Spojte se s námi

Evropská aliance pro Personalizované medicíny

Podpora důvěryhodné umělé inteligence, která je v souladu s hodnotami Unie

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Dobré odpoledne a vítejte u aktualizace Evropské aliance pro personalizovanou medicínu (EAPM) – doufáme, že si všichni užíváte dobrý začátek týdne. Všechny naše novinky níže budou sledovány EAPM na úrovni EU a zemí, píše výkonný ředitel EAPM Dr. Denis Horgan.

Farmaceutická legislativa se zpozdila

Je to jeden z nejžhavějších dokumentů o zdravotní politice EU, který leží na stole Evropské komise: Reforma evropské farmaceutické legislativy staré 20 let. Zamýšleným datem pro doručení návrhu zákona byl prosinec letošního roku, nyní však došlo ke zpoždění. Návrh zákona bude odložen do „začátku roku 2023“, řekl úředník Komise. „Reforma farmaceutické legislativy byla hlavní prioritou Komise v oblasti zdraví od začátku mandátu tohoto kolegia,“ uvedl úředník.

Je také třeba zodpovědět velké otázky ohledně toho, jak může legislativa podporovat inovace, zajistit odolné trhy s léčivy a dodavatelské řetězce s širokým a spravedlivým přístupem v celém bloku.

Podívejte se prosím na následující dva hypertextové odkazy na dva akademické články, které jsme publikovali v souvislosti s tímto souborem a které vymezují naši pozici: Uspokojení potřeby diskuse o nenaplněné lékařské potřebě  a  Směrem k lepšímu poskytování léčiv v Evropě – kdo rozhoduje o budoucnosti?

Zájem nevládních organizací o plán EMA

Evropská agentura pro léčivé přípravky povolila firmám odklad až o pět let, aby nahrály své protokoly klinických studií do evropského registru studií, ale zdržování přístupu veřejnosti k těmto informacím o studiích by mohlo být škodlivé, tvrdí 15 nevládních organizací, které spolu podepsaly otevřené dopis předsedkyni agentury Lorraine Nolanové.

Inzerát

Podle nařízení o klinických zkouškách musí sponzoři studie nahrát souhrn výsledků 2. a 3. fáze studie do 12 měsíců od dokončení spolu s protokolem studie. Ale v předběžných návrzích EMA na nakládání s osobními a důvěrnými informacemi EMA navrhuje povolit až pět let na předložení.

Vzácné onemocnění

Podle politického dokumentu vypracovaného poradenskou firmou Copenhagen Economics pro multidisciplinární evropskou skupinu expertů pro pobídky k drogám pro vzácná onemocnění by do hodnocení terapií vzácných onemocnění měla být začleněna data z reálného světa. Skupina se sešla minulý týden a vypracovala seznam vylepšení ke zlepšení stávajícího nařízení o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění, které je v současné době přezkoumáváno.

Skupina také doporučila další finanční pobídky, jako jsou převoditelné poukázky nebo daňové úlevy na vývoj léků u vzácných onemocnění. Skupina také doporučuje větší roli EMA při vedení vývojářů a vydávání pokynů pro používání off-label léků a farmaceutických přípravků k léčbě vzácných onemocnění.

Umělá inteligence

Evropský inspektor ochrany údajů vydal pod záštitou Rady Evropy stanovisko k Úmluvě o umělé inteligenci (AI) a lidských právech. Dne 18. srpna 2022 vydala Evropská komise doporučení k rozhodnutí Rady, kterým se povoluje zahájení jednání jménem Evropské unie o Úmluvě Rady Evropy o umělé inteligenci (AI), lidských právech, demokracii a právním státu (“ úmluva“) podle článku 218 SFEU.

 S ohledem na „přeshraniční“ povahu umělé inteligence EIOÚ vítá obecný cíl sledovaný Radou Evropy, kterým je vypracování prvního právně závazného mezinárodního nástroje o umělé inteligenci založeného na normách Rady Evropy o lidských právech demokracie a právního státu. EIOÚ proto podporuje zahájení jednání jménem Unie o úmluvě a vítá úlohu Unie při prosazování důvěryhodné umělé inteligence, která je v souladu s hodnotami Unie. Evropský inspektor ochrany údajů bere na vědomí skutečnost, že předmět úmluvy by v EU upravoval navrhovaný zákon o umělé inteligenci, a bere na vědomí cíl Komise zajistit, aby úmluva byla slučitelná s navrhovaným zákonem o umělé inteligenci s přihlédnutím k budoucímu vývoji v oblasti umělé inteligence. legislativní proces. 

Evropský inspektor ochrany údajů se však domnívá, že úmluva představuje důležitou příležitost doplnit navrhovaný zákon o umělé inteligenci posílením ochrany základních práv všech osob dotčených systémy umělé inteligence, a proto zastává názor, že úmluva poskytuje jasné a silné záruky osobám dotčeným používáním systémů AI.

Ve světle výše uvedeného EIOÚ předkládá čtyři hlavní doporučení týkající se směrnic pro vyjednávání: obecné cíle pro vyjednávání úmluvy by měly klást větší důraz na záruky a práva, která mají být poskytnuta jednotlivcům – a skupinám jednotlivců – s výhradou systémy umělé inteligence v souladu s primárním zaměřením a cíli Rady Evropy; do zvláštní směrnice by měl být zahrnut výslovný odkaz na soulad úmluvy se stávajícím právním rámcem EU o ochraně údajů; v souladu s přístupem založeným na riziku by měl být zaveden cíl zakázat systémy umělé inteligence představující nepřijatelná rizika; úmluva by měla podporovat přijetí ochrany údajů již od návrhu a standardního přístupu v každém kroku životního cyklu systémů umělé inteligence.

