Spojte se s námi

Evropská aliance pro Personalizované medicíny

EAPM: Zpráva předsednictví konference je nyní k dispozici, digitální aktualizace, Delta přináší nové špičky

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Dobré odpoledne, zdraví kolegové, a vítejte u první aktualizace týdne od Evropské aliance pro personalizovanou medicínu (EAPM), píše výkonný ředitel EAPM Dr. Denis Horgan. 

Inovace, důvěra veřejnosti a důkazy: zpráva konference předsednictví EU 

Dne 1. července uspořádala EAPM virtuální online překlenovací konferenci, která měla zahájit přechod vedení Rady ministrů EU na nové slovinské předsednictví EU - v souladu s nyní zavedenou tradicí EAPM poskytla konference nezbytný most k zajištění hladkého pokračování úvah o prioritních otázkách zdraví napříč změnami ve vedení Rady ministrů EU. Setkání se konalo bezprostředně po rušném portugalském předsednictví a hned na začátku slovinského předsednictví se na schůzce zabývalo nedávným pokrokem v oblasti personalizované inovace zdravotní péče, rakoviny prostaty a plic a zajištění přístupu pacientů k pokročilé molekulární diagnostice. 

Inzerát

Její název „Inovace, důvěra veřejnosti a důkazy: Generování sladění s cílem usnadnit personalizované inovace v systémech zdravotní péče“ také naznačil další roli EAPM jako mostu - při sdružování zúčastněných stran z nejširšího spektra zdravotní péče, hledat společnou řeč a konsenzus a upřímně identifikovat přetrvávající divergence a výzvy, které je ještě třeba překonat při provádění personalizované péče v Evropě i mimo ni. 

V důsledku toho panel jejích významných řečníků z výzkumné komunity, regulačních agentur, osob s rozhodovacími pravomocemi v oblasti veřejného zdraví, lékařů, pacientů a průmyslu přilákal 164 delegátů z ještě širší škály oborů. 

Odkaz na zprávu je k dispozici zdea poskytuje podrobný přehled poznatků jednotlivých řečníků a doporučení. 

Inzerát

ENVI bude hlasovat o konečné dohodě HTA 

Dnes (13. července) bude Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) konečně hlasovat o prozatímní dohodě o hodnocení zdravotnických technologií (HTA) poté, co slovinský ministr zdravotnictví Janez Poklukar v pondělí před ENVI přednesl pracovní program předsednictví v pole zdraví. Poklukar zopakoval zdravotní priority země. 

Mezi nimi je především odolnost vůči vnějším hrozbám, která zahrnuje jak „pandemické, tak rozsáhlé kybernetické útoky“. Jak poznamenala europoslankyně Veronique Trillet-Lenoir, Evropská agentura pro léčivé přípravky byla v rámci procesu schvalování vakcín terčem hackerů. Předsednictví se rovněž zaměří na „přidanou hodnotu spolupráce na úrovni EU při vývoji a implementaci inovativních řešení pro odolné zdravotní systémy,“ uvedl Poklukar. Prioritou bude také HERA - plánovaný Evropský úřad pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA). 

Zákon o digitálních trzích

„Slovinské předsednictví se zaměří na cílený zákon o digitálním trhu, který je také rychle proveditelný,“ uvedl slovinský ministr pro hospodářský rozvoj a technologie Zdravko Počivalšek. Dodal, že Slovinsko usiluje o dosažení obecného přístupu do listopadu pro Radu pro konkurenceschopnost. Pokud jde o regulaci, ministr také poukázal na balíček digitálních služeb jako hlavní zaměření příštího předsednictví. 

U zákona o digitálních službách (DSA) i zákona o digitálních trzích (DMA) má slovinská vláda ambici zprostředkovat obecný přístup na zasedání Rady pro konkurenceschopnost, které se bude konat v listopadu. 

Zákon o správě dat 

V pravidlech EU k posílení datové ekonomiky vytvořila éra velkých dat cenné zdroje pro výsledky veřejného zájmu, jako je zdravotní péče. Za posledních 18 měsíců rychlost, s jakou byli vědci schopni reagovat na pandemii covid-19 - rychleji než kterákoli jiná choroba v historii - prokázala výhody shromažďování, sdílení a získávání hodnoty z dat pro širší dobro. 

