Spojte se s námi

Vzdělávání dospělých

# Koronavirus - britské univerzity by se v září neměly znovu otevírat, tvrdí odborová organizace

Zveřejněno

on

Britské univerzity by měly zrušit plány na znovuotevření v září, aby cestujícím studentům zabránily v pandemii koronavirových virů v zemi, uvedla odborová organizace a požaduje, aby se kurzy vyučovaly online. Vláda premiéra Borise Johnsona se dostala pod palbu kvůli snahám o opětovné zahájení vzdělávání, zejména po řadě kvůli výsledkům zkoušek pro studenty školy a neúspěšnému pokusu přivést všechny žáky zpět do tříd na začátku tohoto roku, píše Elizabeth Piper.

Johnson vyzývá Brity, aby se po uzavření koronaviru vrátili k něčemu, co se blíží normálnosti, a vyzývá pracovníky, aby se vrátili do kanceláří, aby pomohli ekonomice zotavit se z 20% poklesu v období duben-červen.

Univerzitní a vysokoškolská unie (UCU) však uvedla, že je příliš brzy na to, aby studenty posílali zpět na univerzity, přičemž varovala, že by jim mohlo být vyčítáno, pokud by se zvýšil počet případů COVID-19. "Stěhování milionu plus studentů po celé zemi je receptem na katastrofu a riskuje, že se špatně připravené univerzity stanou domovem péče druhé vlny," uvedl ve svém prohlášení generální tajemník UCU Jo Grady. „Je čas, aby vláda v této krizi konečně přijala rozhodná a odpovědná opatření a řekla univerzitám, aby upustily od plánů osobní výuky,“ uvedla a vyzvala vládu, aby na první semestr přesunula veškerou výuku online.

Stephen Barclay, hlavní tajemník ministerstva financí, uvedl, že s argumentem nesouhlasí. "Myslím, že univerzity jako zbytek ekonomiky se musí vrátit a studenti musí být schopni to udělat," řekl Times Radio. Několik univerzit tvrdí, že jsou připraveny znovu se otevřít příští měsíc po týdnech přípravy, a někteří studenti tvrdí, že v přípravě na nový semestr již utratili peníze za věci jako bydlení.

Vzdělávání dospělých

Dovednosti: Pět nových projektů přeshraniční spolupráce vybraných pro financování # Erasmus + za účelem rozvoje excelence v odborném vzdělávání v Evropě

Zveřejněno

on

Komise navrhla financování programu Erasmus + pět nových platforem středisek odborné excelence k uspokojení potřeb inovativní, inkluzivní a udržitelné ekonomiky. Platformy budou financovány prostřednictvím programu Erasmus + s maximálním rozpočtem 4 miliony EUR a budou aktivní v odvětvích, jako jsou ekologické inovace a ekologizace měst, mikroelektronika a odvětví nábytku a dřeva.

Budou také podporovat hlavní evropské priority, jako jsou digitální a zelené přechody, udržitelný růst a sociální začleňování jednotlivců ze znevýhodněných skupin. Pět nově vybraných platforem profesní excelence vybraných z 55 žádostí zahrnuje 167 partnerských organizací ze 17 členských států a 4 dalších zemí účastnících se programu Erasmus +.

Vybrané projekty reagují na měnící se trh práce a jsou v souladu s prioritami evropské agendy dovedností a návrhem Komise na doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost předloženo 1. července. Tisková zpráva je k dispozici zde.

Pokračovat ve čtení

Vzdělávání dospělých

Dlouhodobý rozpočet EU: Poslanci omezují kulturu a # vzdělávání

Zveřejněno

on

V rozpravě ve Výboru pro kulturu a vzdělávání s Komisí se všichni poslanci Evropského parlamentu odvolávali na škrty v EU revidovaný návrh VFR (Víceletý finanční rámec: víceletý finanční rámec) jako „nepřijatelný“ pro kulturu a vzdělávání EU, přičemž zdůrazňuje, že tato odvětví byla v důsledku krize COVID-19 zvláště vyčerpána a je třeba, aby byla obnovena, je třeba zvýšit podporu.

Přestože ocenili „bezprecedentní úroveň finanční podpory“ v plánu obnovy EU, předloženou společně s revidovaným VFR, kritizovali Komisi za to, že v roce 2018 upravila svůj první návrh VFR.

„Nepodporujeme návrh Komise,“ řekla předsedkyně výboru Sabine Verheyenovápři zahájení debaty. „Co to znamená pro programy EU: Sbor Solidarity nabídne mladým lidem méně příležitostí - na plný úvazek. Program „Kreativní Evropa“ bude podporovat méně umělců a méně tvůrců - tečka. Pro Erasmus + se můžeme políbit na rozloučenou s cílem oslovit 12 milionů účastníků - protože nejsme připraveni nabídnout každému krátkodobější výměny nižší kvality, jen abychom dostali čísla nahoru, “dodala.

Poslanci Evropského parlamentu pro kulturu a vzdělávání rovněž poukázali na slib, který učinila předseda Komise Ursula von der Leyen před volbami, když se zavázala podpořit žádost EP o trojnásobné financování programu Erasmus + v MFF 2021-2027.

Video prohlášení předsedy Verheyena v návaznosti na rozpravu.

Znovu sledujte celou rozpravu ve výboru.

Další kroky

Poté, co Komise dne 27. května 2020 předložila revidovaný návrh VFR, je nyní na členských státech EU, aby se dohodly na svém postoji. Evropský parlament musí před vstupem v platnost schválit jakýkoli VFR.

Pozadí

Ve srovnání s původním návrhem Komise o víceletém finančním rámci (2018) představuje revidovaný návrh z května 2020 (při výpočtu v cenách roku 2018) snížení o 20% pro Evropský fond solidarity, snížení o 13% pro kreativní Evropu a 7% pro Erasmus +.

Více informací

Pokračovat ve čtení

Vzdělávání dospělých

Komisař Navracsics hostí druhý # evropskýEducationSummit 

Zveřejněno

on

V září 26 se v Bruselu uskuteční druhý evropský summit o vzdělávání. Jednodenní akci uspořádá komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics.

Toto druhé vydání se zaměří na učitelskou profesi - která bude hrát klíčovou roli při budování skutečného evropského vzdělávacího prostoru do roku 2025. Diskuse se budou zabývat, mezi mnoha tématy, výzvami, kterým čelí učitelé, v souvislosti s faktory jako uznání, prestiž, školení , autonomie a demografie. Zasedání budou zkoumat řešení konkrétních otázek, jako je používání nových technologií ve třídě, výuka ve venkovských oblastech a podpora společných hodnot ve vzdělávání.

Během summitu představí komisař Navracsics Monitor vzdělávání a školení 2019. Letošní vydání stěžejní zprávy Komise o vzdělávání se zaměřuje na učitele a mimo jiné vychází z nejnovějších výsledků Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Výzkum a učení mezinárodní průzkum.

Pozadí

Již druhý rok se scházejí ministři, odborníci a učitelé z celé Evropy, aby si vyměnili zkušenosti, postřehy a nápady týkající se budoucnosti vzdělávání v EU. Summit zdůrazňuje klíčovou roli, kterou hraje vzdělávání při podpoře odolnosti, spravedlnosti a sociální soudržnosti. Loňské vydání pomohlo podnítit diskuse o nových politických iniciativách souvisejících s Evropským vzdělávacím prostorem.

Událost

Summit se bude konat 26. září 2019, 09:00 - 18:30, na náměstí The Square, Place du Mont Des Arts, 1000 Brusel. Akce bude živý přenos na Facebooku. Celý program je k dispozici zde.

Pro více informací a akreditaci novinářů kontaktujte: [chráněno e-mailem]  a  [chráněno e-mailem]

Zdroje

#EduSummitEU

Program druhého evropského summitu o vzdělávání

Livestream na události na Facebooku

Více o První vzdělávací summit

Monitor vzdělávání a školení (2018)

Erasmus + zapnuto Facebook

Erasmus + zapnuto Twitter

Pokračovat ve čtení
Inzerát

Facebook

Twitter

Trending