Spojte se s námi

Evropská komise

Pokračování konference o budoucnosti Evropy: Panel občanů předkládá 23 doporučení, jak urychlit snižování plýtvání potravinami v EU

SHARE:

Zveřejněno

on

Ve dnech 10., 11. a 12. února uspořádala Komise v Bruselu závěrečné zasedání prvního evropského panelu občanů, který občanům umožnil vyjádřit svůj názor na to, jak zintenzivnit opatření ke snížení plýtvání potravinami v EU. Jedná se o první z nové generace občanských panelů zahájených v návaznosti na Konferenci o budoucnosti Evropy, které začleňují participativní a deliberativní postupy do procesu tvorby politik Evropské komise v určitých klíčových oblastech politiky.

Snížení plýtvání, a zejména plýtvání potravinami, je předmětem legislativního návrhu obsaženého v Pracovní program Komise na rok 2023, v souladu s její strategií Farm to Fork a návrhy Konference budoucnosti Evropy. Na konci tří víkendových jednání, kterých se zúčastnilo přibližně 150 občanů náhodně vybraných tak, aby reprezentovali rozmanitost evropského obyvatelstva, panel občanů navrhl Doporučení 23 zaměřené na posílení probíhajícího úsilí o snížení plýtvání potravinami posílením spolupráce v potravinovém hodnotovém řetězci, podporou příslušných iniciativ v potravinářském průmyslu a podporou změny chování spotřebitelů.

Doporučení občanského panelu doplní posouzení dopadů a otevřená veřejná konzultace provedla Komise na základě iniciativy EU revidovat rámcovou směrnici o odpadech se závaznými cíli snížení plýtvání potravinami.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending