoudí po svém « Přístup One Health », jehož základním principem je uznání, že zdraví lidí, zvířat a životního prostředí jsou neoddělitelně spojeny.

Komise pověřila úřad EFSA, aby poskytl vědecké stanovisko o dobrých životních podmínkách zvířat chovaných pro kožešinu. V návaznosti na tyto vědecké poznatky a na posouzení hospodářských a sociálních dopadů pak Komise sdělí nejvhodnější opatření.

Další kroky

Tyto dva legislativní návrhy budou předloženy Evropskému parlamentu a Radě. Pokud jde o Evropskou občanskou iniciativu, úřad EFSA zahájí vědecké hodnocení na základě žádosti Komise a své vědecké stanovisko vydá do března 2025.

Komise bude rovněž pokračovat v přípravné práci na dalších návrzích na dobré životní podmínky zvířat, jak bylo oznámeno ve strategii „Z farmy na vidličku“.

Více informací

Nařízení o dobrých životních podmínkách psů a koček a jejich sledovatelnosti

Nařízení o ochraně zvířat při přepravě 

Otázky a odpovědi Dobré životní podmínky zvířat v dopravě

Otázky a odpovědi Welfare psů a koček

Otázky a odpovědi Evropská občanská iniciativa „Evropa bez kožešin“

Informační list Dobré životní podmínky zvířat v dopravě

Informační list Welfare psů a koček

Veřejné zdraví Evropská komise

Evropský úřad pro bezpečnost potravin

"Více než 80 % občanů EU si přeje lepší ochranu zvířat. Dnes přijímáme velmi důležitý balíček pravidel, která zajišťují lepší životní podmínky zvířat během přepravy. Cestovní doba, cestovní prostor a cestovní teploty budou přizpůsobeny tak, aby se zlepšila jejich pohoda. Navíc poprvé představujeme pravidla, která zlepší zacházení chovatelů a zverimexů s nejlepšími přáteli člověka: kočkami a psy Způsob, jakým se chováme k přírodě, včetně zvířat, hodně vypovídá o tom, jací jsme lidé a já Jsem rád, že dnes děláme pokroky v oblasti dobrých životních podmínek zvířat." Maroš Šefčovič, výkonný místopředseda pro evropskou zelenou dohodu, interinstitucionální vztahy a prognózu - 06

"Dobré životní podmínky zvířat jsou záležitostí, která občanům EU velmi záleží, a práce na jejím zlepšení je od prvního dne naší politickou prioritou. Téměř polovina evropských domácností vlastní psa nebo kočku, což ukazuje význam našeho dnešního jednání. vůbec poprvé navrhujeme společná pravidla EU, abychom lépe chránili miliony psů a koček chovaných v EU a poskytovali tolik potřebnou jistotu budoucím majitelům domácích mazlíčků. Poprvé za 20 let také aktualizujeme pravidla pro přepravu zvířat, zlepšit jejich životní podmínky a zabránit špatnému zacházení se zvířaty během přepravy. Dobré životní podmínky zvířat nejsou nezbytné pouze pro zdraví a pohodu zvířat, ale také pro humánní, zdravou a udržitelnou společnost.“ Stella Kyriakides, komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin - 06

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.
Inzerát

Trending