Přístup k údajům z 56 milionů lékařských záznamů pacientů National Health Service (NHS) umožnil výzkumným pracovníkům v oblasti veřejného zdraví ve Velké Británii poskytnout některé z nejsilnějších údajů o rizikových faktorech úmrtnosti na covid a vlastnostech dlouhé covid, zatímco přístup ke zdravotním záznamům zrychlil vývoj záchranných léčebných postupů, jako jsou vakcíny typu messenger-RNA vyráběné společnostmi Moderna a Pfizer. Vyvažování výhod sdílení dat s ochranou soukromí jednotlivců a organizací je však choulostivý proces - a je to tak správně. 

Vlády a podniky stále více shromažďují obrovské množství dat, což vede k vyšetřování, obavám o soukromí a požaduje přísnější regulaci. V dopise společnosti TranspariMED ze dne 8. července uvedli vedoucí agentur pro léčivé přípravky (HMA), síť vedoucích regulačních orgánů v Evropském hospodářském prostoru,, že zahájí společnou akci s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky a Komisí s cílem zlepšit dodržování předpisů. 

Dopis přichází jen několik dní poté, co zpráva naznačila, že regulační orgány pro léčivé přípravky ve 14 evropských zemích nedokáží zajistit, aby údaje o nových léčivých přípravcích byly rychle veřejně dostupné, jak to vyžadují pravidla EU. Vysvětlující důvod nesouladu uvedl HMA, že jde o „nedostatek znalostí o evropských pravidlech samotných ze strany sponzorů, kteří tvoří hlavní příčinu“. Správní rada HMA připravuje přehled opatření, která členské země přijímají ke zlepšení dodržování předpisů, a bude distribuována jako dokument o osvědčených postupech. 

WHO požaduje regulaci úpravy etického genomu 

V pondělí (12. července) poradní výbor Světové zdravotnické organizace (WHO) vyzval největší úřad pro veřejné zdraví na světě, aby se postavil za prohlášení svého generálního ředitele z roku 2019, v němž vyzývá k zastavení jakýchkoli experimentů, které by mohly vést k narození více genů - upravené lidi. Výbor - zřízený v prosinci 2018, týdny poté, co se objevily zprávy o narození dvojčat, jejichž genomy upravil čínský vědec He Jiankui - uvedl ve dvojici dlouho očekávaných zpráv, že technologie úpravy zárodečné linie, která vedla k „dětem CRISPR“ skandál je pro použití stále příliš vědecky a eticky plný. Ale pro jiné, méně kontroverzní formy úpravy genů, zprávy nabízejí cestu, jak by vlády mohly zavést tuto technologii jako nástroj pro zlepšení veřejného zdraví.

 "Rámec uznává, že politiky, jimiž se tato technologie řídí, se pravděpodobně budou v jednotlivých zemích lišit," uvedla na virtuální tiskové konferenci spolupředsedkyně výboru a bývalá americká komisařka pro správu potravin a léčiv Margaret Hamburg. „Rámec nicméně vyzývá všechny země, aby do svých politik začleňovaly klíčové hodnoty a zásady, jako jsou inkluzivnost, stejná morální hodnota, sociální spravedlnost, odpovědné vedení vědy, solidarita a spravedlnost ve světě.“ 

Jednání s Delta - nové špičky EU

Varianta delta je čtvrtou variantou znepokojení identifikovanou Světovou zdravotnickou organizací (WHO), poprvé identifikovanou v Indii (duben 2021) a rychle se stává dominantní variantou po celém světě. Nyní globálně přemohl medicínský ekosystém. Od té doby si našla cestu do mnoha zemí v Evropě. Podle výzkumu je varianta Delta nejpropustnější formou viru a většinou také smrtelnější. 

Varianta Delta je odlišná a nebezpečnější než ostatní mutace v tom, že má mnoho špičkových proteinů, které jí umožňují rychleji a efektivněji se vázat na buňky našeho těla. Lidé infikovaní touto mutací mají tendenci přenášet více tohoto viru kolem a v důsledku toho ovlivňuje přibližně 60% a účinněji více než předchozí varianty. 

Ve skutečnosti mají všechny varianty koronaviru mnoho podobností, ale nedávná zjištění ukazují, že varianta delta způsobuje větší bolesti hlavy, spolu s bolestmi v krku, rýmou a horečkou. Bylo pozoruhodné si všimnout, že tradiční časné příznaky COVID-19 byly v této nové variantě pozorovány méně, jako je kašel a ztráta čichu. Lidé infikovaní touto novou variantou mají vyšší šanci na hospitalizaci ve srovnání s variantou alfa. To lze snadno pochopit s ohledem na alarmující počet obětí na celém světě. 

COVID stále „znepokojující a nebezpečný“ varuje WHO 

Dr. David Nabarro ze Světové zdravotnické organizace (WHO) řekl britskému programu Radio 4, že virus je „znepokojující a nebezpečný“, že „pandemie zuřivě postupuje po celém světě“ a že „si nemyslím, že jsme kdekoli v blízkosti prošlo to nejhorší “. Na otázku týkající se přechodu vlády k osobní odpovědnosti k 19. červenci odpověděl: „To vše zcela neodpovídá postoji, který zaujala Británie spolu s dalšími národy před několika měsíci, kdy byla skutečná snaha zkusit zabránit velkému počtu lidí, kteří onemocní, částečně kvůli riziku úmrtí a částečně kvůli uznání rizika dlouhé COVID. 

„Ano, uvolněte se, ale nemějte tyto smíšené zprávy o tom, co se děje. Tento nebezpečný virus nezmizel, jeho varianty se vracejí a ohrožují ty, kteří již byli očkováni - musíme to brát vážně.“

To je zatím vše od EAPM - nezapomeňte se podívat na naši zprávu o naší nejnovější virtuální konferenci k dispozici zdea ujistěte se, že jste v bezpečí a dobře a máte skvělý týden, brzy se uvidíme.

Rakovina

EAPM: Hlavní událost na vrcholu vlny v boji proti rakovině!

Zveřejněno

on

Dobré odpoledne, kolegové ze zdravotnictví, vítejte v aktualizaci Evropské aliance pro personalizovanou medicínu (EAPM) - nadcházející událost EAPM se uskuteční zítra, 17. září! Říká se tomu „Potřeba změny: Definování ekosystému zdravotní péče za účelem stanovení hodnoty“ a proběhne během kongresu ESMO, podrobnosti níže, píše EAPM výkonný ředitel Denis Horgan.

Screening rakoviny, priority rakoviny na politické úrovni

Akce EAPM přichází ve vhodnou dobu pro pokrok vpřed v oblasti rakoviny - Předseda Komise Ursula von der Leyen oznámila novou iniciativu k aktualizaci 17 let starého doporučení Rady o screeningu rakoviny. Nové iniciativy do roku 2022 byly navrženy v prohlášení o záměru zveřejněném včera (15. září) na projevu prezidenta o stavu Unie.  

Inzerát

Kromě toho politická strana EPP v 15bodovém programu vyjasnila své priority v oblasti rakoviny. Politický dokument nastiňuje navrhované změny zprávy z vlastního podnětu Výboru pro rakovinu. To spolu s reformou směrnice o přeshraniční zdravotní péči - která teoreticky umožňuje, aby se pacienti v jedné členské zemi léčili v jiné - a sdílení dat je klíčové pro aplikaci nástrojů umělé inteligence a strojového učení na výzkum a umožnění digitálního transformace zdravotní péče, byly v nedávné práci EAPM velmi důležitými tématy v boji proti rozdílům v prevenci rakoviny, využívání údajů, diagnostice a léčbě v celé Evropě. 

Akce se bude konat zítra od 8:30 do 16:XNUMX SEČ; Zde je odkaz na registraci a tady je odkaz na pořad jednání

Parlament předává další dva spisy Evropské zdravotní unie

Po dnešním (16. září) plenárním zasedání Parlamentu se do třístranných rozhovorů přesunou další dva návrhy Evropské zdravotnické unie. Návrhy nařízení o závažných přeshraničních zdravotních hrozbách prošly 594 hlasy pro, 85 proti a 16 se zdrželo hlasování. Mezitím prošla změna mandátu Evropského centra pro prevenci nemocí a Rady (ECDC) 598 hlasy pro, 84 proti a 13 se zdrželo hlasování.

První návrh na zvýšení mandátu Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) je již v trialogu. Druhá schůzka se bude konat tento měsíc.

Inzerát

Zákon o správě dat

Při přípravě návrhu nového zákona o datech, který se očekává do prosince 2021, zahájila Evropská komise veřejnou konzultaci.

Hlavním cílem této iniciativy je podpora sdílení údajů v rámci ekonomiky EU, zejména mezi podniky a mezi vládami, s horizontálním rozsahem (např. Pokrývající průmyslová data, internet věcí atd.). 

Jeho cílem je doplnit další soubory související s údaji, jako je zákon o správě údajů, nařízení GDPR a nařízení o soukromí a elektronických komunikacích, právo hospodářské soutěže (např. Pokyny pro horizontální spolupráci) a zákon o digitálních trzích. Jak uvádí politico, toto budou řešit zástupci velvyslanců v Coreper I 1. října. Úředník EU obeznámený s tímto procesem uvedl, že několik zemí požádalo o drobné změny týkající se zprostředkovatelů údajů a mezinárodních přenosů dat.

„Riziková“ umělá inteligence 

Šéf OSN pro lidská práva volá po moratoriu na používání technologie umělé inteligence, která představuje vážné riziko pro lidská práva, včetně systémů pro skenování obličeje, které sledují lidi ve veřejných prostorách. Michelle Bacheletová, vysoký komisař OSN pro lidská práva, ve středu také řekl, že země by měly výslovně zakázat aplikace AI, které nejsou v souladu s mezinárodním právem v oblasti lidských práv. Mezi aplikace, které by měly být zakázány, patří vládní systémy „sociálního bodování“, které posuzují lidi na základě jejich chování a určité nástroje založené na umělé inteligenci, které kategorizují lidi do klastrů, například podle etnického původu nebo pohlaví. 

Technologie založené na AI mohou být silou dobra, ale mohou také „mít negativní, dokonce katastrofické účinky, pokud jsou používány bez dostatečného zohlednění toho, jak ovlivňují lidská práva lidí,“ uvedl Bachelet v prohlášení. 

Její komentáře přišly spolu s novou zprávou OSN, která zkoumá, jak se země a podniky vrhly do používání systémů AI, které ovlivňují životy a živobytí lidí, aniž by stanovily náležitá ochranná opatření, která by zabránila diskriminaci a jiným škodám. "Nejde o to, že nemáme AI," Peggy Hicks“řekla ředitelka tematického zapojení úřadu pro práva novinářům, když zprávu představila v Ženevě. "Jde o to uznat, že pokud bude umělá inteligence v těchto lidských - velmi kritických - funkčních oblastech používána, musí být provedena správným způsobem." A jednoduše jsme ještě nezavedli rámec, který by to zajišťoval. “

Digitální cíle EU do roku 2030

Komise navrhla plán monitorování toho, jak se země EU posouvají vpřed v oblasti digitálních cílů bloku do roku 2030. EU bude na globální scéně prosazovat svou digitální agendu zaměřenou na člověka a podporovat sladění nebo sbližování s normami a standardy EU. Rovněž zajistí bezpečnost a odolnost digitálních dodavatelských řetězců a dodá globální řešení. 

Těch bude dosaženo nastavením souboru nástrojů, který bude kombinovat spolupráci v oblasti regulace, řešení budování kapacit a dovedností, investice do mezinárodní spolupráce a partnerství v oblasti výzkumu, navrhování balíčků digitální ekonomiky financovaných prostřednictvím iniciativ, které spojují EU a kombinují vnitřní investice a vnější spolupráci EU nástroje investující do lepší konektivity s partnery EU. Komise brzy zahájí rozsáhlý proces diskusí a konzultací, a to i s občany, o vizi EU a digitálních zásadách.

EIB podporuje peníze na vakcíny 

Představenstvo Evropské investiční banky (EIB) schválilo 647 milionů EUR na pomoc zemím při nákupu a distribuci vakcín proti COVID-19 a dalších zdravotnických projektech. Distribuce vakcín bude ku prospěchu Argentiny a také jihoasijských zemí jako Bangladéš, Bhútán, Srí Lanka a Maledivy. Na začátku krize začali zaměstnanci Evropské investiční banky pracovat na zdravotní nouzi a hospodářském útlumu současně. Banka rozdělila svoji podporu biotechnologickým a lékařským společnostem do tří hlavních sektorů: vakcíny, terapie a diagnostika. Cíl: sledovat infekce, zastavit šíření nemoci a pečovat o nemocné.

Na začátku tohoto roku schválila banka nové financování ve výši 5 miliard EUR na podporu naléhavých akcí v oblastech, jako je zdravotní péče a lékařské inovace v souvislosti s onemocněním COVID-19. Od té doby bylo schváleno více než 40 biotechnologických nebo lékařských společností a projektů pro financování EIB v hodnotě přibližně 1.2 miliardy EUR. Banka se tak dostala do popředí boje proti COVID-19.

Evropská investiční banka také podporuje globální programy distribuce vakcín proti COVID-19, zejména v rozvojovém světě. Banka například nedávno schválila dohodu ve výši 400 milionů EUR s COVAX, globální iniciativou podporovanou stovkami zemí, soukromým sektorem a filantropickými organizacemi na podporu rovného přístupu k vakcíně.

Dobrá zpráva na závěr - Vakcíny proti koronaviru snižují riziko dlouhého onemocnění Covid, uvádí studie 

Plné očkování proti COVID-19 nejenže snižuje riziko jeho ulovení, ale také infekce, která se změní na dlouhý Covid, naznačuje výzkum vedený King's College London. Ukazuje to, že u menšiny lidí, kteří dostanou Covid navzdory dvěma úderům, se šance na rozvoj symptomů trvajících déle než čtyři týdny sníží o 50%. To je ve srovnání s lidmi, kteří nejsou očkováni. 

Dosud 78.9% starších 16 let ve Velké Británii dostalo dvě dávky vakcíny proti Covid. Mnoho lidí, kteří dostanou Covid, se uzdraví do čtyř týdnů, ale někteří mají příznaky, které pokračují nebo se vyvíjejí týdny a měsíce po počáteční infekci - někdy známé jako dlouhý Covid. Může se to stát poté, co lidé pocítí i mírné příznaky koronaviru. Výzkumníci, jejichž práce byla publikována v roce The Lancet Infectious Diseases, říkají, že je jasné, že očkování zachraňuje životy a předchází vážným onemocněním, ale dopad očkování na rozvoj dlouhotrvajících nemocí byl méně jistý.

To je z EAPM pro tento týden vše - zítra se na akci velmi těšíme a příští týden o ní budeme informovat. Do té doby zůstaňte v bezpečí, a tady je odkaz na registraci a tady je odkaz na pořad jednání

Pokračovat ve čtení

Evropská aliance pro Personalizované medicíny

Aktualizace EAPM: Porážka rakoviny se zúčastněnými stranami a daty - Zaregistrujte se hned!

Zveřejněno

on

Dobré odpoledne, kolegové ze zdravotnictví, vítejte v aktualizaci týdne Evropské aliance pro personalizovanou medicínu (EAPM) - jak dny rychle plynou, je nejvyšší čas zaregistrovat se na nadcházející akci EAPM 17. září, která se bude konat během Kongres ESMO, podrobnosti níže, píše výkonný ředitel EAPM Denis Horgan.

„Rakovina v mnoha podobách“

Jak již bylo zmíněno v předchozích aktualizacích, konference, devátý ročník EAPM, nese název „Potřeba změny-a jak toho dosáhnout: Definování ekosystému zdravotní péče za účelem stanovení hodnoty'. Akce se uskuteční v pátek 17. září od 08:30 do 16:00 SEČ; Zde je odkaz na registraci a tady je odkaz na pořad jednání.

Inzerát

Tato dynamická série kulatého stolu se bude zabývat různými jeho prvky prostřednictvím následujících relací: 

  • Sekce I: Získání důvěry zúčastněných stran ve sdílení genomických dat a používání důkazů/údajů ze skutečného světa
  • Sekce II: Zavádění molekulární diagnostiky do zdravotnických systémů
  • Sekce III Regulace budoucnosti - Rovnováha v bezpečnosti pacientů a podpora inovací - IVDR
  • Sekce IV: Zachraňování životů prostřednictvím shromažďování a používání zdravotních dat

Na konferenci bude probráno mnoho bodů, které jsou zdůrazněny níže. 

Data ukazují cestu vpřed k porážce rakoviny

Inzerát

Ve čtvrtek (9. září) svolal zvláštní výbor Parlamentu pro boj s rakovinou (BECA), aby se zaměřil na dvě klíčové otázky péče o rakovinu a výzkum. Jako první na programu jednání výboru byla diskuse s Evropskou komisí o vytvoření evropského prostoru údajů o zdraví.

Plán Komise pro boj s rakovinou předpokládá, že elektronické zdravotní záznamy hrají zásadní roli v prevenci a péči o rakovinu, a snaží se co nejlépe využít potenciál dat a digitalizace prostřednictvím své iniciativy European Health Data Space s cílem zlepšit léčbu rakoviny, poskytování zdravotní péče a kvalitu výsledky života.

Europoslanci výboru BECA také uskutečnili výměnu názorů s Komisí o pokroku v provádění takzvané chemické inovační strategie, jejímž cílem je zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví a životního prostředí před chemikáliemi.

Tato strategie je považována za další klíčovou součást plánu Komise pro boj proti rakovině, protože usiluje o snížení expozice občanů karcinogenním látkám a dalším nebezpečným chemikáliím.

"Pandemie COVID opět prokázala skutečnost, že se snažíme využívat data k informování o tvorbě politik a rozhodovacích procesech," řekla Ioana Maria Gligor, vedoucí oddělení pro evropské referenční sítě a digitální zdraví. 

Komise se to snaží napravit právním návrhem naplánovaným na začátek roku 2022. 

Gligor vysvětlil, že myšlenkou je umožnit bezproblémový tok zdravotních dat všude tam, kde je to potřeba: mezi nemocnicemi uvnitř země, ale také mezi zeměmi. 

"Od roku 2022 usilujeme o podporu přístupu pacientů k jejich vlastním zdravotním údajům na jejich chytrých zařízeních," vysvětlil úředník Komise. Věci jako genomická data mohou být neocenitelné například při diagnostice vzácných nádorových onemocnění u pacientů. A rozsáhlé úložiště anonymizovaných údajů o pacientech lze také použít k podpoře výzkumu nemocí pomocí nástrojů strojového učení.

Slovinsko posouvá účet za data EU blíže k cílové čáře

Slovinsko zpřísnilo omezení pro mezinárodní toky evropských průmyslových dat v návrhu zákona, který má povzbudit země a společnosti EU ke vzájemnému sdílení údajů.

Slovinské předsednictví EU po vzoru Portugalska vyjasnilo pravidla mezinárodního přenosu průmyslových dat a provedlo drobné úpravy v zákoně o správě údajů v pátém kompromisním textu, který byl zveřejněn 7. září.

Země EU budou o kompromisním textu jednat 14. září.

Výsledky průzkumu Eurobarometr

Evropská unie usiluje o omezení šíření koronaviru, o podporu vnitrostátních zdravotnických systémů, o ochranu a záchranu životů a také o řešení sociálně-ekonomických dopadů pandemie na národní i evropské úrovni. Opatření vyvrcholila návrhem Komise na fond obnovy a upraveným víceletým rozpočtem pro EU, čímž se zajistila bezprecedentní úroveň podpory, která by pomohla překonat krizi.

Tři ze čtyř respondentů ze všech zkoumaných zemí uvedli, že slyšeli, viděli nebo četli o opatřeních EU v reakci na pandemii koronaviru; třetina respondentů (33%) také vědět, co jsou tato opatření. Přitom kolem poloviny (52%) z těch, kteří vědí o činnosti EU v této krizi, říkají, že nejsou s dosud přijatými opatřeními spokojeni.

Téměř sedm z deseti respondentů (69%) si přeje silnější roli EU v boji proti této krizi. Souběžně téměř šest z deseti respondentů není spokojeno se solidaritou, která se během pandemie projevuje mezi členskými státy EU. Zatímco 74% respondentů slyšelo o opatřeních nebo akcích zahájených EU v reakci na pandemii, pouze 42% z nich je s těmito opatřeními zatím spokojeno.

Přibližně dvě třetiny respondentů (69%) souhlasí s tím, že „EU by měla mít více kompetencí k řešení krizí, jako je pandemie koronaviru“. S tímto tvrzením nesouhlasí necelá čtvrtina respondentů (22%).

Tato silná výzva k větším kompetencím EU a silněji koordinované reakci EU jde ruku v ruce s nespokojeností vyjádřenou většinou respondentů ohledně solidarity mezi členskými státy EU v boji proti pandemii koronaviru: 57% není spokojeno se současnou solidarity, včetně 22%, kteří nejsou „vůbec“ spokojeni.

Strategie Farm to Fork

Výbory Evropského parlamentu pro životní prostředí (ENVI) hlasují o své společné iniciativní zprávě o strategii Farm to Fork, která stanoví, jak si EU klade za cíl učinit potravinový systém „spravedlivým, zdravým a šetrným k životnímu prostředí“. Očekává se, že poslanci obou výborů schválí v pátek společnou zprávu o strategii Farm to Fork a pošlou ji na plenární zasedání k závěrečnému hlasování naplánovanému na začátek října. 

A skupina zákonodárců v čele se Zelenými Martin Häusling, vyhrožují zablokováním aktu v přenesené pravomoci, pokud jde o plenární zasedání Evropského parlamentu příští týden, a argumentují tím, že podmínky, které stanoví, dostatečně nechrání lidské zdraví. Nadměrné používání antibiotik k léčbě hospodářských zvířat zhorší globální problém antimikrobiální rezistence (AMR), který byl označován jako tichá pandemie.

"Neschopnost pohnout se vpřed s těmito omezeními bude promarněná příležitost." Nemáme čas ztrácet čas bojem s AMR, “ Kyriakides řekl dnes ve výboru pro zemědělství.

Kontroverzní akt v přenesené pravomoci je součástí revize právních předpisů EU o zdraví zvířat, která začne platit od ledna 2022.

Dobrá zpráva na závěr: Ministři doufající, že hlídací pes vakcín podpoří hromadné zavádění posilovacích úderů 

Britští ministři vyvinuli tlak na hlídacího psa vakcín, aby schválili rozsáhlý program posilovacích injekcí Covid včas na zimu, protože počet lidí hospitalizovaných s virem poprvé od března překročil 8,000 XNUMX. 

Ve čtvrtek (9. září) britský regulační úřad pro léčivé přípravky udělil nouzový souhlas s očkováním vakcín Pfizer a AstraZeneca, které mají být použity jako třetí výstřel k řešení potenciálně slábnoucí imunity, a také vyvíjet tlak na Smíšený výbor pro očkování a imunizaci (JCVI), aby schválil nové očkování program. O několik hodin později ministr zdravotnictví Sajid Javid řekl, že je přesvědčen, že takové injekce začnou bezprostředně. "Míříme k našemu posilovacímu programu," řekl. "Jsem si jistý, že náš posilovací program začne později tento měsíc, ale stále čekám na konečnou radu."

A to je pro tento týden od EAPM vše - nezapomeňte, tady je odkaz na registraci konference EAPM 17. září a zde je odkaz na pořad jednání. Do příštího týdne zůstaňte v bezpečí a v pohodě a mějte krásný víkend!

Pokračovat ve čtení

Evropská aliance pro Personalizované medicíny

EAPM: Paříž - tak krásný horizont pro boj s rakovinou - Zaregistrujte se hned!

Zveřejněno

on

17. září se ve skutečnosti blíží prestižní kongres ESMO v Paříži, i když prakticky již po deváté bude Aliance během těchto akcí pořádat setkání u kulatého stolu, píše výkonný ředitel Evropské aliance pro personalizovanou medicínu (EAPM) Denis Horgan. 

Aby konference dokonale odpovídala méně než dokonalým časům, ve kterých se nacházíme, má nárok. "Potřeba změny - a jak toho dosáhnout: Definování ekosystému zdravotní péče za účelem stanovení hodnotye “. Registrace na tuto „virtuální“ akci, která začne od 8:30 SEČ do 16:XNUMX SEČ, je stále otevřená. 

Zde je odkaz na registraci a tady je odkaz na pořad jednání.

Inzerát

Přestože se nemůžeme setkávat tváří v tvář, události, jako je tato, stále umožňují spojení předních odborníků v oblasti personalizované medicíny čerpané ze skupin pacientů, plátců, zdravotníků a zástupců průmyslu, vědy, akademie a výzkumu.

Klíčovou rolí konference je dát dohromady odborníky, aby se dohodli na politikách konsensem a předali naše závěry tvůrcům politik. A tentokrát jdeme ještě dále do oblasti odborných znalostí, vzhledem k obrovské krizi, které všichni čelíme.

Je spravedlivé říci, že přinejmenším v určitých oblastech to „experti“ měli těžké. Je to trochu jako kritici odhodlaní zatlouct divadelní hru, nebo fotbalový odborník vybírající hráče - často to říká více o kritikovi než o odborníkovi.

Inzerát

Právě teď, s pandemií v rukou a životem doslova závislým na dalších krocích vlád a zdravotních šéfů, naprosto potřebujeme odborníky ze všech druhů arén a pokoušet se je ignorovat, odporovat jim nebo je dokonce zbourat, přinejmenším buďte kontraproduktivní a v horším případě smrtící.    

S ohledem na to se na nejnovější konferenci EAPM spojí mnoho klíčových odborníků, kteří budou spolupracovat se zbytkem našich zúčastněných stran, aby upozornili na opatření, která jsou nyní nutná a nezbytná, jak postupujeme vpřed.

Co tedy patří k tématům na stole?

Současná krize COVID-19 způsobila, že mnoho evropských, a dokonce i globálních, otázek zdravotní péče se prudce ulevilo. Rovněž vznesla důležité otázky, ne nutně nové, ale ty, které se během pandemie více zaměřily.

Jednou z takových otázek je, zda by EU měla mít větší roli v oblasti veřejného zdraví - a zejména v oblasti poskytování zdravotnických technologií. To by samozřejmě zasáhlo pečlivě střeženou pravomoc členského státu v oblasti zdravotní péče, takže pokud by se to stalo, jak by to bylo?

Další otázkou je, jak lze nyní velmi zjevné mezery překlenout, aby bylo možné lépe chránit zdraví Evropy před další krizí? Jaké jsou priority? Širší otázkou, jak již bylo uvedeno výše, je, zda je načase dát EU větší roli v evropské ochraně zdraví.

Mezitím je srdcem personalizované medicíny obrovsky se rozšiřující využití údajů o zdraví. Toto je citlivé téma. Jistě je třeba, aby komunita pro vědu o zdraví otevřeně hovořila o používání osobních údajů o zdraví ve výzkumu ke zlepšení lidského zdraví a vymýcení nemocí, jako je rakovina, a veřejnost musí být středem jakékoli diskuse.

Mnoho národních a mezinárodních iniciativ se spoléhá na komplexní analýzu dat, která povede řešení založená na důkazech ke zlepšení výsledků v oblasti zdraví.

To samozřejmě znamená, že osobní údaje o zdraví jsou nesmírně cennou komoditou pro výzkum a měly by být používány pouze odpovědným, etickým a bezpečným způsobem, který je v zájmu společnosti.  

Transparentnost toho, proč a jak používáme údaje, je zásadní, má-li si Evropa zachovat sociální licenci pro výzkum založený na datech. Důvěra je prvořadá.

Kromě toho je třeba evropskou digitální infrastrukturu obecně posílit, a aby se vypořádala zejména s dopadem COVID-19. A pak existují budoucí krize veřejného zdraví, které je třeba zvážit ...

Lepší integrace umělé inteligence do reakce veřejného zdraví by měla být prioritou; K prevenci by mohla být použita analýza velkých dat týkajících se pohybu občanů, vzorců přenosu nemocí a monitorování zdraví.

Relace zahrnují: 

  • Sekce I: Získání důvěry zúčastněných stran ve sdílení genomických dat a používání důkazů/údajů ze skutečného světa
  • Sekce II: Zavádění molekulární diagnostiky do systémů zdravotní péče
  • Sekce III Regulace budoucnosti - Rovnováha v bezpečnosti pacientů a podpora inovací - IVDR
  • Sekce IV: Zachraňování životů prostřednictvím shromažďování a používání zdravotních dat

Výše uvedené jsou jen příkladem obrovských témat, mezi nimiž je mnoho k diskusi v daný den. Tak se k nám určitě přidejte 17. září!

Zde je odkaz na registraci a tady je odkaz na pořad jednání.

Pokračovat ve čtení
Inzerát
Inzerát
Inzerát

Trending