Spojte se s námi

Evropská aliance pro Personalizované medicíny

EAPM: Rakovina a preventivní zdravotní péče jsou hlavní priority

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Dobré odpoledne, zdraví kolegové, vítejte v aktualizaci Evropské aliance pro personalizovanou medicínu (EAPM), píše výkonný ředitel EAPM Dr. Denis Horgan.

Díky předsednictví je rakovina prioritou

Rakovina je na vrcholu seznamu, pokud jde o slovinské priority EU v oblasti zdraví. Slovinské předsednictví se zaměří také na zotavení a odolnost COVID-19 a program předsednictví chce vybudovat evropskou unii zdraví a podpořit zavedení připravenosti na mimořádné situace v oblasti zdraví a orgán odpovědný za reakci, jehož cílem je zlepšit kapacitu a připravenost Evropy reagovat na přeshraniční zdravotní hrozby a mimořádné události, jako je COVID-19. 

Inzerát

Činnosti slovinského předsednictví se proto zaměří na posílení účinné reakce EU na zdravotní hrozby, strategie ukončení a možné budoucí pandemie. Důraz bude kladen na přidanou hodnotu spolupráce na úrovni EU při vývoji a zavádění inovativních řešení pro odolné zdravotní systémy s cílem účinněji kolektivně investovat do zlepšování organizace, přístupnosti, kvality a schopnosti reagovat na zdravotní systémy a jejich udržitelné financování. Zvláštní pozornost bude rovněž věnována úloze EU v globálním zdraví a Evropskému plánu proti rakovině, který je jedním ze tří pilířů nové Evropské unie v oblasti zdraví.

Důsledky programu COVID-19 ukázaly, že lepší spolupráce a účinná reakce na krize a mimořádné situace ve zdraví vyžadují větší spolupráci a vzájemnou koordinaci, jakož i jasně definované úkoly a kompetence na národní úrovni i na úrovni EU. 

Slovinské předsednictví proto bude klást zvláštní důraz na připravenost na krize a zavedení mechanismů reakce, které jsou součástí Evropské unie pro zdraví a posilují úlohu klíčových agentur EU v oblasti zdraví (Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Evropská agentura pro léčivé přípravky). (EMA)) a zároveň zlepšovat právní rámec pro vážné přeshraniční zdravotní hrozby. 

Inzerát

Slovinské předsednictví zahájí diskusi o legislativním návrhu na zřízení nového úřadu pro reakci na mimořádné události ve zdraví (HERA), struktury zaměřené na dosažení lepší reakce EU na přeshraniční hrozby. 

Ve spojení s evropskou strategií pro léčivé přípravky by HERA mohla být klíčem, pokud jde o koordinaci mezi různými zúčastněnými stranami, investování a rozvoj podpůrných segmentů. V oblasti dostupnosti a dostupnosti léčivých přípravků pandemie COVID-19 dále prokázala citlivost dodávky léčivých přípravků a význam zajištění otevřené strategické autonomie EU. 

Zároveň je to příležitost pro společná řešení na úrovni EU. Slovinské předsednictví si proto přeje podnítit diskusi o nových řešeních na úrovni EU, která mají potenciál zlepšit dostupnost nebo dostupnost léků. 

Všechny tyto otázky budou EAPM v nadcházejících měsících projednávány s institucemi EU s cílem navázat na práci EAPM v posledních letech.

Včasná diagnóza je nejlepší fakturace pro EAPM

Z pohledu EAPM vidí začátek nového předsednictví EU EAPM, který posune preventivní zdravotní péči vedle personalizované medicíny. Je zřejmé, že ti, kteří se zabývají různými druhy rakoviny, tvoří jednu z největších skupin spadajících do této kategorie, a to je ne právě pokud jde o vzácné druhy rakoviny - což je oblast, ve které můžete rozumně očekávat další potíže.

Jedná se o zásadní problém, na kterém EAPM v posledních letech spolupracuje se svými členy, čímž se dostává na politický radar. Zpráva EAPM o naší poslední virtuální konferenci, překlenovací akci, která se konala mezi odcházejícím a nadcházejícím předsednictvím EU, bude vydána příští týden a některé klíčové otázky, o nichž EAPM diskutovalo, jsou klíčové pro řízení programu během slovinského předsednictví EU.

Nedostatečná včasná diagnóza (často kvůli nedostatku screeningových programů a pokynů) a nedostatečný přístup k nejlepším dostupným způsobům léčby včas a cenově dostupným způsobem jsou problémy, které jsou u nás již dlouho.

Situace se ale díky pandemii COVID-19 výrazně zhoršila.

Na EAPM se zúčastněné strany také zaměří na zaměření nejen na poskytování správné léčby správnému pacientovi ve správný čas, ale také na správná preventivní opatření k zajištění spolehlivé a udržitelné zdravotní péče.

Je zřejmé, že investice do diagnostických přístupů, jako je využití IVD a více screeningu, jistě u karcinomu plic, jsou nezbytné.

Ošetřování pacientů nikdy nebylo snadným úkolem. V mnoha případech je třeba učinit skutečně obtížná rozhodnutí. Tato rozhodnutí lze často usnadnit, pokud budou zavedeny klinické pokyny. Vzhledem k tomu, že je rakovina plic tak obtížně detekovatelná, existují silné argumenty pro dohodnutá doporučení ohledně screeningu.

Poslanci chtějí posílit Nástroj pro propojení Evropy 

Evropský parlament přijal obnovený program Nástroje pro propojení Evropy (CEF) dne 6. července. Součástí rozpočtu EU na období 2021–2027 bude program s rozpočtem 33.71 miliard EUR (v běžných cenách) financovat klíčové projekty s cílem digitálních služeb a propojení v Evropě. Rovněž by měla podporovat zaměstnanost, hospodářský růst a zavádění nových technologií. Poslancům se podařilo zajistit, aby 60% finančních prostředků bylo věnováno na projekty, které pomáhají dosáhnout cílů EU v oblasti klimatu. To vše lze zaměřit na zdravotní péči. 

Jednání o reformě EMA

Jedním z hlavních cílů nového návrhu pravidel EMA je lépe mu umožnit sledovat a zmírňovat potenciální a skutečný nedostatek léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, které jsou považovány za zásadní pro reakci na mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví, jako je pandemie COVID-19, která odhalila nedostatky V tomto ohledu.

Cílem návrhu je také „zajistit včasný vývoj vysoce kvalitních, bezpečných a účinných léčivých přípravků se zvláštním důrazem na reakci na mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví“ a „poskytnout rámec pro fungování odborných panelů, které hodnotí vysoce rizikové zdravotnické prostředky a poskytovat základní rady o krizové připravenosti a řízení “.

Jak zdůrazňuje Komise, EMA a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) byly v popředí práce EU na řešení pandemie koronavirů. Program Covid-19 však ukázal, že je třeba posílit obě agentury a vybavit je silnějšími mandáty pro lepší ochranu občanů EU a řešení přeshraničních zdravotních hrozeb. Podle Komise bude mandát EMA posílen, aby mohl usnadnit koordinovanou reakci na zdravotní krize na úrovni EU:

  • Monitorování a zmírňování rizika nedostatku kritických léků a zdravotnických prostředků;
  • poskytování vědeckého poradenství o léčivých přípravcích, které mohou mít potenciál léčit, předcházet nebo diagnostikovat nemoci způsobující tyto krize;
  • koordinační studie ke sledování účinnosti a bezpečnosti vakcín;
  • koordinace klinických studií.

AI ve zdravotnictví - zpráva WHO

Zpráva zveřejněná Světovou zdravotnickou organizací vysvětluje využití AI ve zdraví a šest principů prevence zdravotních rozdílů. Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala první globální zprávu o umělé inteligenci ve zdravotnictví a šesti zásadách, jak se vyhnout zdravotním rozdílům v této oblasti. Hlášení, Etika a řízení umělé inteligence pro zdraví, je výsledkem dvouletých konzultací pořádaných skupinou mezinárodních odborníků jmenovaných WHO. "Stejně jako všechny nové technologie, i umělá inteligence má obrovský potenciál pro zlepšení zdraví milionů lidí po celém světě, ale stejně jako všechny technologie může být také zneužita a způsobit škodu," Tedros Adhanom Ghebreyesus, PhD, MSc, generální ředitel WHO, uvedl v tiskové zprávě. "Tato důležitá nová zpráva poskytuje cenný průvodce pro země, jak maximalizovat výhody umělé inteligence a zároveň minimalizovat její rizika a vyhnout se jejím nástrahám."

A to je z EAPM pro tento týden vše - zpráva o naší poslední virtuální konferenci, překlenovací akci, která se konala mezi odcházejícím a příchozím předsednictvím EU, za účasti 164 delegátů, bude k dispozici příští týden, takže do té doby děkujeme za vaši společnost, mít skvělý víkend a zůstat v bezpečí a dobře.

Evropská aliance pro Personalizované medicíny

HERA a zákon o digitálních trzích ukazují cestu vpřed pro zdraví EU

Zveřejněno

on

Dobré odpoledne, kolegové ze zdravotnictví, a vítejte v aktualizaci Evropské aliance pro personalizovanou medicínu (EAPM) - 18. dubna minulého týdne uspořádal EAPM velmi úspěšnou konferenci o rakovině, 'Potřeba změny: Definování ekosystému zdravotní péče za účelem stanovení hodnoty ', za účasti více než 167 delegátů a příští týden bude vydána zpráva, píše EAPM výkonný ředitel Denis Horgan.

HERA nebo HERO!

EU vytvořila krizový zdravotní úřad, který se bude zabývat budoucími pandemiemi na celém kontinentu. Nový úřad pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA) je navržen tak, aby předcházel mimořádným událostem v oblasti zdraví, detekoval je a rychle na ně reagoval. Podle Komise: „HERA bude předvídat hrozby a potenciální zdravotní krize prostřednictvím shromažďování zpravodajských informací a budování nezbytných kapacit reakce. 

Inzerát

Když dojde k mimořádné události, HERA zajistí vývoj, výrobu a distribuci léků, vakcín a dalších lékařských protiopatření - jako jsou rukavice a masky - které v první fázi reakce na koronavirus často chyběly. “

 Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla: „HERA je dalším stavebním kamenem silnější unie zdravotnictví a významným krokem vpřed pro naši připravenost na krize. S HERA zajistíme, abychom měli lékařské vybavení, které potřebujeme k ochraně našich občanů před budoucími zdravotními hrozbami. 

HERA bude moci učinit rychlá rozhodnutí k zajištění dodávek. To jsem slíbil už v roce 2020 a toto také dodáváme. “ Činnosti HERA budou záviset na rozpočtu ve výši 6 miliard EUR ze současného víceletého finančního rámce na období 2022–2027, z nichž část bude pocházet z dobití NextGenerationEU.

Inzerát

Fragmentace inovací v EU

Bezpečnostní výzkum EU je jedním ze stavebních kamenů bezpečnostní unie. Umožňuje inovace v technologiích a znalostech, které jsou klíčové pro rozvoj schopností řešit dnešní bezpečnostní výzvy, předvídat hrozby budoucnosti a přispívat ke konkurenceschopnějšímu evropskému bezpečnostnímu průmyslu. 

Komise se rozhodla zahájit řadu opatření, která zvýší konkurenceschopnost evropského bezpečnostního průmyslu a přispějí k plnění cílů evropské bezpečnostní politiky. Pokud jde o překonání roztříštěnosti bezpečnostních trhů EU s bezpečnostními technologiemi, bez zapojení, odhodlání a investic bezpečnostní technologie a průmyslové základny EU by inovativní řešení zůstala uvězněna v nekonečných cyklech výzkumu a nikdy by nebyla nasazena v terénu.

Konsolidace jednotného bezpečnostního trhu EU, která zvyšuje konkurenceschopnost průmyslové základny, je proto primárním cílem. Tato konsolidace by nejen zaručila bezpečnost dodávek strategických technologií, ale také v případě potřeby zajistila strategickou autonomii EU pro technologie, služby a systémy, které jsou zásadní pro zajištění ochrany občanů EU.

Pacienti s rakovinou „chráněni vakcínami proti koronaviru“

Nové studie naznačují, že očkování proti COVID je stejně účinné a bezpečné pro lidi s rakovinou jako pro lidi bez rakoviny. Podle Evropské společnosti pro lékařskou onkologii (ESMO) mají onkologičtí pacienti „vhodnou, ochrannou imunitní odpověď“ na popíchnutí bez „jakýchkoli vedlejších účinků než běžná populace“. 

Vědci uvedli, že studie ukazují, že je třeba podporovat očkování u pacientů s rakovinou. Studie byly provedeny, protože lidé s rakovinou byli vyloučeni z klinických studií očkování kvůli jejich slabšímu imunitnímu systému v důsledku absolvování protirakovinných léčby. Vědci uvedli, že dnes (21. září) bude na výročním kongresu ESMO představena „řada studií“ s podobnými závěry. 

Analýza 3,813 44,000 účastníků s anamnézou prodělaného nebo aktivního rakoviny v randomizované kontrolované studii vakcíny BioNTech/Pfizer ukazuje, že nejčastější vedlejší účinky očkování byly stejně mírné-a vyskytovaly se s podobnou frekvencí-jako v rámci celkového hodnocení populace více než XNUMX XNUMX lidí.

Přizpůsobení zákona o digitálních trzích digitálnímu věku 

Zákonodárci v EU připravují řadu nových důležitých předpisů, které budou mít dopad na evropskou digitalizační ekonomiku v příštích desetiletích. Jedním z těchto návrhů je zákon o digitálních trzích (DMA), který by měl být přijat v příštím období. 

Do léta byly k tomuto nařízení navrženy tisíce pozměňovacích návrhů, z nichž mnohé byly výsledkem toho, že se europoslanci navzájem snažili překonat, jak tvrdě mohou být v „Big Tech“. Po počátečním pózování však nyní začíná tvrdá práce na přípravě legislativy, která ve skutečnosti funguje v praxi: DMA, která podporuje ambice EU být fit pro digitální věk. Aby Brusel určil tempo technologické regulace po celém světě, bude to vyžadovat chladnou hlavu a promyšlený přístup. Aby byla DMA vhodná pro digitální věk, musí být stejně dynamická a flexibilní jako odvětví, které bude regulovat.

Parlament podporuje plán na postupné ukončení testování na zvířatech

Ve středu (22. září) Evropský parlament drtivou většinou hlasoval pro usnesení, které vyzývá Evropskou komisi k vypracování akčního plánu na postupné ukončení pokusů na zvířatech. Jedná se o významné politické vítězství v regionu, kde došlo k nedávným nezdarům pro zvířata v laboratořích. 

Na prvním místě v seznamu neúspěchů je odhalení, že Evropská chemická agentura nerespektuje dlouhodobý zákaz testování kosmetiky na zvířatech tím, že požaduje další údaje o zvířatech pro desítky kosmetických přísad, které již zabily odhadem 25,000 XNUMX zvířat. Krátkometrážní krátký film Humane Society International Zachraňte Ralpha pomohlo zvýšit povědomí o tom, že veřejnost byla uvedena v omyl ohledně zákazu kosmetiky v EU. 

Mnoho dalších zvířat může uhynout při bolestivých testech toxicity, pokud Evropská komise implementuje svoji strategii pro chemické látky pro udržitelnost směrem k prostředí bez toxických látek, což by podle návrhu dále upevnilo přístup EU k posuzování chemické nebezpečnosti založený na testech na zvířatech. 

Usnesení Parlamentu správně zdůrazňuje, že klíčem k lepšímu posouzení chemické bezpečnosti jsou přístupy, které nejsou založeny na zvířatech, založené na lidské biologii. To je jeden z důvodů, proč se v USA Agentura na ochranu životního prostředí zavázala do roku 2035 postupně zrušit požadavky na testy na zvířatech a zákon o humánní kosmetice shromažďuje v Kongresu páru. 

Usnesení ve prospěch akčního plánu na postupné ukončení testování na zvířatech prosazovala společnost HSI/Europe a další skupiny na ochranu zvířat, přední evropští vědci a společnosti. Drtivá podpora napříč stranami ze strany poslanců Evropského parlamentu odráží rostoucí zděšení z nedávných akcí a návrhů Evropské chemické agentury a Evropské komise.

Šťastná zpráva na závěr: USA se otevírají plně očkovaným cestovatelům 

USA zmírňují cestovní omezení týkající se koronaviru a znovu se otevírají cestujícím z Velké Británie, EU a dalších zemí. Od listopadu budou moci zahraniční cestovatelé létat do USA, pokud jsou plně očkovaní, a podstoupit testování a sledování kontaktů. USA mají od začátku loňského roku zavedená tvrdá omezení cestování. 

Tento krok odpovídá velké poptávce evropských spojenců a znamená, že rodiny a přátele oddělené omezeními lze znovu spojit. „Je to šťastný den - velké jablko, tady jsem!“ Sdělil francouzský podnikatel Stephane Le Breton tiskové agentuře Associated Press, když se těšil na cestu do New Yorku, která byla kvůli omezením pozastavena. 

Koordinátor Bílého domu COVID-19 Jeff Zients oznámil nová pravidla v pondělí (20. září) a řekl: „Toto je založeno spíše na jednotlivcích než na přístupu založeném na zemi, takže je to silnější systém.“ „A co je nejdůležitější, cizí státní příslušníci létající do USA budou povinni být plně očkováni,“ řekl. Americká omezení byla zpočátku uvalena na cestující z Číny na začátku roku 2020 a poté byla rozšířena do dalších zemí.

 Stávající pravidla zakazují vstup většině občanů mimo USA, kteří byli ve Velké Británii a řadě dalších evropských zemí, Číny, Indie, Jižní Afriky, Íránu a Brazílie za posledních 14 dní. Podle nových pravidel budou muset zahraniční cestovatelé před letem prokázat doklad o očkování, do tří dnů od cestování získat negativní výsledek testu na Covid-19 a poskytnout své kontaktní údaje. Nebudou muset do karantény. 

To je zatím vše od EAPM - ujistěte se, že jste v bezpečí a dobře a máte skvělý víkend, uvidíme se příští týden.

Pokračovat ve čtení

Rakovina

EAPM: Hlavní událost na vrcholu vlny v boji proti rakovině!

Zveřejněno

on

Dobré odpoledne, kolegové ze zdravotnictví, vítejte v aktualizaci Evropské aliance pro personalizovanou medicínu (EAPM) - nadcházející událost EAPM se uskuteční zítra, 17. září! Říká se tomu „Potřeba změny: Definování ekosystému zdravotní péče za účelem stanovení hodnoty“ a proběhne během kongresu ESMO, podrobnosti níže, píše EAPM výkonný ředitel Denis Horgan.

Screening rakoviny, priority rakoviny na politické úrovni

Akce EAPM přichází ve vhodnou dobu pro pokrok vpřed v oblasti rakoviny - Předseda Komise Ursula von der Leyen oznámila novou iniciativu k aktualizaci 17 let starého doporučení Rady o screeningu rakoviny. Nové iniciativy do roku 2022 byly navrženy v prohlášení o záměru zveřejněném včera (15. září) na projevu prezidenta o stavu Unie.  

Inzerát

Kromě toho politická strana EPP v 15bodovém programu vyjasnila své priority v oblasti rakoviny. Politický dokument nastiňuje navrhované změny zprávy z vlastního podnětu Výboru pro rakovinu. To spolu s reformou směrnice o přeshraniční zdravotní péči - která teoreticky umožňuje, aby se pacienti v jedné členské zemi léčili v jiné - a sdílení dat je klíčové pro aplikaci nástrojů umělé inteligence a strojového učení na výzkum a umožnění digitálního transformace zdravotní péče, byly v nedávné práci EAPM velmi důležitými tématy v boji proti rozdílům v prevenci rakoviny, využívání údajů, diagnostice a léčbě v celé Evropě. 

Akce se bude konat zítra od 8:30 do 16:XNUMX SEČ; Zde je odkaz na registraci a tady je odkaz na pořad jednání

Parlament předává další dva spisy Evropské zdravotní unie

Po dnešním (16. září) plenárním zasedání Parlamentu se do třístranných rozhovorů přesunou další dva návrhy Evropské zdravotnické unie. Návrhy nařízení o závažných přeshraničních zdravotních hrozbách prošly 594 hlasy pro, 85 proti a 16 se zdrželo hlasování. Mezitím prošla změna mandátu Evropského centra pro prevenci nemocí a Rady (ECDC) 598 hlasy pro, 84 proti a 13 se zdrželo hlasování.

První návrh na zvýšení mandátu Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) je již v trialogu. Druhá schůzka se bude konat tento měsíc.

Inzerát

Zákon o správě dat

Při přípravě návrhu nového zákona o datech, který se očekává do prosince 2021, zahájila Evropská komise veřejnou konzultaci.

Hlavním cílem této iniciativy je podpora sdílení údajů v rámci ekonomiky EU, zejména mezi podniky a mezi vládami, s horizontálním rozsahem (např. Pokrývající průmyslová data, internet věcí atd.). 

Jeho cílem je doplnit další soubory související s údaji, jako je zákon o správě údajů, nařízení GDPR a nařízení o soukromí a elektronických komunikacích, právo hospodářské soutěže (např. Pokyny pro horizontální spolupráci) a zákon o digitálních trzích. Jak uvádí politico, toto budou řešit zástupci velvyslanců v Coreper I 1. října. Úředník EU obeznámený s tímto procesem uvedl, že několik zemí požádalo o drobné změny týkající se zprostředkovatelů údajů a mezinárodních přenosů dat.

„Riziková“ umělá inteligence 

Šéf OSN pro lidská práva volá po moratoriu na používání technologie umělé inteligence, která představuje vážné riziko pro lidská práva, včetně systémů pro skenování obličeje, které sledují lidi ve veřejných prostorách. Michelle Bacheletová, vysoký komisař OSN pro lidská práva, ve středu také řekl, že země by měly výslovně zakázat aplikace AI, které nejsou v souladu s mezinárodním právem v oblasti lidských práv. Mezi aplikace, které by měly být zakázány, patří vládní systémy „sociálního bodování“, které posuzují lidi na základě jejich chování a určité nástroje založené na umělé inteligenci, které kategorizují lidi do klastrů, například podle etnického původu nebo pohlaví. 

Technologie založené na AI mohou být silou dobra, ale mohou také „mít negativní, dokonce katastrofické účinky, pokud jsou používány bez dostatečného zohlednění toho, jak ovlivňují lidská práva lidí,“ uvedl Bachelet v prohlášení. 

Její komentáře přišly spolu s novou zprávou OSN, která zkoumá, jak se země a podniky vrhly do používání systémů AI, které ovlivňují životy a živobytí lidí, aniž by stanovily náležitá ochranná opatření, která by zabránila diskriminaci a jiným škodám. "Nejde o to, že nemáme AI," Peggy Hicks“řekla ředitelka tematického zapojení úřadu pro práva novinářům, když zprávu představila v Ženevě. "Jde o to uznat, že pokud bude umělá inteligence v těchto lidských - velmi kritických - funkčních oblastech používána, musí být provedena správným způsobem." A jednoduše jsme ještě nezavedli rámec, který by to zajišťoval. “

Digitální cíle EU do roku 2030

Komise navrhla plán monitorování toho, jak se země EU posouvají vpřed v oblasti digitálních cílů bloku do roku 2030. EU bude na globální scéně prosazovat svou digitální agendu zaměřenou na člověka a podporovat sladění nebo sbližování s normami a standardy EU. Rovněž zajistí bezpečnost a odolnost digitálních dodavatelských řetězců a dodá globální řešení. 

Těch bude dosaženo nastavením souboru nástrojů, který bude kombinovat spolupráci v oblasti regulace, řešení budování kapacit a dovedností, investice do mezinárodní spolupráce a partnerství v oblasti výzkumu, navrhování balíčků digitální ekonomiky financovaných prostřednictvím iniciativ, které spojují EU a kombinují vnitřní investice a vnější spolupráci EU nástroje investující do lepší konektivity s partnery EU. Komise brzy zahájí rozsáhlý proces diskusí a konzultací, a to i s občany, o vizi EU a digitálních zásadách.

EIB podporuje peníze na vakcíny 

Představenstvo Evropské investiční banky (EIB) schválilo 647 milionů EUR na pomoc zemím při nákupu a distribuci vakcín proti COVID-19 a dalších zdravotnických projektech. Distribuce vakcín bude ku prospěchu Argentiny a také jihoasijských zemí jako Bangladéš, Bhútán, Srí Lanka a Maledivy. Na začátku krize začali zaměstnanci Evropské investiční banky pracovat na zdravotní nouzi a hospodářském útlumu současně. Banka rozdělila svoji podporu biotechnologickým a lékařským společnostem do tří hlavních sektorů: vakcíny, terapie a diagnostika. Cíl: sledovat infekce, zastavit šíření nemoci a pečovat o nemocné.

Na začátku tohoto roku schválila banka nové financování ve výši 5 miliard EUR na podporu naléhavých akcí v oblastech, jako je zdravotní péče a lékařské inovace v souvislosti s onemocněním COVID-19. Od té doby bylo schváleno více než 40 biotechnologických nebo lékařských společností a projektů pro financování EIB v hodnotě přibližně 1.2 miliardy EUR. Banka se tak dostala do popředí boje proti COVID-19.

Evropská investiční banka také podporuje globální programy distribuce vakcín proti COVID-19, zejména v rozvojovém světě. Banka například nedávno schválila dohodu ve výši 400 milionů EUR s COVAX, globální iniciativou podporovanou stovkami zemí, soukromým sektorem a filantropickými organizacemi na podporu rovného přístupu k vakcíně.

Dobrá zpráva na závěr - Vakcíny proti koronaviru snižují riziko dlouhého onemocnění Covid, uvádí studie 

Plné očkování proti COVID-19 nejenže snižuje riziko jeho ulovení, ale také infekce, která se změní na dlouhý Covid, naznačuje výzkum vedený King's College London. Ukazuje to, že u menšiny lidí, kteří dostanou Covid navzdory dvěma úderům, se šance na rozvoj symptomů trvajících déle než čtyři týdny sníží o 50%. To je ve srovnání s lidmi, kteří nejsou očkováni. 

Dosud 78.9% starších 16 let ve Velké Británii dostalo dvě dávky vakcíny proti Covid. Mnoho lidí, kteří dostanou Covid, se uzdraví do čtyř týdnů, ale někteří mají příznaky, které pokračují nebo se vyvíjejí týdny a měsíce po počáteční infekci - někdy známé jako dlouhý Covid. Může se to stát poté, co lidé pocítí i mírné příznaky koronaviru. Výzkumníci, jejichž práce byla publikována v roce The Lancet Infectious Diseases, říkají, že je jasné, že očkování zachraňuje životy a předchází vážným onemocněním, ale dopad očkování na rozvoj dlouhotrvajících nemocí byl méně jistý.

To je z EAPM pro tento týden vše - zítra se na akci velmi těšíme a příští týden o ní budeme informovat. Do té doby zůstaňte v bezpečí, a tady je odkaz na registraci a tady je odkaz na pořad jednání

Pokračovat ve čtení

Evropská aliance pro Personalizované medicíny

Aktualizace EAPM: Porážka rakoviny se zúčastněnými stranami a daty - Zaregistrujte se hned!

Zveřejněno

on

Dobré odpoledne, kolegové ze zdravotnictví, vítejte v aktualizaci týdne Evropské aliance pro personalizovanou medicínu (EAPM) - jak dny rychle plynou, je nejvyšší čas zaregistrovat se na nadcházející akci EAPM 17. září, která se bude konat během Kongres ESMO, podrobnosti níže, píše výkonný ředitel EAPM Denis Horgan.

„Rakovina v mnoha podobách“

Jak již bylo zmíněno v předchozích aktualizacích, konference, devátý ročník EAPM, nese název „Potřeba změny-a jak toho dosáhnout: Definování ekosystému zdravotní péče za účelem stanovení hodnoty'. Akce se uskuteční v pátek 17. září od 08:30 do 16:00 SEČ; Zde je odkaz na registraci a tady je odkaz na pořad jednání.

Inzerát

Tato dynamická série kulatého stolu se bude zabývat různými jeho prvky prostřednictvím následujících relací: 

  • Sekce I: Získání důvěry zúčastněných stran ve sdílení genomických dat a používání důkazů/údajů ze skutečného světa
  • Sekce II: Zavádění molekulární diagnostiky do zdravotnických systémů
  • Sekce III Regulace budoucnosti - Rovnováha v bezpečnosti pacientů a podpora inovací - IVDR
  • Sekce IV: Zachraňování životů prostřednictvím shromažďování a používání zdravotních dat

Na konferenci bude probráno mnoho bodů, které jsou zdůrazněny níže. 

Data ukazují cestu vpřed k porážce rakoviny

Inzerát

Ve čtvrtek (9. září) svolal zvláštní výbor Parlamentu pro boj s rakovinou (BECA), aby se zaměřil na dvě klíčové otázky péče o rakovinu a výzkum. Jako první na programu jednání výboru byla diskuse s Evropskou komisí o vytvoření evropského prostoru údajů o zdraví.

Plán Komise pro boj s rakovinou předpokládá, že elektronické zdravotní záznamy hrají zásadní roli v prevenci a péči o rakovinu, a snaží se co nejlépe využít potenciál dat a digitalizace prostřednictvím své iniciativy European Health Data Space s cílem zlepšit léčbu rakoviny, poskytování zdravotní péče a kvalitu výsledky života.

Europoslanci výboru BECA také uskutečnili výměnu názorů s Komisí o pokroku v provádění takzvané chemické inovační strategie, jejímž cílem je zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví a životního prostředí před chemikáliemi.

Tato strategie je považována za další klíčovou součást plánu Komise pro boj proti rakovině, protože usiluje o snížení expozice občanů karcinogenním látkám a dalším nebezpečným chemikáliím.

"Pandemie COVID opět prokázala skutečnost, že se snažíme využívat data k informování o tvorbě politik a rozhodovacích procesech," řekla Ioana Maria Gligor, vedoucí oddělení pro evropské referenční sítě a digitální zdraví. 

Komise se to snaží napravit právním návrhem naplánovaným na začátek roku 2022. 

Gligor vysvětlil, že myšlenkou je umožnit bezproblémový tok zdravotních dat všude tam, kde je to potřeba: mezi nemocnicemi uvnitř země, ale také mezi zeměmi. 

"Od roku 2022 usilujeme o podporu přístupu pacientů k jejich vlastním zdravotním údajům na jejich chytrých zařízeních," vysvětlil úředník Komise. Věci jako genomická data mohou být neocenitelné například při diagnostice vzácných nádorových onemocnění u pacientů. A rozsáhlé úložiště anonymizovaných údajů o pacientech lze také použít k podpoře výzkumu nemocí pomocí nástrojů strojového učení.

Slovinsko posouvá účet za data EU blíže k cílové čáře

Slovinsko zpřísnilo omezení pro mezinárodní toky evropských průmyslových dat v návrhu zákona, který má povzbudit země a společnosti EU ke vzájemnému sdílení údajů.

Slovinské předsednictví EU po vzoru Portugalska vyjasnilo pravidla mezinárodního přenosu průmyslových dat a provedlo drobné úpravy v zákoně o správě údajů v pátém kompromisním textu, který byl zveřejněn 7. září.

Země EU budou o kompromisním textu jednat 14. září.

Výsledky průzkumu Eurobarometr

Evropská unie usiluje o omezení šíření koronaviru, o podporu vnitrostátních zdravotnických systémů, o ochranu a záchranu životů a také o řešení sociálně-ekonomických dopadů pandemie na národní i evropské úrovni. Opatření vyvrcholila návrhem Komise na fond obnovy a upraveným víceletým rozpočtem pro EU, čímž se zajistila bezprecedentní úroveň podpory, která by pomohla překonat krizi.

Tři ze čtyř respondentů ze všech zkoumaných zemí uvedli, že slyšeli, viděli nebo četli o opatřeních EU v reakci na pandemii koronaviru; třetina respondentů (33%) také vědět, co jsou tato opatření. Přitom kolem poloviny (52%) z těch, kteří vědí o činnosti EU v této krizi, říkají, že nejsou s dosud přijatými opatřeními spokojeni.

Téměř sedm z deseti respondentů (69%) si přeje silnější roli EU v boji proti této krizi. Souběžně téměř šest z deseti respondentů není spokojeno se solidaritou, která se během pandemie projevuje mezi členskými státy EU. Zatímco 74% respondentů slyšelo o opatřeních nebo akcích zahájených EU v reakci na pandemii, pouze 42% z nich je s těmito opatřeními zatím spokojeno.

Přibližně dvě třetiny respondentů (69%) souhlasí s tím, že „EU by měla mít více kompetencí k řešení krizí, jako je pandemie koronaviru“. S tímto tvrzením nesouhlasí necelá čtvrtina respondentů (22%).

Tato silná výzva k větším kompetencím EU a silněji koordinované reakci EU jde ruku v ruce s nespokojeností vyjádřenou většinou respondentů ohledně solidarity mezi členskými státy EU v boji proti pandemii koronaviru: 57% není spokojeno se současnou solidarity, včetně 22%, kteří nejsou „vůbec“ spokojeni.

Strategie Farm to Fork

Výbory Evropského parlamentu pro životní prostředí (ENVI) hlasují o své společné iniciativní zprávě o strategii Farm to Fork, která stanoví, jak si EU klade za cíl učinit potravinový systém „spravedlivým, zdravým a šetrným k životnímu prostředí“. Očekává se, že poslanci obou výborů schválí v pátek společnou zprávu o strategii Farm to Fork a pošlou ji na plenární zasedání k závěrečnému hlasování naplánovanému na začátek října. 

A skupina zákonodárců v čele se Zelenými Martin Häusling, vyhrožují zablokováním aktu v přenesené pravomoci, pokud jde o plenární zasedání Evropského parlamentu příští týden, a argumentují tím, že podmínky, které stanoví, dostatečně nechrání lidské zdraví. Nadměrné používání antibiotik k léčbě hospodářských zvířat zhorší globální problém antimikrobiální rezistence (AMR), který byl označován jako tichá pandemie.

"Neschopnost pohnout se vpřed s těmito omezeními bude promarněná příležitost." Nemáme čas ztrácet čas bojem s AMR, “ Kyriakides řekl dnes ve výboru pro zemědělství.

Kontroverzní akt v přenesené pravomoci je součástí revize právních předpisů EU o zdraví zvířat, která začne platit od ledna 2022.

Dobrá zpráva na závěr: Ministři doufající, že hlídací pes vakcín podpoří hromadné zavádění posilovacích úderů 

Britští ministři vyvinuli tlak na hlídacího psa vakcín, aby schválili rozsáhlý program posilovacích injekcí Covid včas na zimu, protože počet lidí hospitalizovaných s virem poprvé od března překročil 8,000 XNUMX. 

Ve čtvrtek (9. září) britský regulační úřad pro léčivé přípravky udělil nouzový souhlas s očkováním vakcín Pfizer a AstraZeneca, které mají být použity jako třetí výstřel k řešení potenciálně slábnoucí imunity, a také vyvíjet tlak na Smíšený výbor pro očkování a imunizaci (JCVI), aby schválil nové očkování program. O několik hodin později ministr zdravotnictví Sajid Javid řekl, že je přesvědčen, že takové injekce začnou bezprostředně. "Míříme k našemu posilovacímu programu," řekl. "Jsem si jistý, že náš posilovací program začne později tento měsíc, ale stále čekám na konečnou radu."

A to je pro tento týden od EAPM vše - nezapomeňte, tady je odkaz na registraci konference EAPM 17. září a zde je odkaz na pořad jednání. Do příštího týdne zůstaňte v bezpečí a v pohodě a mějte krásný víkend!

Pokračovat ve čtení
Inzerát
Inzerát
Inzerát

Trending