Spojte se s námi

EU

Prevence #FoodWaste a podpora #CircularEconomy – Komise přijímá metodiku měření plýtvání potravinami v celé EU

SHARE:

Zveřejněno

on

Každý rok dojde ke ztrátě nebo plýtvání přibližně 20% potravin vyrobených v EU, což způsobí nepřijatelné sociální, environmentální a ekonomické škody. Evropská komise přijala akt v přenesené pravomoci, kterým se stanoví společná metodika měření plýtvání potravinami na podporu členských států při kvantifikaci plýtvání potravinami v každé fázi potravinového dodavatelského řetězce. 

Metodika zajistí soudržné monitorování množství potravinového odpadu v celé EU. Předcházení vzniku potravinového odpadu bylo v akčním plánu pro oběhové hospodářství, které Komise přijala v prosinci 2015, označeno za jednu z prioritních oblastí a je jedním z deseti hlavních ukazatelů Rámec monitorování cirkulární ekonomiky, který nám říká, jak jsme pokročilí v přechodu z lineárního „make-use-dispose“ na oběžník, kde je minimalizována ztráta zdrojů.

První viceprezident Frans Timmermans řekl: „Plýtvání potravinami je nepřijatelné ve světě, kde miliony lidí stále trpí hladem a kde jsou naše přírodní zdroje, které umožňují lidský život a blahobyt, stále vzácnější. Proto jsme definovali prevenci plýtvání potravinami jako klíčovou prioritu při budování oběhového hospodářství a udržitelné společnosti. Abychom dosáhli změny, musíme být schopni správně měřit plýtvání potravinami. Jsem rád, že EU vyvíjí vůbec první komplexní metodiku měření plýtvání potravinami a razí cestu globálně.“

Viceprezident pro zaměstnanost, růst, investice a konkurenceschopnost Jyrki Katainen odpovědný za zdraví a bezpečnost potravin uvedl ve svém projevu k Platforma EU pro potravinářské ztráty a plýtvání potravinami: „Obchodní případ prevence plýtvání potravinami je přesvědčivý. Výzkum ukazuje návratnost investic v poměru 14:1 pro společnosti, které do svých provozů integrovaly snižování potravinových ztrát a plýtvání. Počítám s aktivní účastí provozovatelů potravinářských podniků při měření, hlášení a jednání v oblasti plýtvání potravinami. V plýtvání jídlem stejně jako v životě platí, že co se měří, to se řídí.“

Na základě metodiky se očekává, že členské státy zavedou rámec monitorování s rokem 2020 jako prvním vykazovaným rokem, aby do poloviny roku 2022 poskytly Komisi první nové údaje o míře plýtvání potravinami. Rámec EU pro podávání zpráv pomůže standardizovat podávání zpráv o míře plýtvání potravinami podniky a přispěje ke globálnímu sledování Cíle udržitelného rozvoje 12.3. Akt v přenesené pravomoci podléhá kontrole spoluzákonodárců a do konce července bude zaslán Evropskému parlamentu a Radě.

tisková zpráva  a  Otázky a odpovědi  a  řeč jsou k dispozici online. 

Inzerát

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending