Spojte se s námi

Emise CO2

Fit for 55: Europoslanci podporují emisní normy CO2 pro osobní automobily a dodávky 

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Poslanci Evropského výboru pro životní prostředí jsou pro cestu k bezemisní silniční mobilitě v roce 2035 u nových osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel, ENVI.

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) přijal ve středu (11. května 46 hlasy pro, 40 proti a 2 se zdrželi hlasování) svůj postoj k navrhovaným pravidlům pro revizi výkonových emisních norem COXNUMX pro nové automobily a dodávky v souladu se zvýšenými ambicemi EU v oblasti klimatu.

Poslanci ve zprávě vyjádřili podporu návrhu Komise dosáhnout do roku 2035 silniční mobility s nulovými emisemi.

Mezi navrhovaná opatření patří:

- Odstranění pobídkového mechanismu pro vozidla s nulovými a nízkými emisemi (dále jen „ZLEV“), neboť již neslouží svému původnímu účelu;

- zprávu Komise o pokrok směrem k silniční mobilitě s nulovými emisemi do konce roku 2025 a poté na roční bázi, zahrnující dopad na spotřebitele a zaměstnanost, úroveň využívání obnovitelné energie a také informace o trhu s ojetými vozidly;

- postupné snižování čepice pro ekologické inovacev souladu s navrhovanými přísnějšími cíli (stávající limit 7 g CO2/km by měl zůstat do roku 2024, poté 5 g od roku 2025, 4 g od roku 2027 a 2 g do konce roku 2034);

Inzerát

- zprávu Komise do konce roku 2023 podrobně popisující potřebu cílené financování k zajištění spravedlivého přechodu v automobilovém sektoru ke zmírnění negativních dopadů na zaměstnanost a dalších ekonomických dopadů a;

- Společná metodika EU vypracovaná Komisí do roku 2023 pro hodnocení celý životní cyklus emisí CO2 automobilů a dodávek uváděné na trh EU, jakož i pro paliva a energii spotřebovávanou těmito vozidly.

Zpravodaj Jan Huitema (Obnovit, NL) řekl: „Toto nařízení podporuje výrobu vozidel s nulovými a nízkými emisemi. S normami CO2 vytváříme přehlednost pro automobilový průmysl a stimulujeme inovace a investice pro výrobce automobilů. Kromě toho nákup a jízda bezemisních vozů pro spotřebitele zlevní. To je důležité zejména nyní, kdy ceny nafty a benzínu nadále rostou. Toto nařízení zpřístupňuje udržitelné řízení všem!“

Další kroky

Zpráva má být přijata na červnovém plenárním zasedání a bude představovat vyjednávací pozici Parlamentu s vládami EU o konečné podobě legislativy.

Pozadí

Dne 14. července 2021 předložila Komise jako součást balíčku „Fit for 55“ legislativní návrh na revizi výkonnostních emisních norem CO2 pro osobní a lehká užitková vozidla. Cílem návrhu je přispět k cílům EU v oblasti klimatu do roku 2030 a 2050, poskytnout občanům výhody širším nasazením vozidel s nulovými emisemi (lepší kvalita ovzduší, úspory energie a nižší náklady na vlastnictví vozidla), jakož i stimulovat inovace v oblasti technologie s nulovými emisemi.

Více informací 

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending