Komise zahajuje výzvu připojit se k #eHealthStakeholderGroup na podporu digitální transformace zdravotní péče

| Srpna 14, 2019

Komise zahájila nový výzva k vyjádření zájmu připojit se ke skupině zúčastněných stran v oblasti elektronického zdravotnictví na období 2019-2022. V rámci závazku EU zapojit zúčastněné strany do tvorby veřejné politiky bude skupina sdružovat odborníky v oblasti elektronického zdravotnictví, kteří přispějí k provádění Komunikace o umožnění digitální transformace zdraví a péče v Jednotný digitální trh.

Poskytnou rovněž vstupy do různých aspektů digitální transformace zdravotní péče v EU, například v oblasti zdravotních údajů, včetně přeshraniční přístup ke zdravotním údajůma umělá inteligence ve zdravotnictví, jakož i otázky kybernetické bezpečnosti, ochrany údajů a soukromí.

Komisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis řekl: „Během posledních pěti let jsem se zabýval několika pacienty, tvůrci politik a zúčastněnými stranami. Všichni souhlasíme s tím, že digitální technologie nám mohou pomoci dosáhnout lepšího zdraví pro všechny. Proto jsem velmi rád, že mohu přivítat nové členy se dovednostmi a odbornými znalostmi, které nám pomohou s implementací systému Akční plán eHealth a posílit zdraví a péči v celé Evropě. “

Komisařka pro digitální hospodářství a společnost Mariya Gabriel dodala: „Musíme se snažit o pokrok v našem výzkumu prevence nemocí, umožnit osobní péči a poskytnout Evropanům bezpečný přístup k jejich zdravotním údajům přes hranice. Komise bude i nadále podporovat zlepšené využívání digitálních technologií ve zdravotnictví ve prospěch občanů v celé EU. “Výzva k vyjádření zájmu bude otevřena do 27 v září 2019.

Další informace o hovoru jsou k dispozici zde.

Komentáře

Facebook připomínky

Tagy: , ,

Kategorie: Frontpage, EU, Evropská komise

Komentáře jsou uzavřeny.