Komise ukládá vyrovnávací cla na indonéskou bionaftu

| Srpna 14, 2019

Evropská komise uložila vyrovnávací cla ve výši 8% až 18% na dovoz subvencované bionafty z Indonésie. Cílem opatření je obnovit rovné podmínky pro výrobce bionafty v EU. Při hloubkovém šetření Komise se zjistilo, že indonéští výrobci bionafty těží z grantů, daňových výhod a přístupu k surovinám pod tržní ceny.

To způsobuje výrobcům v EU hrozbu hospodářské škody. Nová dovozní cla se ukládají prozatímně a šetření bude pokračovat s možností uložit konečná opatření do poloviny prosince 2019. Zatímco převládající surovinou pro výrobu bionafty v Indonésii je palmový olej, šetření se zaměřuje na možné subvencování výroby bionafty bez ohledu na použitou surovinu. Trh s bionaftou v EU stojí za odhadovanou miliardu 9 EUR ročně, přičemž dovoz z Indonésie dosahuje přibližně 400 milionů EUR.

Další informace viz nařízení zveřejněné v Úřední věstník EU a strana oddaný případu.

Komentáře

Facebook připomínky

Tagy: , , , ,

Kategorie: Frontpage, Biopaliva, EU, Evropská komise, Udržitelné paliva

Komentáře jsou uzavřeny.