Spojte se s námi

EU

#media A #sports Průmyslová rachotily plánovaným EU #copyright shake-up

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Server počítač multimediální internet dělá multimediální zpracování sdílení a výpočet actvity

Média a sportovní odvětví se připravují na křížku s Evropskou komisí v průběhu svých plánech na rošádu autorské právo, aby se více filmů, sportovních a televizní pořady k dispozici online na celém 28-národ bloku, píše.

Ve svých plánech na „jednotný digitální trh“ chce Komise usnadnit přeshraniční online přenosy vysílacích společností, což však podle lobbistů může vést k oslabení licenční hodnoty obsahu, a tím k oslabení způsobu financování filmů a televizních pořadů.

Inzerát

Změny mají také potenciál ovlivnit, kolik hollywoodská studia, jako je Disney a Twentieth Century Fox mohou účtovat provozovatelům vysílání pro práva distribuovat filmy jako Hledá se Dory or Marsu stejně jako hodnota sportovních práv, jako je předvádění fotbalových zápasů v britské Premier League nebo německé Bundeslize.

Jedná se o takzvaný „princip země původu“, který umožňuje satelitním vysílacím společnostem získat práva na obsah ve své domovské zemi, nikoli v každé zemi, kde je program přijímán satelitem.

Místo toho chce Komise povolit provozovatelům vysílání zobrazovat obsah na jejich online platformách v celé EU po zajištění práv ve své domovské zemi. To znamená, že producenti show nemohli zastavit Sky's Sky Go nebo BBC iPlayer nabízející licencované show evropským divákům mimo Velkou Británii, pokud úplně nezbaví práva na online distribuci, což podle lobbistů může být jednou z reakcí.

Inzerát

Brusel chce zdvojnásobit množství obsahu dostupného přes hranice, uvedl zdroj EU, umožní spotřebitelům legálně přístup k více zahraničních filmů a televizních pořadů online.

Interní studie Komise navrhla, že zvýšení dostupnosti filmů z celé Evropy by přínosem pro evropské filmaře na úkor amerických ty, jejichž filmy jsou často již široce dostupné v celé EU.

Evropská exekutiva odhaduje, že změny by zvýšila příjmy evropských výrobců o 11%, neboť by mít přístup k více spotřebitelů, a snížit těch výrobců v USA o 1.8%.

Návrh reformy autorských práv se očekává, že mají být provedeny na konci září, ale pak budou muset být schváleny členskými státy EU a Evropský parlament před dosažením zákonem.

Evropská vysílací unie, která zastupuje veřejnoprávní vysílací organizace, jako je německý ZDF, je obecně pro reformu, protože by svým členům umožnila snadnější nabídku jejich online programů v několika zemích.

Ale komerčního vysílání a držitelé práv tvrdí, že dělat on-line nabídky více široce dostupné přes hranice by se rovnalo licencí de facto celé EU, zředěním hodnotu výhradních práv, jako jsou ty, které Premier League prodá Sky a BT v Británii.

Velcí hráči jako Netflix, Vivendi's Canal + a Sky by mohli skončit s tím nejlepším obsahem, protože celoevropská práva by byla pro menší distributory příliš drahá, uvedl Matt Evans, partner advokátní kanceláře Jones Day.

Film, TV a sportovní odvětví varují, že narušuje územní exkluzivitu by mohly ohrozit kulturní rozmanitost v Evropě a ohrozit model financování, kdy jsou licencovány filmy nebo televizní pořady na zemi podle jednotlivých zemí základ pro zabezpečení investic.

„To by nejen zásadně narušilo obchodní model Sky, ale také by to ovlivnilo výnosy vlastníků práv z licencování obsahu,“ uvedla Sky ve své reakci na veřejnou konzultaci.

„Sky by ve skutečnosti nebyla ochotna platit stejné sazby za práva, která by de facto již pro Sky nebyla výlučná, a s odstraněním produktové diferenciace by se snížilo propagační úsilí Sky a zase objemy předplatitelů Sky,“ uvedlo.

Lobbisté také říci, že výrobci mohli zastavit licencování jejich obsah pro on-line distribuce v některých zemích zcela soustředit se na jejich největších trzích a zachování hodnoty práv.

Evropská komise

NextGenerationEU: Evropská komise vyplácí Slovinsku předběžné financování ve výši 231 milionů EUR

Zveřejněno

on

Evropská komise vyplatila Slovinsku předběžné financování ve výši 231 milionů EUR, což odpovídá 13% alokace dotací země v rámci Nástroje pro obnovu a odolnost (RRF). Platba předběžného financování pomůže nastartovat provádění klíčových investičních a reformních opatření uvedených v plánu obnovy a odolnosti Slovinska. Komise schválí další výplaty na základě provádění investic a reforem uvedených ve slovinském plánu obnovy a odolnosti.

Země má během svého plánu obdržet celkem 2.5 miliardy EUR, které se skládají z 1.8 miliardy EUR ve formě grantů a 705 milionů EUR v podobě půjček. Dnešní výplata následuje po nedávné úspěšné implementaci prvních výpůjčních operací v rámci NextGenerationEU. Do konce roku hodlá Komise získat dlouhodobé financování až do výše celkem 80 miliard EUR, které bude doplněno o krátkodobé účty EU, na financování prvních plánovaných plateb členským státům v rámci NextGenerationEU.

