Nová pravidla a záruky v #CriminalProceedings nyní platí v celé EU

| Června 13, 2019

Nyní platí směrnice o zvláštních zárukách pro děti. Je to poslední ze souboru šesti směrnic EU, které zaručují procesní práva pro lidi v celé EU a doplňují úplný soubor práv.

Kromě těchto nových práv pro děti,. \ T Směrnice na 5 květen začal platit záruku přístupu k právní pomoci. Tento balíček pravidel EU zajišťuje, aby základní práva občanů EU spravedlivého a rovného zacházení byla v trestním řízení respektována a aby byla uplatňována podobným způsobem ve všech členských státech.

Frans Timmermans, první viceprezident zodpovědný za právní stát a Listinu základních práv, řekl: „Každý rok se v Evropě účastní trestního řízení 9 milionů lidí. Dobře fungující právní stát musí zajistit, aby každý Evropan mohl být závislý na spravedlivém a rovném zacházení před zákonem. Musíme pokračovat v obraně a výživě našeho právního státu, abychom podpořili neochvějnou víru v naše soudní systémy a jejich schopnost chránit všechny naše občany a naše společnosti. “

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost pohlaví Věra Jourová dodala: „Děti si zaslouží zvláštní ochranu v trestním řízení. Díky novým pravidlům zajišťujeme respektování jejich soukromí nebo zajištění odděleně od dospělých. Navíc, každý v EU si nyní může být jistý, že bude mít přístup k právní pomoci, pokud ji potřebují. I když je třeba učinit spravedlnost, musíme také zajistit, aby se to děje při plném respektování našich základních práv a hodnot. “

Nyní platí následující práva:

  • Speciální pro děti Každý rok v EU čelí trestní soudnictví více než 1 milionů dětí. Děti jsou zranitelné a vyžadují zvláštní ochranu ve všech fázích řízení. Vzhledem k tomu, že nová pravidla platí od nynějška, dětem by měl pomáhat advokát a být zadržován odděleně od dospělých, pokud by byli posláni do vězení. Musí být respektováno soukromí a výslech by měl být audio-vizuálně zaznamenán nebo zaznamenán jiným vhodným způsobem.
  • Společnost právo na právní pomoc. Pokud jsou lidé podezřelí nebo obviněni, mají právo na právní pomoc, tj. Finanční podporu, například pokud nemají prostředky na pokrytí nákladů řízení.

Pravidla EU definují jasná kritéria pro poskytování právní pomoci. Rozhodnutí o právní pomoci musí být přijata včas a usilovně a osoby musí být písemně informovány, pokud je jejich žádost zcela nebo zčásti zamítnuta.

Tato práva doplňují další práva, která již platí v EU:

  • Právo být nevinných a být přítomen před soudem. Koncept presumpce neviny existuje ve všech členských státech EU, ale pravidla EU zajišťují, že toto právo je uplatňováno stejně v celé EU. Pravidla objasňují, že důkazní břemeno pro zjištění viny je na stíhání, a nikoliv na osobě obviněné, aby prokázala, že nejsou vinni.
  • Společnost právo na obhájce. Jsou-li podezřelé nebo obviněné, bez ohledu na to, kde se osoba nachází v EU, mají právo být informováni advokátem. Právo na přístup k obhájci se vztahuje i na řízení o evropském zatýkacím rozkazu, a to jak v členském státě, který jej vykonává, tak v členském státě, v němž byl vydán.
  • Společnost právo na informace. Lidé musí být neprodleně informováni o trestném činu, ze kterého jsou podezřelí nebo obviněni. Musí být rovněž neprodleně informováni o svých právech v trestním řízení, a to buď ústně, nebo písemně. Musí mít přístup k materiálům případu.
  • Společnost právo na tlumočení a překlad. Tlumočení musí být poskytováno bezplatně během jakéhokoli výslechu, včetně policie, veškerých soudních jednání a nezbytných předběžných slyšení, jakož i během nezbytných schůzek mezi vámi a vaším advokátem.

Další kroky

Členské státy, které tato pravidla dosud neprovedly, musí tak učinit co nejdříve. Evropská komise bude i nadále úzce spolupracovat s členskými státy, aby zajistila řádné uplatňování pravidel ve prospěch občanů. To lze provést i prostřednictvím workshopů a setkání odborníků.

Pozadí

Články 47-49 Listina základních práv EU chránit následující práva:

Evropská komise navrhla poslední těchto tří směrnic o procesních právech pro podezřelé a obviněné osoby v listopadu 2013.

Dvě směrnice o právu na tlumočení a překlad ao právu na informace se vztahují na všechny členské státy, s výjimkou Dánska. Další čtyři směrnice (přístup k advokátovi, presumpce neviny, právo na právní pomoc a záruky pro děti) se vztahují na všechny členské státy, s výjimkou Irska, Spojeného království a Dánska.

Více informací

Informační list - vaše práva, pokud jsou obviněni nebo podezřelí z trestných činů v EU

Komentáře

Facebook připomínky

Tagy: , ,

Kategorie: Frontpage, Zločin, EU, Evropská komise, Zákon

Komentáře jsou uzavřeny.