Komise usiluje o mandát k jednání jménem EU a EIOÚ předkládá svá doporučení, čeho by se EU měla snažit dosáhnout. Umělá inteligence bude mít na naše společnosti dopad, který si jen stěží dokážeme představit. Algoritmy už prý dokážou identifikovat nejlepší kandidáty na zaměstnání, pomáhají lékařům stanovit lékařské diagnózy nebo pomáhají právníkům před soudy. To vše není zcela nové, protože již v 1980. letech XNUMX. století pomáhaly expertní systémy lidem s vysokou odborností. Novinkou dneška je, že počítače jsou stále více schopny samostatně vykonávat extrémně složité úkoly, ale jejich konstruktéři už někdy nechápou, jak, co se stalo v „černé skříňce“ hlubokého učení.

V rámci reformního procesu Rady Evropy v Elsinoru generální tajemník navrhne Výboru ministrů strategický program a do roku 2028 začlení otázku regulace umělé inteligence jako jednu z hlavních výzev, aby bylo možné nalézt spravedlivou rovnováhu mezi výhody technologického pokroku a ochranu našich základních hodnot.

Reynders je „jistý“ o nových amerických zárukách ochrany soukromí

Komisař pro spravedlnost Didier Reynders řekl, že je přesvědčen, že krok Bílého domu omezit slídění amerických zpravodajských služeb v rámci dohody o sdílení dat mezi EU a USA přežije právní kontrolu. 

Očekávání soudního sporu: „Jsem si zcela jistý, že budeme mít nový právní spor, protože aktivistů je tolik, a také jsem viděl první reakci,“ řekl komisař v telefonickém rozhovoru. Dodal však, že „hodně jsme pracovali na tom, abychom se pokusili mít přesný rámec“ a „jsme si jisti, že při jednání s americkými kolegy máme velmi dobrý výsledek“.

Americký prezident Joe Biden podepsal 7. října exekutivní příkaz, který připravil cestu vpřed pro novou transatlantickou dohodu o datech kolem března 2023, uvedli Vincent Manancourt a Mark Scott. 

Aktivista Max Schrems, který již dvakrát uspěl ve zpochybnění transatlantických datových toků kvůli obavám ze slídění Washingtonu, kritizoval exekutivní příkaz po jeho vydání. „Na první pohled se zdá, že hlavní problémy nebyly vyřešeny a dříve nebo později se to vrátí k SDEU,“ řekl.

Sazby COVID stále rostou

Počty COVID v Evropě nadále rostou, ale reakce jednotlivých zemí se výrazně liší. Ve Spojeném království nejnovější odhady Úřadu pro národní statistiku naznačují, že jeden z 37 lidí má koronavirus, což je nárůst oproti jednomu z 50 v předchozím týdnu. V zemi neexistují žádná pravidla izolace nebo maskování a dokonce i testování pomocí PCR v nemocnicích je vyhrazeno pouze pro symptomatické případy. 

Počty rostou také v Německu, pohybují se směrem k 1,000 100,000 na 5 1.1 lidí, zatímco v Itálii jsou sazby přibližně poloviční. Virální krajina se vyvíjí a nadvláda Omicron BA.10 může brzy skončit. Další varianta Omicron, BQ.14, nyní tvoří asi XNUMX procent infekcí v Belgii a je nejpravděpodobnějším nástupcem, řekl lékař infekčních chorob Yves Van Laethem během pátečního (XNUMX. října) brífinku národním ministerstvem veřejného zdraví. "Existují dobré šance, že to v příštích týdnech převezme," řekl. Vzestup varianty může vést k novému nárůstu případů během několika týdnů, řekl Van Laethem.  

„Ačkoli nejsme tam, kde jsme byli před rokem, je jasné, že pandemie COVID-19 stále neskončila,“ řekla komisařka pro zdraví Stella Kyriakides, regionální ředitel Světové zdravotnické organizace pro Evropu Hans Kluge a ředitel Evropského centra pro Prevence a kontrola nemocí Andrea Ammon.

Čekací listiny NHS dosáhly nového nechtěného rekordu

Více než 7 milionů lidí nyní čeká na elektivní péči v anglickém National Health Service, podle analýzy dat ze srpna, což představuje nový rekord pro zdravotnický systém. Nejhorší čekání 18 a více měsíců však kleslo z maxima přes 123,000 51,000 v září loňského roku na téměř 57 76 minulý měsíc. Poptávka po tísňové péči je také nadále velmi vysoká, v rámci čtyřhodinového cíle bylo spatřeno méně než 2019 % lidí ve srovnání se 1 % za stejný měsíc před pandemií v roce XNUMX. Zatímco nejnaléhavější volání záchranné služby, tzv. kategorie XNUMX zaznamenaly v září sazby o pětinu vyšší než před pandemií.

Navzdory rostoucí poptávce po službách NHS také zkontrolovala více než 255,000 XNUMX lidí na rakovinu po naléhavém doporučení v srpnu, což je nejvyšší počet od začátku záznamů. 

Sektor potřebuje více hotovosti (něco, co vláda Liz Trussové zpochybnila ukončením zvyšování daně z národního pojištění, aby tuto službu podpořila), řekl. Minimálně potřebuje 2 miliardy liber ročně na příští tři roky, což představuje nárůst o 6 miliard liber.


A to je od EAPM pro tuto chvíli vše – buďte v bezpečí a v pohodě a užijte si týden.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending