Spojte se s námi

EU

Kolumbií a Peru splnit kritéria pro bezvízový přístup do schengenského prostoru

SHARE:

Zveřejněno

on

SchengenKomise dnes (29 říjen) přijala dvě zprávy, k závěru, že Kolumbie a Peru splňovat příslušná kritéria, s ohledem na jednání o dohodách o bezvízovém styku mezi každým z těchto zemí a EU.

„Významná zlepšení, kterých Kolumbie a Peru v posledních letech dosáhly v mnoha oblastech, znamenají, že již není oprávněné zachovávat vízovou povinnost pro občany těchto zemí, kteří navštěvují schengenský prostor za účelem krátkodobých pobytů. Zrušením vízové ​​povinnosti podpoříme mobilitu a mezilidské kontakty – něco, co je zásadní pro reinForce sociální a hospodářský rozvoj a vzájemného porozumění mezi EU a další země," uvedla komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová.

Po posouzení příslušných kritérií, mimo jiné včetně bezpečnostních rizik a rizik nelegálního přistěhovalectví, ekonomické přínosy pro úvahy Evropské unie a lidská práva, Komise dospěla k závěru, že jsou splněny nezbytné podmínky pro zahájení jednání o bezvízovém styku mezi EU a Kolumbií a Rady Peru.

Hlavní závěry zprávy jsou následující: důvěra v žadatelů o víza obou zemí je na vzestupu, s nízkou míra zamítnutí víza; nepravidelná migrace je při relativně nízkých úrovních; bezpečnost cestovních dokladů je dostačující; bezpečnostní hrozby vlnami; skupiny organizované trestné činnosti nejsou v současné době hodnocena jako významnou hrozbu pro EU (s výjimkou obchodu s drogami); ekonomických příležitostí, včetně rozšířené obchodní a turistické toky, se rozšiřují paralelně s významným růstem kolumbijských a peruánských ekonomiky; lidská práva a základní svobody jsou nyní mnohem lépe chráněny a respektovány v těchto zemích, než v minulosti; vzájemnosti v oblasti víz bude zajištěna, protože tyto země již osvobozeni všechny občany EU od vízové ​​povinnosti; a bezvízový režim bude dále posílit vztah mezi EU a oběma zeměmi, zejména proto, že (prozatímní) uplatňování dohod o volném obchodu v 2013.

Obecné posouzení kladná neignorujte, že existují určitá rizika, včetně Možné zvýšení využívání drogových kurýrů a oběťmi obchodování s lidmi, stejně jako v počtu Kolumbijců a Peruánci, kteří vstupují do EU legálně, a kdo by se přetáhne, a stal se tak nelegálních migrantů. These rizika jsou nicméně považována za zvládnutelné, zejména prostřednictvím správné provádění hraničních kontrol, s vyztuženými znamená, že pokud je to nutné, na letištích, přes který většina Kolumbijců a Peruánci dosáhnout vnější hranice schengenského prostoru je.

Další kroky

Jakmile jsou zprávy byly projednány v příslušných výborů a skupin Evropského parlamentu a Rady, bude Komise požádat o povolení od Rady k jednání o dohodách o zrušení vízové ​​povinnosti pro krátkodobý pobyt s každým z dvě země. Li Rada uděluje takového povolení jednání mohla začít v prvním trimestru 2015. Teprve poté, co vstoupí v platnost dohody bude bezvízový styk pro občany těchto zemí se stal realitou. To by se mohlo stát, na samém nejdříve v druhé polovině roku 2015.

Inzerát

Pozadí

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č 509/20141 ve znění pozdějších předpisů Nařízení Rady č 539 / 20012 a zejména její přílohy obsahující seznamy zemí, jejichž státní příslušníci musí mít víza při překračování vnějších hranic a zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni. Země 19 byly převedeny z přílohy I (vízová povinnost), přílohy II (osvobození od vízové ​​povinnosti): Kolumbie, Dominika, Grenada, Kiribati, Marshallovy ostrovy, Mikronésie, Nauru, Palau, Peru, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenadiny, Samoa, Šalamounovy ostrovy, Východní Timor, Tonga, Trinidad a Tobago, Tuvalu, Spojené arabské emiráty a Vanuatu, Pro státní příslušníky těchto 19 zemí, bude osvobození od vízové ​​povinnosti platí pouze od data vstupu v platnost dohody o osvobození od vízové ​​povinnosti, která bude uzavřena každá z těchto zemí s Evropskou unií.

Pro Peru a Kolumbií, bylo třeba použít další krok Před otevřením jednání o dvoustranných dohodách o zrušení vízové ​​povinnosti: Posouzení Komise ze dvou zemí, s ohledem na kritéria stanovená v čl 1 (1) nařízení 509 / 2014: "nedovolené přistěhovalectví, veřejný pořádek a bezpečnost, ekonomický přínos, a to zejména z hlediska cestovního ruchu a zahraničního obchodu, a vnějších vztahů Unie s dotčenými třetími zeměmi, mezi něž patří zejména, úvahy lidských práv a základních svobod, jakož i důsledky regionální soudržnosti a vzájemnosti".

Obě zprávy byly dnes přijaty, jsou doplněny pracovními dokumenty útvarů Komise, které představují podrobné údaje, které jsou základem jejich závěry a obsahující informace o zdrojích údajů a metodik používaných k výrobě posouzení. S ohledem na přípravu posouzení, Komise požádala a obdržela příspěvky od tří agentur EU: EASO, Europolu a Frontexu. Kromě toho, další informace byly získány z delegace EU v Bogotě a Limě, jakož i ze kolumbijskými a peruánskými orgány.

Více informací

Zpráva na Kolumbii
Zpráva o Peru
Cecilie Malmströmové webových stránkách
Postupujte podle komisařky Malmströmové na X
GŘ pro vnitřní věci webových stránkách
Postupujte podle GŘ pro vnitřní věci na X

Schengenský prostor země

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending