Spojte se s námi

Zemědělství

Evropská zelená dohoda: Komise přijímá nové návrhy na zastavení odlesňování, inovaci udržitelného nakládání s odpady a zajištění zdravé půdy pro lidi, přírodu a klima

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Komise přijala tři nové iniciativy, které jsou nezbytné k tomu, aby byla Evropská zelená dohoda realita. Komise navrhuje nová pravidla, která omezí odlesňování řízené EU, a také nová pravidla, která usnadní přepravu odpadu v rámci EU s cílem podpořit oběhové hospodářství a řešit problémy s vývozem nezákonného odpadu a odpadů do třetích zemí. Komise rovněž předkládá novou strategii pro půdu, aby byla do roku 2050 všechny evropské půdy obnoveny, odolné a přiměřeně chráněny. Dnešními návrhy Komise představuje nástroje pro přechod na oběhové hospodářství, ochranu přírody a zvýšení ekologických standardů v evropské Unii a ve světě.

Výkonný viceprezident European Green Deal Frans Timmermans řekl: „Abychom uspěli v celosvětovém boji proti klimatickým krizím a krizím biologické rozmanitosti, musíme převzít odpovědnost jednat doma i v zahraničí. Naše nařízení o odlesňování odpovídá na výzvy občanů minimalizovat evropský příspěvek k odlesňování a podporovat udržitelnou spotřebu. Naše nová pravidla pro přepravu odpadu podpoří oběhové hospodářství a zajistí, že vývoz odpadu nebude poškozovat životní prostředí nebo lidské zdraví jinde. A naše půdní strategie umožní, aby se půda stala zdravou, byla využívána udržitelným způsobem a získala právní ochranu, kterou potřebuje.“

Komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius řekl: „Pokud od partnerů očekáváme ambicióznější politiku v oblasti klimatu a životního prostředí, měli bychom sami přestat vyvážet znečištění a podporovat odlesňování. Předpisy o odlesňování a přepravě odpadu, které předkládáme, jsou nejambicióznějšími legislativními pokusy o řešení těchto problémů na celém světě. S těmito návrhy přebíráme svou odpovědnost a jdeme do řeči tím, že snížíme náš globální dopad na znečištění a ztrátu biologické rozmanitosti. Navrhli jsme také průlomovou strategii EU pro půdu se silnou politickou agendou, která si klade za cíl poskytnout jim stejnou úroveň ochrany jako vodě, mořskému prostředí a ovzduší.“  

Komise navrhuje nové nařízení o omezení odlesňování a znehodnocování lesů vyvolané EU. Při pouhém započtení od roku 1990 do roku 2020 přišel svět o 420 milionů hektarů lesů – což je oblast větší než Evropská unie. Navrhovaná nová pravidla by zaručila, že produkty, které občané EU kupují, používají a konzumují na trhu EU, nepřispívají ke globálnímu odlesňování a znehodnocování lesů. Hlavní hnací silou těchto procesů je zemědělská expanze spojená s komoditami sója, hovězí maso, palmový olej, dřevo, kakao a káva a některé z nich odvozené produkty.

Inzerát

Nařízení stanoví závazná pravidla náležité péče pro společnosti, které chtějí uvést tyto komodity na trh EU s cílem zajistit, aby na trh EU byly povoleny pouze produkty bez odlesňování a legální produkty. Komise použije systém srovnávání k posouzení zemí a jejich úrovně rizika odlesňování a znehodnocování lesů způsobených komoditami v oblasti působnosti nařízení.

Komise posílí dialog s dalšími velkými spotřebitelskými zeměmi a zapojí se multilaterálně do společného úsilí. Od nových pravidel se očekává, že díky podpoře spotřeby produktů „bez odlesňování“ a snížení dopadu EU na celosvětové odlesňování a znehodnocování lesů sníží emise skleníkových plynů a ztrátu biologické rozmanitosti. A konečně, řešení odlesňování a znehodnocování lesů bude mít pozitivní dopady na místní komunity, včetně nejzranitelnějších lidí, jako jsou původní obyvatelé, kteří jsou silně závislí na lesních ekosystémech.

Pod revidované nařízení o přepravě odpadůKomise naplňuje ambice oběhového hospodářství a nulového znečištění tím, že navrhuje přísnější pravidla pro vývoz odpadu, účinnější systém pro oběh odpadu jako zdroje a rozhodná opatření proti obchodování s odpady. Vývoz odpadu do zemí mimo OECD bude omezen a povolen pouze v případě, že třetí země budou ochotny určité odpady přijímat a budou schopny s nimi nakládat udržitelným způsobem. Zásilky odpadu do zemí OECD budou monitorovány a mohou být pozastaveny, pokud způsobí vážné ekologické problémy v zemi určení. Podle návrhu by všechny společnosti z EU, které vyvážejí odpad mimo EU, měly zajistit, aby zařízení přijímající jejich odpad podléhala nezávislému auditu, který prokáže, že s tímto odpadem nakládají způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Inzerát

V rámci EU Komise navrhuje výrazně zjednodušit zavedené postupy, což usnadní návrat odpadu do oběhového hospodářství, aniž by se snížila nezbytná úroveň kontroly. To pomáhá snížit závislost EU na primárních surovinách a podporuje inovace a dekarbonizaci průmyslu EU, aby byly splněny klimatické cíle EU. Nová pravidla také přivádějí přepravu odpadu do digitální éry zavedením elektronické výměny dokumentace.

Nařízení o přepravě odpadu dále posiluje opatření proti obchodování s odpady, jedné z nejzávažnějších forem trestné činnosti proti životnímu prostředí, protože nezákonná přeprava potenciálně představuje až 30 % přepravy odpadu v hodnotě 9.5 miliardy EUR ročně. Zlepšení účinnosti a účinnosti donucovacího režimu zahrnuje zřízení skupiny EU pro vymáhání přepravy odpadu, zmocnění Evropského úřadu pro boj proti podvodům OLAF k podpoře nadnárodních vyšetřování ze strany členských států EU v oblasti obchodování s odpady a poskytnutí přísnějších pravidel pro správní sankce.

Konečně Komise rovněž předložila a novou půdní strategii EU - důležitým výstupem Evropská zelená dohoda a Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 pro řešení krizí v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti. Zdravá půda je základem pro 95 % potravin, které jíme, je hostitelem více než 25 % biologické rozmanitosti na světě a je největší zásobárnou suchozemského uhlíku na planetě. Přesto 70 % půdy v EU není v dobrém stavu. Strategie stanoví rámec s konkrétními opatřeními pro ochranu, obnovu a udržitelné využívání půdy a navrhuje soubor dobrovolných a právně závazných opatření. Cílem této strategie je zvýšit půdní uhlík v zemědělské půdě, bojovat proti dezertifikaci, obnovit degradovanou půdu a půdu a zajistit, aby do roku 2050 byly všechny půdní ekosystémy ve zdravém stavu.

Strategie vyzývá k zajištění stejné úrovně ochrany půdy, která existuje pro vodu, mořské prostředí a vzduch v EU. To bude provedeno prostřednictvím návrhu nového zákona o zdraví půdy do roku 2023 po posouzení dopadu a široké konzultaci se zúčastněnými stranami a členskými státy. Strategie rovněž mobilizuje nezbytnou společenskou angažovanost a finanční zdroje, sdílené znalosti a podporuje udržitelné postupy hospodaření s půdou a monitorování, čímž podporuje ambice EU pro globální opatření v oblasti půdy.

Více informací

Otázky a odpovědi na nová pravidla pro produkty bez odlesňování

Informační list o nových pravidlech pro produkty bez odlesňování

Návrh nového nařízení o omezení odlesňování a znehodnocování lesů vyvolané EU

Otázky a odpovědi týkající se revidovaných pravidel pro přepravu odpadu

Informační list o revidovaných pravidlech přepravy odpadu

Návrh revidovaného nařízení o přepravě odpadů

Otázky a odpovědi o půdní strategii

Informační list o půdní strategii

Nová strategie EU pro půdu

Sdílet tento článek:

Zemědělství

„Dai the Dairy“ vyhrává velšské farmářské ocenění

Zveřejněno

on

Dobře známý pěstitel mléka z Pembrokeshire, Dai Miles (na snímku), který hospodaří kousek od Haverfordwest ve Walesu, byl vybrán jako vítěz ceny Farmers' Union of Wales (FUW) za rok 2021 pro osobu, která významně přispěla k velšskému mlékárenskému průmyslu.

Cena oceňuje jednotlivce, který významně přispěl a stal se nedílnou součástí mlékárenského průmyslu ve Walesu. Porotci byli ohromeni příspěvky, které Miles učinil a nadále dělá pro mlékárenský průmysl.

Při předávání ceny na Royal Welsh Winter Fair v pondělí 29. listopadu prezident FUW Glyn Roberts řekl: „Dai Miles může být popsán pouze jako stálice našeho mléčného průmyslu. Jeho vášeň, odhodlání a nadšení pro všechno mlékárenské výrobky jsou inspirující. 

„Nejenže odvádí vynikající práci jako chovatel dojnic, stará se o dobytek, půdu a vyrábí udržitelné výživné potraviny, ale také se zasloužil o zajištění dlouhodobého trhu s biomlékem z Walesu tím, že podporoval potřeby ekologického zpracování ve Walesu. Ocenění nemohlo dostat hodnotnějšího vítěze.“

Inzerát

Dai Miles vyrostl ve Felin Fach poblíž Lampeter a navštěvoval školu Aberaeron Comprehensive. Dai, který nepocházel z farmářské rodiny, začal svou farmářskou kariéru navštěvováním Welsh Agricultural College v Aberystwyth, kde získal národní diplom v zemědělství a dokončil sendvičový rok na Godor Nantgaredig.

Po vysoké škole strávil pět let jako pastevec 160 krav ve Waun Fawr, Glynarthen, Llandysul a poté dalších pět let v IGER Trawscoed, kde pracoval jako pomocný pastevec mezi dvěma stády dojnic, Lodge Farm a ekologickým stádem v Ty Gwyn. odvážný krok vzít si nájem na vlastní pěst.

Dai, který je viceprezidentem FUW pro jižní Wales, je také bývalým předsedou Výboru pro mléko a mléčné výrobky FUW, bývalým předsedou okresu FUW v Pembrokeshire a místopředsedou Výboru nájemníků FUW. 

Inzerát

Kromě toho se Dai zúčastnil programu Farming Connect's Agri-Academy Rural Leadership Program, který mu pomohl dále rozvíjet jeho komunikační dovednosti, aby mohl efektivněji plnit své role mimo farmu.

Kromě provozování vlastní ekologické mléčné farmy se Dai Miles v roce 2000 stal jedním ze čtyř zakládajících ředitelů a prvním předsedou Calon Wen Organic Milk Co-operative. Družstvo, které vlastní 25 farmářských rodin, pomáhá zajistit dlouhodobý trh pro organické mléko z Walesu tím, že podporuje potřeby ekologického zpracování ve Walesu. 

V roce 2013 se stal generálním ředitelem podniku a začal rozvíjet značku na specializovaném trhu s bio mlékem. Společnost nyní dodává svou vlastní značku mléka, másla, sýrů a mraženého jogurtu hlavním maloobchodníkům ve Walesu a Spojeném království a také celé řadě dalších maloobchodních prodejen.

Ústředním bodem úspěchu Dai je vášnivé přesvědčení, že ziskový zemědělský průmysl je klíčem k zachování venkova a venkovské kultury Walesu pro budoucí generace.

Sdílet tento článek:

Pokračovat ve čtení

Zemědělství

Zemědělství: Trvalý nárůst obchodu se zemědělskými produkty v EU

Zveřejněno

on

Nejnovější údaje EU o obchodu se zemědělskými produkty zveřejněn ukazují, že obchod neustále roste, přičemž vývoz se ve srovnání s prvními osmi měsíci roku 7 zvýšil o 2020 %. Celková hodnota obchodu se zemědělskými produkty EU (vývoz plus dovoz) za leden až srpen 2021 dosáhla hodnoty 210.5 miliardy EUR, což představuje nárůst o 5.1 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Vývoz vzrostl o 7 % na 127.5 mld. EUR, zatímco dovoz vzrostl o 2.3 % na 85 mld. EUR, což představuje celkový přebytek zemědělsko-potravinářského obchodu za prvních osm měsíců roku 44 mld. EUR. To je nárůst o 17 % ve srovnání s odpovídajícím obdobím v roce 2020. Pozitivní čísla byla hlášena ve vývozu do Spojených států, který vzrostl o 2 miliardy EUR nebo 15 %, z velké části díky silným výkonům vína, lihovin a likérů.

Kromě toho vývoz do Číny vzrostl o 812 milionů EUR, zatímco nárůst hodnoty byl hlášen také u vývozu do Švýcarska (o 531 milionů EUR), Jižní Koreje (o 464 milionů EUR), Norska (o 393 milionů EUR) a Izraele (o 288 milionů EUR). Vývoz do Spojeného království během tohoto období (116 milionů EUR) byl téměř na stejné hodnotě jako v loňském roce. Vývoz do řady zemí ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 poklesl. Největší pokles byl zaznamenán u vývozu do Saúdské Arábie, který klesl o 399 milionů EUR, neboli 16 %. Další významné poklesy byly hlášeny u vývozu do Hongkongu (pokles o 103 milionů EUR) a Kuvajtu (pokles o 101 milionů EUR). Pokud jde o konkrétní kategorie produktů, za prvních osm měsíců roku 2021 došlo k výraznému nárůstu hodnoty vývozu vína (o 2.5 miliardy EUR) a lihovin a likérů (o 1.3 miliardy EUR), což představuje nárůst o 31 % a 32 %. Pokles byl hlášen u vývozu pšenice (pokles o 892 mil. EUR) a kojenecké výživy (pokles o 736 mil. EUR). Nejvýraznější nárůst hodnoty dovozu byl pozorován u pokrutin (nárůst o 1.1 miliardy EUR), sojových bobů (nárůst o 1.1 miliardy EUR), mastných kyselin a vosků (nárůst o 500 milionů EUR), palmového a jaderného oleje (nárůst o 479 milionů EUR) a kakaové boby (až 291 milionů EUR).

Nejvyšší pokles dovozních hodnot byl naopak zaznamenán u tropického ovoce, ořechů a koření (pokles o 669 mil. EUR), ovocných šťáv (pokles o 194 mil. EUR), citrusových plodů (pokles o 159 mil. EUR), surového tabáku (pokles o 158 mil. EUR) a rýže (pokles o 140 milionů EUR). Další informace jsou k dispozici zde a na obchod se zemědělskými produkty v EU jie.

Inzerát

Sdílet tento článek:

Pokračovat ve čtení

Zemědělství

Zemědělská statistika EU: Dotace, pracovní místa, výroba

Zveřejněno

on

Objevte fakta a čísla o zemědělství v EU, včetně financování podle země, zaměstnanosti a produkce, Společnost.

Zemědělství je důležitým odvětvím pro všechny země EU a všechny dostávají finanční prostředky EU prostřednictvím společné zemědělské politiky (SZP). Tyto fondy podporují zemědělce přímo prostřednictvím Evropského zemědělského záručního fondu a venkovských oblastí, opatření v oblasti klimatu a hospodaření s přírodními zdroji prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Zjistit jak Společná zemědělská politika podporuje zemědělce.

Zemědělské dotace EU podle zemí

V roce 2019 bylo vynaloženo 38.2 miliardy EUR na přímé platby zemědělcům a 13.8 miliardy EUR na rozvoj venkova. Dalších 2.4 miliardy EUR podpořilo trh se zemědělskými produkty.

Inzerát

Pravidla, jimiž se řídí, jak jsou vynakládány finanční prostředky Společné zemědělské politiky, jsou určeny Dlouhodobého rozpočtu EU, aktuální pravidla platí do prosince 2022, po kterém nejnovější reforma společné zemědělské politiky vstoupí v platnost a poběží do roku 2027.

Infografika s mapou znázorňující výši dotací Společné zemědělské politiky na jednotlivé země EU v roce 2019. Klíčové údaje naleznete pod nadpisem Zemědělské dotace EU podle zemí.
Rozdělení fondů Společné zemědělské politiky mezi země EU  

Statistika zaměstnanosti v zemědělství EU

Zemědělský průmysl podpořil 9,476,600 2019 3,769,850 pracovních míst v roce 2018 a 1.3 2020 XNUMX pracovních míst ve výrobě potravin (v roce XNUMX) a v roce XNUMX představoval XNUMX % hrubého domácího produktu EU.

Rumunsko mělo nejvíce lidí zaměstnaných v zemědělství v roce 2019, zatímco Dánsko mělo nejvíce lidí zaměstnaných ve výrobě potravin v roce 2018.

Inzerát

Za každé utracené euro vytváří zemědělský sektor pro ekonomiku EU dalších 0.76 EUR. Hrubá přidaná hodnota ze zemědělství – rozdíl mezi hodnotou všeho, co vyprodukoval primární zemědělský sektor EU, a náklady na služby a zboží používané ve výrobním procesu – činila v roce 178.4 2020 miliardy EUR.

Infografika zobrazující zaměstnanost v zemědělství (v roce 2019) a produkci potravin (v roce 2018) podle zemí EU. Klíčové údaje lze nalézt pod nadpisem Statistika zaměstnanosti v zemědělství EU.
Potravinářský a zemědělský sektor v EU  

Zemědělská výroba v Evropě

Zemědělství EU produkuje širokou škálu potravinářských produktů, od obilovin po mléko. EU přijala právní předpisy, které mají zajistit, aby potraviny vyrobené a prodávané v EU byly bezpečné ke konzumaci. The Strategie EU z farmy na vidličku, vyhlášený v roce 2020, si klade za cíl zajistit, aby se také potraviny vyráběly udržitelněji. Poslanci chtějí omezit používání pesticidů k ​​lepšímu chránit opylovače a biodiverzitu, ukončit používání klecí v chovu zvířat a zvýšit využití půdy pro ekologické zemědělství by 2030.

Infografika ukazující, kolik tun různých potravin bylo vyrobeno v EU v roce 2019.
Výroba potravin v EU  

Společná zemědělská politika 

Zdroje dat 

Sdílet tento článek:

Pokračovat ve čtení
Inzerát
Inzerát

Trending