#EUOmbudsman říká, že členské státy musí otevřít neprůhledné jednání o právních předpisech EU

| Února 13, 2018

Po podrobném vyšetřování se Evropský veřejný ochránce práv Emily O'Reillyová (na snímku) zjistila, že Rada EU - prostřednictvím postupů, které brání kontrole návrhů právních předpisů EU - podkopává právo občanů na to, aby zastávali své volené zástupce. To představuje nesprávný úřední postup.

Veřejný ochránce práv konkrétně kritizuje skutečnost, že Rada systematicky nezaznamenala identitu postojů členských států při diskusích o návrzích právních předpisů a rozšířenou praxi neúměrného označování dokumentů za nevratné, nebo LIMITE.

Tento přístup nedosahuje očekávání Rady z hlediska legislativní transparentnosti. Veřejný ochránce práv nyní žádá Radu, aby systematicky zaznamenávala postoje členských států v pracovních skupinách Rady a schůzích velvyslanců COREPER a v zásadě tyto dokumenty včas aktivně zpřístupnila veřejnosti.

O'Reilly rovněž požaduje jasná kritéria pro použití statusu "LIMITE" a přezkoumání stavu před přijetím zákona.

"Pro občany je téměř nemožné sledovat legislativní jednání v Radě mezi zástupci národních vlád. Tento přístup "za zavřenými dveřmi" způsobuje odcizení občanů a negativní sentiment, "řekl O'Reilly. "Zástupci národních vlád zapojených do legislativní práce jsou zákonodárci EU a měli by být zodpovědní za takové. Pokud občané nebudou vědět, jaké rozhodnutí přijmou jejich vlády a přijali při vytváření právních předpisů EU, "vina Bruselská" kultura bude pokračovat. Občané EU mají právo podílet se na tvorbě zákonů, které se jich týkají, ale potřebují více otevřenosti od svých vlád v Bruselu.

"Učinit legislativní proces EU odpovědnější vůči veřejnosti, tím, že bude otevřenější, by vyslal důležitý signál před evropskými volbami v 2019," uvedl ombudsman.

Ombudsman očekává, že Rada na 9 May 2018 odpověděla. Souvislosti Rada je spoluzákonodárcem společně s Evropským parlamentem. Předtím, než se národní schůzi Rady v Radě dosáhnou formálního stanoviska k návrhu zákona, probíhají přípravné jednání na zasedáních Rady národních velvyslanců a na pracovních skupinách Rady 150, kterých se účastní státní úředníci.

V průběhu svého šetření vložila veřejná ochránce práv 14 konkrétní otázky Radě a její kancelář prohlédla dokumenty tří souborů Rady, aby získala přehled o tom, jak jsou dokumenty vydávány, rozšiřovány a zveřejňovány. Kancelář také uspořádala veřejnou konzultaci, která obdržela příspěvky 21, včetně zástupců veřejnosti, národních parlamentů, občanské společnosti a akademických pracovníků.

Průzkum veřejného ochránce práv také ukázal například, že pro získání úplného obrazu o veškeré dokumentaci týkající se jednoho právního předpisu jsou pro jednání v přípravných orgánech nezbytné čtyři různé vyhledávání v registru dokumentů Rady a dvě vyhledávání v jiných částech internetových stránek k diskusi na úrovni Rady.

Veřejný ochránce práv vyšetřuje stížnosti týkající se nesprávného úředního postupu v orgánech, agenturách a orgánech EU. Každý občan EU, rezident nebo podnik nebo sdružení v EU může podat stížnost veřejnému ochránci práv. Pravomoci veřejného ochránce práv zahrnují právo kontrolovat dokumenty EU, vyzývat úředníky k výpovědi a zahájit strategické šetření z vlastního podnětu. Pro více informací klikněte zde.

Tagy: ,

Kategorie: Frontpage, EU, Evropský veřejný ochránce práv, Nejlepší článek