Make #EUFinancialMarketSupervision silnější a vhodnější pro #Brexit říká #EPP

| Ledna 11, 2019

Výbor pro hospodářské a měnové záležitosti Evropského parlamentu přijal velkou většinovou většinou reformu architektury evropského dohledu nad finančním trhem. "Chceme, aby byl evropský dohled nad finančním trhem silnější a efektivnější a aby se setkal s výzvami společnosti Brexit, digitalizace a praní špinavých peněz," uvedl poslanec Evropského parlamentu EPP Othmar Karas, spoluzpravodaj pro návrh zákona.

Reforma mění kompetence, strukturu, správu a financování Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA), Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA).

"Účelem finančních trhů je vytvářet investice, pracovní místa a růst. Cílem reformy je zajistit, aby se to skutečně stalo, "vysvětlil Karas. Postupy rozhodování budou zjednodušeny, by se snížila byrokracie a propouštění, některé přeshraniční činnosti budou přímo pod dohledem na úrovni EU a orgány budou odpovědné Evropskému parlamentu.

"Evropský dohled nad finančním trhem bude také mít silnější přechodná práva vůči třetím zemím. To je nutné, aby se ujistilo, že Britové, jakmile jsou venku, nebudou začínat v Evropské unii ustoupit s oslabenými pravidly. Ujistíme se, že každý, kdo podniká v EU, musí dodržovat naše přísná pravidla, "zdůraznil Karas.

Boj proti praní špinavých peněz bude s novými pravidly jednodušší. "Nedávné trestní případy jako Danske Bank v Estonsku ukazují, že evropská pravidla nebyla všude uplatňována. Celková částka vyplácených peněz v Evropě je nyní vyšší než rozpočet EU. Proto chceme svázat práva dohledu a sankcí v oblasti praní peněz v Evropském bankovním úřadu v Paříži, "uzavřel Karas.

Včerejší hlasování (10 leden) je postojem Parlamentu k nadcházejícím jednáním s členskými státy.

Tagy: , ,

Kategorie: Frontpage, Brexit, EU, Evropského parlamentu, UK, UK EPP