RRF je jádrem NextGenerationEU, která poskytne 800 miliard EUR (v současných cenách) na podporu investic a reforem napříč členskými státy. Slovinský plán je součástí bezprecedentní reakce EU na to, aby se z krize COVID-19 vymanila silnější, podpora zelených a digitálních přechodů a posílení odolnosti a soudržnosti v našich společnostech. A tisková zpráva je k dispozici online.

Inzerát

Pokračovat ve čtení

Kypr

NextGenerationEU: Evropská komise vyplácí Kypru předběžné financování ve výši 157 milionů EUR

Zveřejněno

on

Evropská komise vyplatila Kypru předběžné financování ve výši 157 milionů EUR, což odpovídá 13% finančního přídělu země v rámci nástroje pro obnovu a odolnost (RRF). Platba předběžného financování pomůže nastartovat provádění klíčových investičních a reformních opatření uvedených v plánu obnovy a odolnosti Kypru. Komise schválí další výplaty na základě provádění investic a reforem uvedených v plánu obnovy a odolnosti Kypru.

Země má během svého plánu získat celkem 1.2 miliardy EUR, přičemž 1 miliarda EUR bude poskytnuta formou grantů a 200 milionů EUR jako půjčky. Dnešní výplata následuje po nedávné úspěšné implementaci prvních výpůjčních operací v rámci NextGenerationEU. Do konce roku hodlá Komise získat dlouhodobé financování až do výše celkem 80 miliard EUR, které bude doplněno o krátkodobé účty EU, na financování prvních plánovaných plateb členským státům v rámci NextGenerationEU. Součástí NextGenerationEU bude RRF poskytovat 723.8 miliardy EUR (v současných cenách) na podporu investic a reforem napříč členskými státy.

Kyperský plán je součástí bezprecedentní reakce EU na to, aby se z krize COVID-19 vymanila silněji, podpora zelených a digitálních přechodů a posílení odolnosti a soudržnosti v našich společnostech. A tisková zpráva je k dispozici online.

Inzerát

Pokračovat ve čtení

Belgie

Politika soudržnosti EU: Belgie, Německo, Španělsko a Itálie dostávají 373 milionů EUR na podporu zdravotních a sociálních služeb, malých a středních podniků a sociálního začleňování

Zveřejněno

on

Komise poskytla pěti 373 milionů EUR Evropský sociální fond (ESF) a Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) operační programy (OP) v Belgii, Německu, Španělsku a Itálii na pomoc zemím s reakcí na mimořádné situace v souvislosti s koronavirem a opravami v rámci REACT-EU. V Belgii přinese úprava Valonského OP dalších 64.8 mil. EUR na pořízení zdravotnického vybavení pro zdravotnické služby a inovace.

Prostředky budou podporovat malé a střední podniky (MSP) při rozvoji elektronického obchodu, kybernetické bezpečnosti, webových stránek a internetových obchodů a také regionální zelené ekonomiky prostřednictvím energetické účinnosti, ochrany životního prostředí, rozvoje inteligentních měst a nízkouhlíkových veřejné infrastruktury. V Německu ve spolkové zemi Hesensko bude 55.4 mil. EUR podporovat výzkumnou infrastrukturu související se zdravím, diagnostické kapacity a inovace na univerzitách a dalších výzkumných institucích, jakož i investice do výzkumu, vývoje a inovací v oblasti klimatu a udržitelného rozvoje. Tento dodatek také poskytne podporu malým a středním podnikům a fondům pro začínající podniky prostřednictvím investičního fondu.

V Sachsen-Anhaltu 75.7 mil. EUR usnadní spolupráci malých a středních podniků a institucí při výzkumu, vývoji a inovacích, a poskytovat investice a provozní kapitál pro mikropodniky zasažené krizí koronaviru. Prostředky navíc umožní investice do energetické účinnosti podniků, podpoří digitální inovace v malých a středních podnicích a získání digitálního vybavení pro školy a kulturní instituce. V Itálii obdrží národní OP „Sociální začleňování“ 90 milionů EUR na podporu sociální integrace lidí, kteří se potýkají s vážnou materiální deprivací, bezdomovectvím nebo extrémní marginalizací, a to prostřednictvím služeb „Bydlení především“, které kombinují poskytování okamžitého bydlení s podporou sociálních služeb a služeb zaměstnanosti .

Inzerát

Ve Španělsku bude do OP ESF pro Castilla y León přidáno 87 mil. EUR na podporu živnostníků a pracovníků, kterým byly kvůli krizi pozastaveny nebo sníženy smlouvy. Peníze také pomohou těžce zasaženým společnostem vyhnout se propouštění, zejména v odvětví cestovního ruchu. Nakonec jsou potřebné finanční prostředky, které umožní bezpečným způsobem pokračovat v základních sociálních službách a zajistit kontinuitu vzdělávání po celou dobu pandemie najímáním dalších zaměstnanců.

REACT-EU je součástí NextGenerationEU a v letech 50.6 a 2021 poskytuje další financování ve výši 2022 miliardy EUR (v současných cenách) na programy politiky soudržnosti. Opatření se zaměřují na podporu odolnosti trhu práce, pracovních míst, malých a středních podniků a rodin s nízkými příjmy a také na vytvoření základů, které budou do budoucna připraveny zelené a digitální přechody a udržitelné sociálně-ekonomické oživení.

Inzerát

Pokračovat ve čtení
Inzerát
Inzerát
Inzerát

Trending