Spojte se s námi

Česká Republika

Komise schvaluje českou pomoc ve výši 21 milionů EUR na podporu ekologického čištění areálu bývalé rafinerie v # Ostravě

SHARE:

Zveřejněno

on

Evropská komise schválila podle pravidel EU o státní podpoře české opatření na podporu ekologického čištění bývalé rafinerie OSTRAMO. Veškeré průmyslové činnosti rafinérie, která se nachází v českém městě Ostrava, skončily v roce 1997. I přes uzavření a ukončení činnosti rafinerie je místo stále kontaminováno, zejména ropnými uhlovodíky, které se obvykle vyskytují v ropě.

Podpora s rozpočtem přibližně 600 milionů Kč (přibližně 21 milionů EUR) bude mít formu přímého grantu nájemci v místě bývalé rafinerie OSTRAMO, Global Networks sro Opatření je určeno na podporu dekontaminace půda a demolice budov nezbytných pro sanaci samotné kontaminované lokality. Komise posoudila opatření podle pravidel státní podpory EU, zejména podle Pokyny ke státní podpoře na ochranu životního prostředí a energetiku na období 2014–2020. Komise zjistila, že opatření bude chránit zdraví a pohodu občanů před riziky a dopady na životní prostředí v souladu s EU Evropská zelená dohoda. Komise rovněž zjistila, že podpora je omezena na nezbytné minimum a že pozitivní účinky podpory na životní prostředí a veřejné zdraví převažují nad jakýmkoli možným negativním účinkem způsobeným veřejnou intervencí. Komise konečně dospěla k závěru, že opatření je v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“. Podle této zásady by náklady na opatření proti znečištění měla nést společnost, která znečištění způsobila. Podporu na dekontaminaci lokalit lze proto poskytnout, pouze pokud společnost, která je příjemcem podpory, není za znečištění odpovědná. V tomto případě Komise dospěla k závěru, že příjemce podpory není za kontaminaci odpovědný.

Na tomto základě Komise schválila opatření podle pravidel EU o státní podpoře. Více informací bude k dispozici na Komisi soutěžní website v veřejný případ registr pod číslem spisu SA.55522, jakmile budou vyřešeny jakékoli problémy s důvěrností.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending