Spojte se s námi

EU

Pracovní program Komise na rok 2021: Od strategie k realizaci

Zveřejněno

on

Komise přijala svůj Pracovní program na rok 2021, jehož cílem je učinit Evropu zdravější, spravedlivější a prosperující a zároveň urychlit její dlouhodobou transformaci na zelenější ekonomiku vhodnou pro digitální věk. Obsahuje nové legislativní iniciativy napříč všemi šesti hlavními ambicemi prezidenta von der Leyena Politické směry a následuje ji první Stav Unie Řeč. Při plnění priorit stanovených v tomto pracovním programu bude Komise i nadále věnovat veškeré úsilí řízení krize a zvyšování odolnosti evropských ekonomik a společností.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen řekla: „Naší nejvyšší prioritou bude i nadále záchrana životů a živobytí ohrožených pandemií koronavirů. Už jsme toho dosáhli hodně. Evropa však ještě není mimo les a druhá vlna tvrdě zasahuje celou Evropu. Všichni musíme zůstat ostražití a vystupňovat. Evropská komise bude i nadále usilovat o zajištění budoucí vakcíny pro Evropany a o pomoc při oživení našich ekonomik prostřednictvím zelené a digitální transformace. “

Místopředseda pro interinstitucionální vztahy a prognózy Maroš Šefčovič uvedl: „Přestože zajišťujeme, aby Evropa dokázala zvládnout pandemii a její ničivý dopad, budeme se i nadále poučovat z krize. Priority stanovené v tomto pracovním programu proto nejen pomohou zajistit oživení Evropy, ale také naši dlouhodobou odolnost - prostřednictvím řešení pro budoucnost napříč všemi oblastmi politiky. K tomu co nejlépe využijeme strategickou předvídavost i naše lepší zásady tvorby zákonů - založené na důkazech, transparentní, efektivní a vhodné pro budoucnost. “

Plnění priorit EU

Pracovní program Komise na rok 2021 vidí posun od strategie k realizaci napříč všemi šesti politickými prioritami. Potvrzuje odhodlání Komise vést dvojitý zelený a digitální přechod - jedinečnou příležitost vymanit se z křehkosti krize a vytvořit pro Unii novou vitalitu.

  1. Evropská zelená dohoda

Aby bylo možné dosáhnout klimaticky neutrální Evropy do roku 2050, předloží Komise balíček Fit pro 55 ke snížení emisí nejméně o 55% do roku 2030. Bude pokrývat široké politické oblasti - od obnovitelných zdrojů energie po energetickou účinnost, energetickou náročnost budov , jakož i využívání půdy, zdanění energie, sdílení úsilí a obchodování s emisemi. Mechanismus úpravy uhlíkových hranic pomůže snížit riziko úniku uhlíku a zajistí rovné podmínky tím, že povzbudí partnery EU, aby zvýšili své ambice v oblasti klimatu. Kromě toho Komise navrhne opatření k provádění evropského akčního plánu pro oběhové hospodářství, strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti a strategie „od farmy po vidličku“.

  1. Evropa vhodná pro digitální věk

Aby se toto evropské digitální desetiletí stalo, Komise předloží plán jasně definovaných digitálních cílů do roku 2030 souvisejících s propojitelností, dovednostmi a digitálními veřejnými službami. Důraz bude kladen na právo na soukromí a konektivitu, svobodu projevu, volný tok dat a kybernetickou bezpečnost. Komise bude vydávat právní předpisy v oblastech týkajících se bezpečnosti, odpovědnosti, základních práv a údajů týkajících se umělé inteligence. Ve stejném duchu navrhne evropský e-ID. Iniciativy budou také zahrnovat aktualizaci nové průmyslové strategie pro Evropu, aby se zohlednily dopady koronaviru, a také legislativní návrh na zlepšení pracovních podmínek pracovníků platforem.

  1. Ekonomika, která pracuje pro lidi

Aby se zdravotní a hospodářská krize nezměnila v sociální krizi, předloží Komise ambiciózní akční plán k úplnému provedení evropského pilíře sociálních práv a zajistí, aby při oživování Evropy nezůstal nikdo pozadu. Komise rovněž předloží novou evropskou záruku pro děti, která zajistí přístup k základním službám, jako je zdraví a vzdělání, pro všechny děti. V zájmu podpory našich ekonomik a posílení hospodářské a měnové unie reviduje rámec pro řešení selhání bank v EU, přijme opatření na podporu přeshraničních investic v EU a zintenzivní boj proti praní peněz.

  1. Silnější Evropa na světě

Komise zajistí, aby Evropa v tomto křehkém světě hrála zásadní roli, mimo jiné tím, že bude vést celosvětovou reakci na zajištění bezpečné a dostupné vakcíny pro všechny. Navrhne společné sdělení o posílení příspěvku EU k multilateralismu založenému na pravidlech, obnovené partnerství s naším jižním sousedstvím a sdělení o Arktidě. Rovněž bude představen nový strategický přístup na podporu odzbrojení, demobilizace a opětovného začlenění bývalých bojovníků. Sdělení o humanitární pomoci EU prozkoumá nové způsoby spolupráce s našimi partnery a dalšími dárci.

  1. Podpora našeho evropského způsobu života

Tváří v tvář COVID-19 Komise navrhne vybudovat silnější evropskou unii v oblasti zdraví, zejména posílením role stávajících agentur a vytvořením nové agentury pro pokročilý biomedicínský výzkum a vývoj. V zájmu zachování a zlepšení jeho fungování bude předložena nová strategie pro budoucnost Schengenu. Na nový pakt o migraci a azylu naváže řada navrhovaných opatření v oblasti legální migrace, včetně balíčku „talentů a dovedností“. Mezi další prvky patří akční plán proti pašování migrantů a strategie udržitelného dobrovolného návratu a opětovného začlenění. Komise bude i nadále posilovat bezpečnostní unii zaměřenou na terorismus, organizovaný zločin a hybridní hrozby. Rovněž předloží komplexní strategii boje proti antisemitismu.

  1. Nový tlak na evropskou demokracii

Za účelem vybudování unie rovnosti předloží Komise nové strategie v oblasti práv dítěte a osob se zdravotním postižením a rovněž návrh na boj proti násilí na základě pohlaví. Rovněž navrhne rozšíření seznamu trestných činů v eurech tak, aby zahrnoval všechny formy trestných činů z nenávisti a projevy nenávisti. Komise navrhne jasnější pravidla financování evropských politických stran a přijme opatření na ochranu novinářů a občanské společnosti před zneužívajícími soudními spory. Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti navrhne opatření k využití plného potenciálu těchto regionů.

Vzhledem k dlouhodobé a transformační povaze plánovaných iniciativ je důležitější než kdy jindy vydávat zákony co nejúčinnějším způsobem as ohledem na budoucnost. Připravované sdělení o lepší regulaci tento důraz obnoví. Zaměří se na zjednodušení a snížení zátěže, zejména zavedením přístupu „jedna ku jedné“. Platforma Fit pro budoucnost bude podporovat Komisi v této ambici, zvláště potřebné po pandemii COVID-19. Aby dosáhla výsledků v praxi, zintenzivní svůj dosah i Komise, přičemž ústřední roli bude hrát Konference o budoucnosti Evropy.

Úplný seznam 44 nových politických cílů v rámci šesti hlavních ambicí je uveden v dokumentu Příloha 1 pracovního programu na rok 2021.

Další kroky

Pracovní program Komise na rok 2021 je výsledkem úzké spolupráce s Evropským parlamentem, členskými státy a poradními orgány EU. Komise nyní zahájí jednání s Parlamentem a Radou s cílem vypracovat seznam společných priorit, u nichž spolunormotvůrci souhlasí s rychlými opatřeními.

Pozadí

Komise každoročně přijímá pracovní program stanovující seznam opatření, která přijme v příštích dvanácti měsících. Pracovní program informuje veřejnost a spolunormotvůrce o našich politických závazcích předkládat nové iniciativy, stáhnout nevyřízené návrhy a přezkoumat stávající právní předpisy EU. Nezahrnuje probíhající práci Komise při provádění její úlohy strážce Smluv a prosazování stávajících právních předpisů nebo pravidelných iniciativ, které Komise každoročně přijímá.

Pracovní program Komise na rok 2021 úzce souvisí s EU plán obnovy pro Evropue, s nástrojem pro obnovu NextGenerationEU a posíleným rozpočtem EU na období 2021-2027. Nástroj pro obnovu a odolnost nasměruje bezprecedentní granty a půjčky ve výši 672.5 miliardy EUR v rozhodujícím prvním roce oživení. Členské státy mezitím připravují plány obnovy a odolnosti, které stanoví reformy a investice v souladu s cíli politiky EU v oblasti zelené a digitální politiky: s minimem 37% výdajů na zelenou transformaci a minimálně 20% v souvislosti s digitální technologií. Za účelem vrácení prostředků získaných v rámci NextGenerationEU předloží Komise návrhy nových vlastních zdrojů počínaje revidovaným systémem obchodování s emisemi, mechanismem pro úpravu hranic uhlíku a digitální dávkou.

Více informací

2021 Pracovní program Komise, přílohy a informační listy

Upravený pracovní program Komise na rok 2020

Plán obnovy pro Evropu

Evropská zelená dohoda

Formování digitální budoucnosti Evropy

 

EU

Hlavní význam Netanjahuova „tajného“ saúdského výletu

Zveřejněno

on

Navzdory účelné mlze, která ji obklopuje, je izraelský předseda vlády Benjamin Netanjahu (na snímku) setkání v neděli v noci (22. listopadu) se saúdskoarabským korunním princem Mohammedem bin Salmanem a americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem v přímořském městě Neom září historickým jasem. Ačkoli další z mnoha saúdských knížat, ministr zahraničí Faisal bin Farhan Al Saud, ve tweetu popřel existenci setkání, všichni nyní vědí, že k němu došlo. Každý také bere na vědomí, že Saúdové jsou na pokraji vstupu do koalice zemí s muslimskou většinou - Egypt, Jordánsko, Spojené arabské emiráty, Bahrajn a také Súdán -, které uzavřely mírové dohody s Izraelem, píše Fiamma Nirenstein.

Setkání také znamenalo nejnaléhavější úkol Rijádu: naléhat na nastávající administrativu nově zvoleného prezidenta USA Joea Bidena, aby znovu nezasahoval do společného komplexního akčního plánu (JCPOA), jaderné dohody s Íránem z roku 2015, od níž americký prezident Donald Trump odstoupil v roce 2018. Podle oficiální verze návštěvy se Saúdové setkali pouze s Pompeem. Izraelská média však uvedla, že Netanjahu odletěl do Saúdské Arábie soukromým letadlem Gulfstream IV, které vlastnil izraelský podnikatel Udi Angel - letadlo, které premiér použil pro předchozí tajné cesty do zahraničí. Netanjahu vzlétl asi v 18 hodin. v neděli z tel Avivského mezinárodního letiště Ben-Gurion a letěl na jih podél východního pobřeží egyptského Sinajského poloostrova, než se vydal na severozápadní pobřeží Rudého moře v Saúdské Arábii.

Doprovázel jej ředitel Mossadu Yossi Cohen. Lze předpokládat, že Netanjahu s pomocí Pompea diskutoval o podmínkách nadcházející normalizační dohody se zemí, která byla historicko-ideologickým vůdcem islámského fundamentalismu - zemí Sayyida Qutba a Usámy bin Ládina, Hajje a Casbah - místo, kde je každý muslim povinen během svého života podniknout pouť k očištění své duše. Nic nemůže být revolučnější.

Saúdská Arábie je spolu s Egyptem předním sunnitským státem na Středním východě. Je také domovem těch, kteří se dříve zabývali nejhoršími zákazy a delegitimizací židovského státu, ale poté se svými mírovými plány z let 2002 a 2007 za určitých podmínek otevřely dveře k míru. Izrael si všiml a pokusil se využít těchto mírně otevřených dveří. Skutečnou otázkou dnes je, zda již vypršely nebo nevypršely předpoklady pro řešení palestinsko-izraelského konfliktu, jak tomu bylo u ostatních muslimských zemí, které nedávno podepsaly normalizační dohody s Izraelem - opuštěním břemene Podmínka „dva státy pro dvě osoby“.

Mír, který se dal do pohybu prostřednictvím Trumpem zprostředkovaných Abrahamových dohod, byl umožněn v důsledku společného zájmu Izraele a mnoha arabských národů - vytvoření bloku proti nuklearizujícímu Íránu (a imperiální osmanské plány tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana) ), zatímco postupují a vzkvétají technologicky, aby jim umožnily stát se předvojem 1.8 miliardy muslimů na světě. Je vizí, že si Pompeo a Netanjahu věří, že nová americká administrativa nemůže zastavit ve jménu starého palestinského paradigmatu.

Netanjahu usiluje o tento druh regionálního míru v průběhu mnoha let, otevřeně a v zákulisí. Je pozoruhodné, jak zjistil, že jde o to, co se zdálo být stejně nemožným snem, protože nakonec zvítězil v bitvě o zrušení JCPOA, kterou podepsal bývalý americký prezident Barack Obama a v níž věřil. Odhalení Netanjahuovy cesty do Saúdské Arábie podráždilo izraelského ministra obrany Bennyho Gantze - jeho koaličního partnera „vládní jednoty“, který měl rotovat s ním jako s premiérem - který byl údajně o celé věci držen ve tmě. Gantz označil Netanjahua, že se zúčastnil takového setkání, aniž by informoval vládu nebo obranné zařízení, za „nezodpovědné“.

Gantz se mezitím rozhodl jmenovat státní vyšetřovací komisi pro dohodu o nákupu ponorek z Německa ve výši 2 miliard dolarů, po obvinění, že z toho mohl mít prospěch Netanjahu. Netanjahu - který byl v případě vyslýchán jako svědek, ale nikoli podezřelý - v pondělí označil Gantzův krok za politický pokus zbavit ho moci. Neexistuje žádný izraelský politik, který by tyto protínající se události nepovažoval za záminku pro předčasné volby.

Navzdory obviněním ze strany jeho soupeřů o opaku se však Netanjahu soustředil s neuvěřitelným odhodláním na dvě hlavní otázky. Jedním z nich je COVID-19, jehož míra klesá, i když se děti vracejí do školy. A navzdory mnoha různorodým politickým argumentům v rámci takzvaného „Koronavirového kabinetu“ se Izrael vrátil na své předchozí místo na světě jako země, která zvládá pandemii relativně dobře. To umožnilo Izraelcům čekat na bezprostřední vakcíny s mírou klidu. Druhým je regionální mír, který Pompeova návštěva Izraele - v rámci jeho 10denního turné po Evropě a na Středním východě po sedmi zemích - posílila. Dokonce i tolik lidí to považovalo za druh závěrečné cesty po Trumpově porážce ve volbách 3. listopadu, ministr zahraničí znovu zopakoval odhodlání své vlády vizi „mír k prosperitě“. Tato vize je nejen strategická, ale obsahuje výstižný ideologický prvek, který lze vidět ve výběru názvu „Abraham“ pro mírové dohody mezi Izraelem a Spojenými arabskými emiráty, jakož i mezi Izraelem a Bahrajnem.

Abraham je otcem tří monoteistických náboženství. Pokud je Izrael přijat islámským „ummah“ jako součást svého původního dědictví - pokud se tato tři náboženství postaví společně proti dogmům islamistické války - pak Trump, Pompeo a samozřejmě Netanjahu mohou říci, že dali skutečný a trvalý dárek pro lidstvo.

Novinářka Fiamma Nirenstein byla poslankyní italského parlamentu (2008–13), kde působila jako místopředsedkyně Výboru pro zahraniční věci v Poslanecké sněmovně. Působila v Radě Evropy ve Štrasburku a zřídila a předsedala Výboru pro vyšetřování antisemitismu. Zakládající člen mezinárodní iniciativy Friends of Israel, napsala 13 knih včetně Izrael je nás (2009). V současné době je členkou centra pro veřejné záležitosti v Jeruzalémě.

Pokračovat ve čtení

Brexit

Brexit: „Upřímně, nemohu vám říci, jestli bude dohoda“ von der Leyen 

Zveřejněno

on

V projevu před Evropským parlamentem dnes ráno (25. listopadu) předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen uvedla, že nemůže říci, zda bude EU schopna dosáhnout dohody s Velkou Británií o jejích budoucích vztazích do konce roku. Řekla, že strana EU je ochotna být kreativní, ale že to nezpochybní integritu jednotného trhu. 

Ačkoli došlo ke skutečnému pokroku v řadě důležitých otázek, jako je vymáhání práva, soudní spolupráce, koordinace sociálního zabezpečení a doprava, von der Leyen uvedl, že tři „zásadní“ témata rovných podmínek, správy věcí veřejných a rybolovu zůstávají být vyřešen.

EU hledá silné mechanismy, aby zajistila, že konkurence se Spojeným královstvím zůstane v průběhu času volná a spravedlivá. To není nic, na čem by EU mohla bruslit, vzhledem ke své blízkosti a rozsahu stávajících obchodních vazeb a integraci do dodavatelských řetězců EU. Spojené království bylo dosud nejednoznačné ohledně toho, jak by se odchýlilo od evropských norem, že při formování nehrálo žádnou malou roli, ale logika příznivců brexitu spočívá v tom, že by se Spojené království mohlo deregulací stát konkurenceschopnější; úhel pohledu, který očividně trochu znepokojuje některé partnery EU.

„Důvěra je dobrá, ale právo je lepší“

Potřeba jasných právních závazků a nápravných opatření se stala ostřejší po rozhodnutí Spojeného království zavést zákon o vnitřním trhu, který obsahuje ustanovení, která by mu umožnila odchýlit se od částí protokolu Irsko / Severní Irsko. Von der Leyen uvedl, že silná správa věcí veřejných je nezbytná ve „světle nedávných zkušeností“.

Rybolov

Pokud jde o rybolov, von der Leyen uvedl, že nikdo nezpochybňuje svrchovanost Spojeného království nad svými vlastními vodami, ale zastává názor, že EU potřebuje „předvídatelnost a záruky pro rybáře a rybářky, které v těchto vodách plují po celá desetiletí, ne-li století“.

Von der Leyen poděkoval parlamentu za jejich podporu a porozumění při problémech, které jim taková pozdní dohoda přinesla. Konečná dohoda bude dlouhá několik stovek stránek a musí být legálně vymazána a překladatelé; to pravděpodobně nebude připraveno na příštím plenárním zasedání Evropského parlamentu v polovině prosince. Obecně se uznává, že má-li být dosaženo dohody na plenárním zasedání 28. prosince, bude zapotřebí. Von der Leyen řekl: "Projdeme ty poslední míle společně."

Pokračovat ve čtení

Business

Komise navrhuje opatření na podporu sdílení údajů a podporu evropských datových prostorů

Zveřejněno

on

Dnes (25. listopadu) Komise předkládá zákon o správě dat, první dokument v rámci datové strategie přijaté v únoru. Nařízení usnadní sdílení údajů v celé EU a mezi odvětvími, aby vytvořilo bohatství pro společnost, zvýšilo kontrolu a důvěru občanů i společností ohledně jejich údajů a nabídlo alternativní evropský model k praxi zpracování dat na hlavních technologických platformách.

Množství údajů generovaných veřejnými orgány, podniky a občany neustále roste. Očekává se, že se mezi lety 2018 a 2025 znásobí o pět. Tato nová pravidla umožní využití těchto údajů a připraví půdu pro evropské odvětvové datové prostory ve prospěch společnosti, občanů a společností. V datové strategii Komise z února letošního roku bylo navrženo devět takových datových prostorů, od průmyslu po energetiku a od zdraví po evropskou zelenou dohodu. Například přispějí k ekologickému přechodu zlepšením řízení spotřeby energie, provedou dodávku personalizovaného léčiva a usnadní přístup k veřejným službám.

Sledujte přímou tiskovou konferenci výkonného viceprezidenta Vestagera a komisaře Bretona EbS.

Více informací je k dispozici on-line

Pokračovat ve čtení
Inzerát

Facebook

Twitter

Trending