Spojte se s námi

životní prostředí

Green Deal: EU investuje více než 110 milionů EUR do projektů LIFE pro životní prostředí a klima v 11 zemích EU

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Komise oznamuje investici ve výši více než 110 milionů EUR Program LIFE integrované projekty na ochranu životního prostředí a klimatu, vybrané na základě výzvy k předkládání návrhů pokrývající rok 2020. Financování podpoří nové velké projekty v oblasti životního prostředí a klimatu v 11 zemích EU – Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Lotyšsko, Litva, Nizozemsko, Polsko a Slovinsko. Projekty přispívají k a zelené zotavení z pandemie COVID-19 a podporovat Evropská zelená dohoda cíle učinit EU klimaticky neutrální a nulové znečištění do roku 2050. Jsou to příklady opatření k dosažení klíčových cílů evropské zelené dohody v rámci Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 a Akční plán EU pro oběhové hospodářství.

Výkonný viceprezident European Green Deal Frans Timmermans řekl: „Nemáme čas ztrácet čas, pokud jde o krize v oblasti klimatu, biologické rozmanitosti a znečištění. Program LIFE poskytuje přímou podporu projektům v celé EU a umožňuje celým zemím a regionům chránit a obnovovat přírodu. Příroda je náš největší spojenec a musíme se o ni starat, aby se mohla postarat o nás. Gratuluji ke každému z dnes vybraných projektů.“

Komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius dodal: „Integrované projekty programu LIFE jsou jedním z hlavních nástrojů k tomu, aby se ekologická transformace stala realitou tím, že přináší cílené změny na místě. Prostřednictvím těchto projektů mohou členské státy ozelenit svá hospodářství, přivést zpět přírodu a biologickou rozmanitost a zlepšit svou odolnost. Těším se, až uvidím výhody, které tato investice přinese v 11 zemích i za jejich hranicemi.“

Integrované projekty umožňují členským státům sdružit dodatečné zdroje financování EU, včetně zemědělských, strukturálních, regionálních a výzkumných fondů, jakož i vnitrostátní financování a investice soukromého sektoru. Celkem se očekává 11 projektů přilákat více než 10 miliard EUR doplňkových fondů, čímž se výrazně znásobí zdroje, které jsou dnes přiděleny, aby došlo ke skutečné změně v praxi.

Plnění cílů Zelené dohody v praxi

Ochrana přírody: Projekt ve Francii zavede opatření k zastavení a zvrácení poklesu biologické rozmanitosti v regionu Grand Est, například vytvořením tří pilotních lesních oblastí. Další projekt zmírní nepříznivé účinky lidských činností, které ohrožují finskou mořskou a pobřežní biologickou rozmanitost, sledováním a zlepšováním řízení národní sítě chráněných mořských oblastí. Tyto projekty pomohou zajistit Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030.

Čistý vzduch: Projekt v Polsku zavede opatření ke zlepšení celkové kvality ovzduší v regionu Slezska, kde znečištění ovzduší patří k nejzávažnějším v Evropě, a to nahrazením malých domácích topných zařízení na tuhá paliva méně znečišťujícími alternativami. Tento projekt přispívá k Cíle EU v oblasti emisí skleníkových plynů do roku 2030 a Akční plán pro nulové znečištění.

Inzerát

Nakládání s odpady: Na Kypru se projekt zaměří na zlepšení infrastruktury a sběrných systémů pro recyklovatelný a biologicky rozložitelný odpad. V Lotyšsku se zaměří na zlepšení tříděného sběru odpadu a opětovného využití komunálního odpadu. V Dánsku bude projekt zaměřen na předcházení vzniku odpadů a na vytvoření lepšího regulačního rámce pro odpady. Projekt ve Slovinsku se mimo jiné zaměří na dosažení lepší míry recyklace stavebního a demoličního odpadu, který není nebezpečný. Celkem čtyři projekty se zaměří na předcházení vzniku odpadů a obnovu zdrojů, čímž přispějí k cílům EU Circular Economy akční plán a Rámcová směrnice o odpadech.

Zmírnění změny klimatu: Financování LIFE pomůže Litvě dosáhnout cílů stanovených v jejím národním energetickém a klimatickém plánu (NECP), včetně účinnějších budov, mobility šetrné ke klimatu, energeticky úsporného průmyslu a lepších ekologických veřejných zakázek. V Estonsku budou vytvořeny různé nástroje a řešení pro důkladné renovace řady budov ve třech městech, které lze poté replikovat v Estonsku a dalších členských státech a podporovat Strategie vlny obnovy EU

Adaptace na změnu klimatu: V Nizozemsku pomůže financování LIFE stimulovat přizpůsobení se změně klimatu v několika sektorech: vodní hospodářství, infrastruktura, zemědělství, příroda, zdraví a územní/městské plánování. Projekt v Moravskoslezském kraji v ČR zvýší klimatickou odolnost regionu, zlepší kvalitu životního prostředí pro obyvatele a podpoří udržitelný rozvoj. Oba projekty budou sledovat cíle Adaptační strategie EU.

Zjistěte více o 11 integrovaných projektech v krátké popisy.

Pozadí

Projekt Program LIFE je finančním nástrojem EU pro opatření v oblasti životního prostředí a klimatu. Funguje od roku 1992 a spolufinancovalo více než 5 500 projektů v celé EU i mimo ni. Komise zvýšila financování programu LIFE na období 60–2021 o téměř 2027 %. Nyní činí 5.4 miliardy EUR. LIFE má v současnosti čtyři podprogramy: příroda a biologická rozmanitost, oběhové hospodářství a kvalita života, zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se jí a přechod na čistou energii.

Program LIFE poskytuje finanční prostředky na integrované projekty. Tyto projekty podporují provádění právních předpisů a politik EU v oblasti životního prostředí a klimatu na regionální, multiregionální, národní nebo nadnárodní úrovni. Integrované projekty pomáhají členským státům dodržovat klíčové právní předpisy EU v šesti oblastech: ochrana přírody, voda, ovzduší, nakládání s odpady, zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu.

Více informací

Anektovat – popisy projektů

Program LIFE

integrované projekty LIFE

Fotografie a videa na téma Biodiverzita

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending