Spojte se s námi

Strategie letectví pro Evropu

Komise schvaluje bulharské podpůrné opatření ve výši 4.4 milionu EUR pro letiště Burgas a Varna v souvislosti s vypuknutím epidemie # Coronavirus

Reporter Dopisovatel EU

Zveřejněno

on

Evropská komise schválila bulharské podpůrné opatření ve výši 4.4 milionu EUR pro letiště Burgas a Varna v souvislosti s propuknutím koronaviry. Opatření bylo schváleno v rámci státní podpory Dočasný rámec. Veřejná podpora bude mít podobu odkladu plateb koncesních poplatků splatných společností Fraport Twin Star Airport Management AD, společností spravující tato dvě letiště, bulharské vládě, která vlastní infrastrukturu letišť.

Účelem opatření je pomoci dvěma letištím řešit nedostatek likvidity, kterému čelí v důsledku propuknutí koronaviry, snížením nákladů, které nese provozovatel letiště. Komise shledala, že opatření je v souladu s podmínkami stanovenými v dočasném rámci.

Odklad platby může být poskytnut zejména do konce tohoto roku a jeho trvání bude trvat jeden rok. Odklad platby navíc zahrnuje minimální odměnu v souladu s dočasným rámcem.

Komise proto dospěla k závěru, že opatření je nezbytné, vhodné a přiměřené k nápravě vážného narušení hospodářství členského státu v souladu s čl. 107 odst. 3 písm. B) SFEU a podmínkami stanovenými v dočasném rámci. Na tomto základě Komise schválila opatření podle pravidel EU o státní podpoře. Další informace o dočasném rámci a dalších opatřeních přijatých Komisí k řešení hospodářského dopadu pandemie coronavirus lze nalézt zde.

bude k dispozici nedůvěrná verze rozhodnutí pod číslem případu SA.58095 v registru státních podpor o Komisi soutěž webových stránkách, jakmile budou vyřešeny všechny problémy týkající se důvěrnosti.

Strategie letectví pro Evropu

Komise schvaluje irský režim podpory ve výši 26 milionů EUR na náhradu provozovatelům letišť v souvislosti s vypuknutím koronaviru

Reporter Dopisovatel EU

Zveřejněno

on

Evropská komise schválila podle pravidel EU o státní podpoře irský režim podpory ve výši 26 milionů EUR na náhradu provozovatelům letišť za ztráty způsobené vypuknutím koronaviru a cestovní omezení uložená Irskem za účelem omezení šíření koronaviru. Podpora sestává ze tří opatření: i) opatření k náhradě škody; ii) opatření podpory na podporu provozovatelů letišť až do maximální výše 1.8 milionu EUR na příjemce; a iii) opatření podpory na podporu nekrytých fixních nákladů těchto společností.

Podpora bude mít formu přímých grantů. V případě podpory nekrytých fixních nákladů lze podporu poskytnout také ve formě záruk a půjček. Opatření pro náhradu škody bude otevřeno provozovatelům irských letišť, kteří v roce 1 odbavili více než 2019 milion cestujících. Podle tohoto opatření lze těmto provozovatelům kompenzovat čisté ztráty utrpěné v období od 1. dubna do 30. června 2020 v důsledku omezující opatření prováděná irskými orgány za účelem omezení šíření koronaviru.

Komise posoudila první opatření podle článku 107 (2) (b) Smlouvy o fungování Evropské unie a zjistil, že poskytne náhradu škody, která přímo souvisí s vypuknutím koronaviru. Rovněž shledal, že opatření je přiměřené, jelikož náhrada nepřesahuje to, co je nezbytné pro náhradu škody. Pokud jde o další dvě opatření, Komise zjistila, že jsou v souladu s podmínkami stanovenými ve státní podpoře Dočasný rámec. Zejména podpora (i) bude poskytnuta nejpozději do 31. prosince 2021 a (ii) nepřekročí 1.8 milionu EUR na příjemce v rámci druhého opatření a nepřesáhne 10 milionů EUR na příjemce v rámci třetího opatření.

Komise dospěla k závěru, že obě opatření jsou nezbytná, vhodná a přiměřená k nápravě vážného narušení ekonomiky členského státu v souladu s čl. 107 odst. 3 písm. B) SFEU a podmínkami stanovenými v dočasném rámci. Na tomto základě Komise schválila tři opatření podle pravidel EU o státní podpoře. Další informace o dočasném rámci a dalších opatřeních přijatých Komisí k řešení hospodářských dopadů pandemie koronavirů lze nalézt jie. Verze rozhodnutí, která nemá důvěrný charakter, bude k dispozici pod číslem případu SA.59709 v EU registru státních podpor o Komisi soutěž webových stránkách, jakmile budou vyřešeny všechny problémy týkající se důvěrnosti.

Pokračovat ve čtení

Strategie letectví pro Evropu

Letectví: Návrh Komise týkající se letištních časů nabízí odvětví tolik potřebnou úlevu

Reporter Dopisovatel EU

Zveřejněno

on

Evropská komise přijala nový návrh na přidělování letištních časů, který poskytuje zúčastněným stranám v oblasti letectví tolik potřebnou úlevu od požadavků na využívání letištních časů pro letovou sezónu 2021. I když letecké společnosti obvykle musí použít 80% letištních časů, které jim byly přiděleny, k zajištění jejich úplného portfolia letištních časů pro následující období letů, návrh snižuje tuto hranici na 40%. Rovněž zavádí řadu podmínek zaměřených na zajištění efektivního využívání kapacity letiště bez narušení hospodářské soutěže během období obnovy COVID-19.

Komisařka pro dopravu Adina Văleanová uvedla: „Dnešním návrhem se snažíme dosáhnout rovnováhy mezi potřebou poskytnout úlevu leteckým společnostem, které i nadále trpí výrazným poklesem letecké dopravy v důsledku pokračující pandemie a nutností udržovat konkurenci na trhu , zajistit efektivní provoz letišť a vyhnout se letům duchů. Navrhovaná pravidla poskytují jistotu pro letní sezónu 2021 a zajišťují, aby Komise mohla upravit další nezbytné výjimky z provozních intervalů podle jasných podmínek, aby bylo zajištěno zachování této rovnováhy. “

Při pohledu na předpovědi provozu na léto 2021 lze rozumně očekávat, že úroveň provozu bude minimálně 50% úrovní roku 2019. Prahová hodnota 40% proto zaručí určitou úroveň služeb, přičemž leteckým společnostem bude i nadále umožňovat využívání jejich letištních časů. Návrh na přidělování letištních časů byl předán ke schválení Evropskému parlamentu a Radě.

Pokračovat ve čtení

Strategie letectví pro Evropu

Případ subvencování Boeingu: Světová obchodní organizace potvrzuje právo EU na odvetu proti 4 miliardám amerických dolarů z dovozu

Reporter Dopisovatel EU

Zveřejněno

on

Světová obchodní organizace (WTO) umožnila EU zvýšit cla na dovoz z USA v hodnotě až 4 miliard USD, což je protiopatření proti nelegálním subvencím americkému výrobci letadel Boeing. Toto rozhodnutí vychází z dřívějších zjištění WTO, které uznávaly americké dotace Boeingu jako protiprávní podle zákona WTO.

Ekonomika, která pracuje pro lidi Výkonný viceprezident a komisař pro obchod Valdis Dombrovskis (obrázku) uvedl: „Toto dlouho očekávané rozhodnutí umožňuje Evropské unii uvalit cla na americké výrobky vstupující do Evropy. Mnohem raději bych to neudělal - další povinnosti nejsou v hospodářském zájmu žádné ze stran, zvláště když se snažíme zotavit z recese COVID-19. Jednal jsem se svým americkým protějškem, velvyslancem Lighthizerem, a doufám, že USA nyní sníží cla uvalená na vývoz z EU v loňském roce. To by vytvořilo pozitivní hybnou sílu jak z ekonomického, tak z politického hlediska a pomohlo by nám to najít společnou řeč v dalších klíčových oblastech. EU bude i nadále usilovně usilovat o dosažení tohoto výsledku. Pokud se tak nestane, budeme nuceni uplatnit svá práva a zavést podobné tarify. I když jsme na tuto možnost plně připraveni, uděláme to neochotně. “

V říjnu loňského roku, po podobném rozhodnutí WTO v paralelním případě dotací Airbusu, USA uložily odvetná cla, která ovlivňují vývoz EU v hodnotě 7.5 miliardy USD. Tato cla zůstávají v platnosti i dnes, a to navzdory rozhodným krokům Francie a Španělska v červenci letošního roku, které následovaly Německo a Spojené království při zajištění toho, aby plně vyhovovaly dřívějšímu rozhodnutí WTO o dotacích pro Airbus.

Za současné ekonomické situace je ve společném zájmu EU a USA zrušit škodlivá cla, která zbytečně zatěžují naše průmyslová a zemědělská odvětví.

EU předložila konkrétní návrhy k dosažení vyjednaných výsledků dlouhodobých transatlantických sporů o civilní letadla, nejdelších v historii WTO. Zůstává otevřená spolupráce s USA na dohodě o spravedlivém a vyváženém řešení, jakož i na budoucích disciplínách pro dotace v sektoru civilních letadel.

Při jednáních s USA podniká Evropská komise také vhodná opatření a zapojuje členské státy EU, aby mohla využít svých odvetných práv v případě, že nebude existovat vyhlídka na dosažení oboustranně výhodného řešení sporu. Toto pohotovostní plánování zahrnuje dokončení seznamu produktů, na které by se vztahovaly další tarify EU.

Pozadí

V březnu 2019 odvolací orgán, nejvyšší instance WTO, potvrdil, že USA nepřijaly vhodná opatření k dodržení pravidel WTO týkajících se dotací, a to navzdory předchozím rozhodnutím. Místo toho pokračovala v nelegální podpoře svého výrobce letadel Boeing na úkor Airbusu, evropského leteckého průmyslu a jeho mnoha pracovníků. Ve svém rozhodnutí odvolací orgán:

  • Potvrzeno, že daňový program státu Washington je i nadále ústřední součástí S. protiprávního subvencování Boeingu;
  • zjistil, že řada probíhajících nástrojů, včetně určitých smluv o veřejných zakázkách NASA a Ministerstva obrany USA, představuje subvence, které mohou Airbusu způsobit ekonomickou újmu;
  • potvrdila, že Boeing nadále těží z nelegální americké daňové úlevy, která podporuje vývoz (Foreign Sales Corporation a Extrateritororial Income Exclusion).

Rozhodnutí potvrzující právo EU na odvetu vychází přímo z předchozího rozhodnutí.

V paralelním případě týkajícím se Airbusu umožnila WTO v říjnu 2019 USA přijmout protiopatření proti evropským vývozům v hodnotě až 7.5 miliardy USD. Toto ocenění bylo založeno na rozhodnutí odvolacího orgánu z roku 2018, v němž bylo zjištěno, že EU a její členské státy nebyly plně v souladu s předchozími rozhodnutími WTO, pokud jde o návratné spouštěcí investice pro programy A350 a A380. USA zavedly tato dodatečná cla dne 18. října 2019. Dotčené členské státy EU mezitím přijaly všechna nezbytná opatření k zajištění úplného souladu.

Více informací

Rozhodnutí odvolacího orgánu WTO o amerických dotacích pro Boeing

Veřejná konzultace o předběžném seznamu produktů v případě Boeingu

Předběžný seznam produktů

Historie případu Boeingu

Historie případu Airbus

 

Pokračovat ve čtení

Twitter

Facebook

Trending