Parlament vytyčil svou vizi pro budoucí vztahy mezi EU a Spojeným královstvím po # # Brexit

| March 13, 2018

Usnesení o postoji Parlamentu k budoucím vztahům mezi EU a Spojeným královstvím bude v úterý projednáváno s Michem Barnierem v 09h a hlasovalo ve středu (března 13).

Návrh usnesení, připravený Evropským parlamentem Brexit řídící skupina a schválenou Konferencí předsedů (předsedy a vůdců politických skupin) v březnu 7, navrhuje, aby dohoda o přidružení mezi EU a Spojeným královstvím mohla poskytnout vhodný rámec pro budoucí vztahy.

Text však zdůrazňuje, že i úzce sladěné třetí země se stejnými právními předpisy nemohou mít podobné výhody nebo přístup na trh jako členské státy EU.

Rozprava a hlasování (ve středu) předchází summit EU 22-23 v březnu, v němž se očekává, že hlavy států a vlád EU schválí pokyny Rady pro budoucí jednání o vztazích.

Můžete sledovat plenární diskusi prostřednictvím EP Live a EbS +.

Více informací

Tagy: ,

Kategorie: Frontpage, Brexit, EU, Evropského parlamentu, Plenární, UK