Spojte se s námi

Zdraví

Ne každý produkt je stvořen sobě rovný: Jak může EU zachraňovat životy v boji proti kouření

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přijetí přístupu snižování škod je pragmatickým způsobem, jak předcházet zbytečným úmrtím - píše Antonios Nestoras, prozatímní výkonný ředitel Evropského liberálního fóra (ELF)

Evropská komise, která je průkopníkem v celosvětovém úsilí proti kouření, nedávno ve svém prohlášení jasně uvedla Porazit rakovinu Plán, že jeho cílem bylo vytvořit „beztabákovou generaci“, jejímž cílem je snížit do roku 5 počet evropských kuřáků na méně než 2040 % celkové populace Unie.

Komise přijímá strategii „konec hry“, termín v módě v komunitě veřejného zdraví popisující svět, kde byly tabákové výrobky zcela vyřazeny nebo kde byl jejich prodej přísně omezen. Není žádným překvapením, že se Komise nedávno rozhodla zaregistrovat a Evropská občanská iniciativa vyzývá k ukončení prodeje tabákových a nikotinových výrobků občanům narozeným v roce 2010 a později.

Zatímco prohlášení, jako jsou tato, zní skvěle, když je čteme v oficiálním dokumentu nebo je slyšíme ve zprávách, skutečným problémem je jít nad rámec prázdných slov a vytvořit dopad v reálném světě. Jistě se všichni shodneme na tom, že škody způsobené kouřením hořlavých tabákových výrobků jsou nepřijatelné – jak z individuálního, tak z kolektivního hlediska. Je však přístup Evropské unie správný? Je provádění neoprohibiční strategie nejlepším způsobem, jak snížit míru kouření v EU? Je to smysluplný způsob, jak zavést změnu a zachránit životy?

Odpověď je ne. Alternativa existuje. Je známá a používaná ve všech průmyslových odvětvích. Říká se tomu harm reduction.

Do jisté míry funguje kontrola tabáku. V posledních desetiletích jsme byli svědky pomalého snižování prevalence spalovaných produktů. Přesto jsou dnes daně vysoké, máme zákaz kouření na veřejných prostranstvích, obaly jsou neatraktivní (nebo přímo děsivé) a kouření je nechutné. Jaké jsou výsledky všech těchto opatření? Přibližně 25 % populace tvrdošíjně nadále kouří.

V některých zemích, jako je Francie, se dokonce za posledních 20 let zvýšila prevalence kouření v chudších částech populace (z 31.4 % v roce 2000 na 33.3 % v roce 2020, podle francouzských národních údajů). Lhali bychom sami sobě, kdybychom si těchto výsledků vážili.

Inzerát

Pokles spotřeby spalovaných produktů je v nejlepším případě pomalý. Další zvyšování daní se většinou dotkne chudých, což je část populace, která nejvíce kouří a která si nejméně může dovolit, aby podstatná část jejích příjmů hořela. Doslova. Nyní je to ještě dramatičtější, protože na naše dveře klepe vysoká inflace a hospodářská krize.

Pokud by Komise navrhla zakázat prodej cigaret části nebo celému obyvatelstvu, je pravděpodobné, že výsledkem by byl dramatický nárůst nelegálního obchodu. Jediný, kdo by z toho měl radost, by byly zločinecké organizace. Pokud válka proti drogám tak pozoruhodně selhala, válka proti cigaretám pravděpodobně nenabídne lepší výsledky.

Naštěstí existují alternativy k cigaretám a ty jsou lidskému zdraví daleko méně škodlivé. Škody způsobené kouřením pocházejí většinou ze spalování az toho vyplývajících chemických sloučenin, které kuřáci uvolňují a absorbují. Výrobky, které nezahrnují spalování, jako jsou e-cigarety nebo zahřívané tabákové výrobky, představují zdravotní rizika, ale jsou mnohem méně škodlivé než běžné cigarety. Tato skutečnost je ve vědě dobře prokázána (díky nezávislým toxikologickým studiím), i když zůstává určitá nejistota ohledně dlouhodobých účinků elektronických cigaret a dalších alternativ. Stručně řečeno, věda však říká, že kuřákům prospívá přechod na jednu z těchto alternativ.

Regulace a zdanění mohou zachránit životy – ale ne tak, jak to dělá Komise

Evropská unie však místo pragmatického přijetí harm reduction za účelem záchrany životů tvrdošíjně setrvává na ideologické pozici a nadále odrazuje od jejich používání. EU zakazuje všechny druhy reklamy a propagace e-cigaret a HTP a plánuje rozšířit své doporučení o nekuřáckých prostředích, aby je zahrnovalo. Komise také nedávno navržené zakázat používání aromat pro zahřívané tabákové výrobky.

Spíše než nuancovaný přístup, kdy jsou alternativy cigaret regulovány jako škodlivé produkty, ale jasně prezentovány jako lepší Zdá se, že Unie chce nadále zacházet se všemi tabákovými a souvisejícími produkty stejným způsobem než s kouřením. Tento ideologický přístup, který prosazuje svět bez jakýchkoli „hříchů“, je neúspěšný. Je to příklad represivní regulace, nikoli regulace chování. Odsuzuje miliony kuřáků, aby pokračovali v kouření, ačkoli existují alternativy.

Situace je ještě znepokojivější, když přemýšlíme o lidech, kteří používají spálené produkty. Protože jsou nejchudší částí populace. Agresivní daňová politika funguje mnohem lépe na bohatší, kteří přecházejí od spalovaných produktů. Výsledkem je, že ti nejchudší jsou více ohroženi nemocí. Nemoci snižují schopnost lidí s nízkými příjmy pracovat (také proto, že mají větší potíže s přístupem ke kvalitní zdravotní léčbě a prevenci). Snížená pracovní schopnost vede ke snížení příjmu, což následně vede k dalšímu snížení možnosti přístupu ke špičkovému zdravotnímu ošetření, což je začarovaný kruh, díky kterému jsou chudí chudší a bohatí bohatší. Na rozdíl od pomoci chudým je tato politika jen nechává dále pozadu.

Co by EU mohla udělat, je spíše použít jak regulační, tak daňové nástroje, aby jasně signalizovala rozdíl v rizikových profilech cigaret a jiných, lepších, alternativních produktů. Aby EU zachránila ty nejzranitelnější, musí zavést harm reduction také v tabákovém průmyslu (stejně jako ve všech ostatních). Musí zacházet s různými produkty odlišně.

Při tvorbě politiky není kopírování dobrých politik hříchem. Země EU, které již začaly rozlišovat na základě rizika, jako Polsko a Česko, dosáhly dobrého pokroku. Nyní je čas, aby Unie udělala totéž. Víme, že samotné zvyšování daní nestačí.

Na prvním místě dejte záchranu životů, ne ideologii.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending