Spojte se s námi

EU

Komise by se měla vztahovat poučení z jejího vývoje Schengenského Info systému, aby se zabránilo podobné zpoždění a přečerpání o budoucích IT projektů, říkají auditoři EU

SHARE:

Zveřejněno

on

20130417PHT07402_600Ve zprávě, kterou dnes (19. května) zveřejnil Evropský účetní dvůr (EÚD), se uvádí, že Komise dodala druhou generaci Schengenského informačního systému (SIS II) o šest let později, než se původně plánovalo, a osminásobek původního odhadu rozpočtu. Ke zpožděním a překročení výdajů došlo v důsledku nedostatků v řízení Komise v náročném kontextu správy a řízení.Schengenský informační systém (SIS) používají pohraniční stráže, policie, celní, vízové ​​a soudní orgány v celém schengenském prostoru. Obsahuje informace (výstrahy) o osobách, které mohly být zapojeny do závažného trestného činu nebo nemusí mít právo vstoupit nebo zůstat v EU. Obsahuje také upozornění na pohřešované osoby a ztracený nebo odcizený majetek, jako jsou bankovky, vozidla, střelné zbraně a doklady totožnosti. Záznamy vkládají do systému vnitrostátní orgány

„V 2001u Rada EU pověřila Komisi vývojem nové verze Schengenského informačního systému,“ uvedl Pietro Russo, člen ECA odpovědný za zprávu, „Původní lhůta však byla nereálná a Komise ne nejprve přidělit projektu dostatečný počet zaměstnanců s odbornými znalostmi. Proto byla Komise schopna účinně řídit hlavní smlouvu o vývoji pouze od 2009. Kromě toho se Komise v první části projektu dostatečně nevycházela ze zkušeností konečných uživatelů a systémových požadavků změněných. “

Počáteční orientační odhady nákladů do rozpočtu EU pro ústřední systém výrazně podceňovaly skutečný rozsah nezbytných investic. Úplné náklady na SIS II činily v ústředním systému částku 189 milionů EUR, k níž by měl být přidán odhad více než 330m v případě vnitrostátních systémů. Současně se hlavní přínos, který se původně očekával od SIS II, s úspěšným rozšířením SIS 1 o nové členské země stal méně relevantní. S ohledem na tyto hlavní změny nákladů a očekávaných přínosů Komise neprokázala, že SIS II plně poskytoval organizaci nejlepší hodnotu za peníze.

Komise se však poučila ze svých zkušeností v první části projektu, což jí umožnilo změnit svůj přístup v závěrečné fázi projektu z 2010 a dodat SIS II v dubnu 2013. Kromě toho již využila některá poučení ze SIS II při přípravě dalších rozsáhlých IT projektů.

Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora (ECA) se zveřejňují v průběhu celého roku a představují výsledky vybraných auditů konkrétních rozpočtových oblastí nebo témat řízení.

Tato zvláštní zpráva (č. 3 / 2014) má název Poučení z vývoje Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) Evropské komise, zkoumala, proč Komise dodala SIS II o šest let později, než bylo plánováno, a to za cenu výrazně převyšující původní odhady. Rovněž zkoumal, zda v průběhu celého projektu došlo k rozsáhlému obchodnímu případu pro SIS II, který zohlednil významné změny nákladů a očekávaných přínosů. Auditoři EU dále posoudili, zda se Komise poučila a použila ponaučení z řízení projektu.

Auditoři EU zjistili, že zpoždění a překročení rozpočtu vyplynulo z nedostatků v řízení Komise v náročném řízení, zejména během první části projektu až do 2009. Přes významné změny nákladů a očekávaných přínosů v průběhu projektu Komise přehodnotila obchodní případ, aby prokázala, že SIS II zůstává organizační prioritou, která poskytuje vyšší návratnost investic než jiné příležitosti. Na základě přehodnocení nákladů a přínosů nebylo rozhodnuto o tom, zda projekt pokračovat nebo zastavit. Komise se poučila ze svých zkušeností v první části projektu, aby změnila svůj přístup v závěrečné fázi projektu z 2010 a dodala SIS II v dubnu 2013.

Na základě svých zjištění EÚD doporučil, aby Komise při řízení vývoje rozsáhlých informačních systémů:

Inzerát
  • Založit časový rozvrh na technické analýze úkolů, které mají být provedeny;
  • zajistit, aby všechny projekty byly začleněny do podnikového řízení IT a plně využívaly interní odborné znalosti pro účinné řízení práce dodavatelů;
  • zajistit, aby při rozhodování byly dostatečně zohledněny obchodní potřeby a názory koncových uživatelů;
  • zajistit schválení obchodního případu před přechodem od zahájení projektu k plánování projektu a jeho opětovné schválení v případě zásadních změn nákladů projektu, očekávaných přínosů, rizik nebo alternativ;
  • zajistit, aby byla klíčová rozhodnutí projektu zdokumentována v protokolu rozhodnutí, aby byla snadno sledovatelná;
  • zajistit, aby existovala účinná globální koordinace, pokud projekt vyžaduje vývoj různých, ale závislých systémů různými zúčastněnými stranami;
  • vyvíjet rozsáhlé systémy IT s využitím interoperabilních stavebních bloků, které lze snadno znovu použít, aby se zabránilo zablokování u jediného dodavatele, a;
  • předat poznatky získané z auditu Účetního dvora generálním ředitelstvím a orgánům EU, agenturám a jiným orgánům. Komise by měla posoudit, zda bylo dosaženo očekávaných přínosů SIS II.

Krátký videohovor s členem ECA odpovědným za zprávu je K dispozici zde.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending