#EUexternalborders EU investovat 1 miliard € v oblastech podél jeho vnějších hranic

eu-border-2015-vidět-nahrávat-flow-migrantůEvropská komise přijala řadu přeshraničních programů spolupráce v celkové výši 1 miliard €, na podporu sociálního a hospodářského rozvoje v regionech na obou stranách vnějších hranic EU.

Evropská komise přijala řadu přeshraničních programů spolupráce v celkové výši € 1bn, na podporu sociálního a hospodářského rozvoje v regionech na obou stranách vnějších hranic EU.

"Přeshraniční spolupráce hraje klíčovou roli při zamezení vzniku nových dělících čar. Tento nový finanční prostředky budou dále přispět k integrovanému a udržitelnému regionálnímu rozvoji v sousedních příhraničních regionech a na více harmonické územní spolupráce na vnějších hranicích EU, "uvedla evropská politika sousedství a jednání o rozšíření komisař Johannes Hahn.

"Jsem velmi rád, že Evropský fond pro regionální rozvoj může přispět k sblížení EU a jejích sousedů. Programy přeshraniční spolupráce jsou konkrétními příklady toho, jak EU pracuje na tom, aby pomohla občanům řešit společné výzvy, a tak vytvářet skutečný smysl pro solidaritu a současně posílit konkurenceschopnost místních ekonomik, "uvedla komisařka pro regionální politiku Corina Creţu.

Tento typ přeshraniční spolupráce je důležitým prvkem politiky EU vůči svým sousedům. To bude upřednostňovat projekty podporující udržitelný rozvoj podél vnějších hranic EU, čímž se sníží rozdíly v životní úrovni a řešení společných problémů přes tyto hranice. Pro každý z těchto programů, zúčastněné země zvolili až čtyři priority, jako je rozvoj malých a středních podniků, kultury, životního prostředí a změny klimatu, boj proti chudobě, vzdělávání a výzkumu, energetiky, dostupnosti, správy hranic.

Tento nový balíček bude financovat projekty v zemích 27: Arménie, Gruzie, Moldavské republiky, Ukrajiny a Ruska na východě; Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Palestina, Tunisko; Členské státy EU (Bulharsko, Kypr, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko), jakož i Norsko a Turecko. Financování je v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a evropského nástroje sousedství (ENI). Bude dokončen finančních dohod mezi partnerskými zeměmi a EU do konce roku 2016. Granty budou udělovány na základě výzev k předkládání návrhů by měly být zahájeny v průběhu roku nebo začátkem 2016 2017.

Příklad:

Prostřednictvím projektu "Čistá řeka", mezi Rumunskem a Ukrajinou - v hodnotě EUR 3.8 milionů - bude ENI přeshraniční spolupráce pomohla zachovat ekologické hodnoty povodí Dunaje o posílení spolupráce v umělém prevenci katastrof.

Tagy: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kategorie: Frontpage, EU, Evropská komise