Nové pravidla pro propagaci #WaterReuse v #Farming

| Ledna 24, 2020
Nedostatek vody je v Evropě stále větší problém. Poslanci chtějí zajistit sladkovodní zdroje EU podporou opětovného využití vody v zemědělství.

Růst populace, urbanizace a cestovní ruch přispěly k nedostatku vody a suchu, které stále více ovlivňují mnoho oblastí Evropy, zejména středomořského regionu. Zdroje vody jsou ve stresu a očekává se, že se kvůli změně klimatu situace zhorší. Podle odhadu do roku 2030 polovina evropských povodí by mohla být postižena nedostatkem vody.

Aby byla zajištěna dodávka sladké vody do Evropy pro nadcházející roky, členové výboru pro životní prostředí podpořili dne 21. ledna neformální dohoda s Radou o návrhu na opětovné použití odpadních vod. Aby se nová pravidla stala zákonem, je třeba, aby nová pravidla byla schválena Parlamentem a Radou.

Cílem nových pravidel je podpořit využívání čištěných odpadních vod pro zemědělské zavlažování, které představují cca polovinu vody v EU každoročně. Zvýšené opětovné použití vody v zemědělství by mohlo pomoci snížit nedostatek vody.

Aby byla zajištěna bezpečnost plodin, nová pravidla zavádějí minimální požadavky na jakost vody, vyžadují časté sledování a zavádějí čistírny odpadních vod, aby vypracovaly plány řízení rizik. Orgány členských států by vydaly povolení pro čistírny odpadních vod a kontrolovaly shodu pravidel.

Jednotná pravidla na úrovni EU by vyrovnala podmínky pro provozovatele rekultivací a zemědělců a zabránila by překážkám volného pohybu zemědělských produktů.

Komentáře

Facebook připomínky

Tagy: , , , ,

Kategorie: Frontpage, Zemědělství, Ekonomika, životní prostředí, EU, voda

Komentáře jsou uzavřeny.