Spojte se s námi

Tabák

Navrhované změny tabákových předpisů podkopávají tvorbu právních předpisů EU a ohrožují životy

SHARE:

Zveřejněno

on


Až se ministři zdravotnictví EU sejdou 21. června, budou mít na poslední chvíli do programu přidán návrh dánského ministra zdravotnictví, který se snaží narušit kontroly a rovnováhy, které mají charakterizovat přístup Evropské unie k přijímání zákonů a regulací. Ovlivňuje vždy kontroverzní otázku regulace tabáku a nikotinu, kdy nesprávné rozhodnutí může kuřákům odepřít bezpečnější alternativy, které často potřebují, aby přestali s cigaretami, které nadále poškozují zdraví a v konečném důsledku stojí životy příliš mnoha evropských občanů.

Poplach vyvolal nově zvolený švédský europoslanec Charlie Weimers hned první den v Bruselu. „Dánsko se zjevně otevřelo zákazu aromatizace nových nikotinových produktů, včetně nikotinových sáčků,“ napsal na Twitteru. „Dánsko se snaží předejít revizi směrnice o tabákových výrobcích očekávané během tohoto období“.

Evropská komise nezveřejnila zprávu o veřejné konzultaci o nové směrnici o tabákových výrobcích (TPD 2) poté, co prezidentka Ursula von der Leyenová zastavila potenciálně kontroverzní opatření před volbami do Evropského parlamentu a procesem jmenování nové Komise.

Počátkem tohoto roku však bylo dáno veřejné ujištění, že případná revize směrnice o tabákových výrobcích a toho, čeho se bude týkat, bude záviset na výsledcích vědeckého hodnocení a veřejné konzultace, jakož i na důkladném posouzení dopadů.

„Politická rozhodnutí v tomto ohledu přijme příští Komise ve světle výše uvedených přípravných kroků,“ uvedl mluvčí. Nyní však existuje pokus prosadit novou politiku dříve, než skončí současná Komise a než orgány odpovědné za evropskou legislativu – Rada a Parlament – ​​mohou vyjádřit svá stanoviska.

Nebylo by to poprvé, co by se Komise pokusila zkrátit demokratický proces. Soudy v členských státech potvrdily námitky proti domácí legislativě, která transponovala evropské směrnice. Soudci zjistili, že šli nad rámec práva EU v regulaci zahřívaných tabákových výrobků a dalších bezpečnějších alternativ cigaret.

Ale i když Komise prohraje, když se tyto případy nakonec dostanou k Evropskému soudnímu dvoru, škoda bude způsobena. Příliš mnoho kuřáků bude nadále používat cigarety, místo aby přešli na zařízení, jako jsou vapy a e-cigarety, které jim dodávají nikotin, po kterém touží, aniž by vdechovali kouř, který způsobuje rakovinu.

Inzerát

Není možné nevidět otisky prstů generálního ředitelství Komise pro zdraví a bezpečnost potravin, GŘ SANTE, na žádost, kterou dánský ministr zdravotnictví zaslal svým protějškům z EU a žádal o podporu pro radikální návrhy, které by účinně obešly průběžné hodnocení TPD Dánsko má nejhorší výsledky ve snižování kouření cigaret ze všech severských zemí, přičemž procento populace, která kouří, je třikrát vyšší než v sousedním Švédsku.

Švédsko má tradiční alternativní produkt k cigaretám, snus, který umožňuje vstřebání nikotinu, aniž by došlo ke spálení tabáku. Představuje mnohem nižší riziko rakoviny a švédská vláda se rozhodla povzbudit kuřáky k přechodu snížením daně na snus a zvýšením daně na cigarety. Snus je zakázán ve zbytku EU, ale Švédsko získalo výjimku, když vstoupilo do Evropské unie. 

Ironií je, že Evropská komise má opatření, kterým aktualizuje směrnici o spotřební dani z tabáku, které by mohla předložit před provedením řádného procesu širší revize právních předpisů týkajících se tabáku a nikotinu. Navrhovaný nový TED, jehož cílem je harmonizovat daňovou politiku napříč členskými státy s cílem zlepšit fungování jednotného trhu, zakotvuje rozlišování mezi cigaretami a různými druhy bezpečnějších alternativních produktů.

To bylo zastaveno, když únik do novin odhalil, že snus bude vysoce zdaněn, což vyvolalo silné námitky švédské vlády. Ale snížení Komise v tomto bodě by jí mělo umožnit pokračovat.

Místo toho máme na poslední chvíli návrh z Dánska. Zdá se, že staví na výzvě k omezení nebo zákazu nových tabákových a nikotinových výrobků vyráběných několika členskými státy, která měla být vznesena v rámci „jakéhokoli jiného“ na schůzce ministrů zdravotnictví.

Nezávislý poradce pro veřejné zdraví a udržitelnost a bývalý ředitel Action on Smoking and Health (ASH) ve Spojeném království, Clive Bates, to považuje za pokus některých ministrů zdravotnictví zavést opatření v oblasti tabákové politiky, na kterých se členské státy nemohou dohodnout. vlastní jurisdikce. 

„Pokud si myslí, že další omezení jsou opodstatněná, měli by podat důkazy,“ řekl mi. „To by mělo vzít v úvahu účinky na dospělé, účinky na mladé lidi, kteří jinak kouří, účinky na mladé lidi, kteří nekouří, a účinky nezamýšlených důsledků, jako je nezákonný obchod, lidé míchají své vlastní produkty, lidé vracející se zpět ke kouření…. Je to mnohem složitější obrázek, než si vytvářeli.

"Prohlašují vstupní efekty, když všechny důkazy ukazují opačným směrem - že tyto vapingové produkty a další nikotinové produkty jsou únikem z kouření." Pokud ospravedlňujete zasahování do osobního chování milionů Evropanů, děláte pro to lepší argument.

„Neměli byste s takovými věcmi ukvapeně regulovat, dělat laciná, populistická gesta, když ve skutečnosti jde o životy. Je to otázka života a smrti, že se to dělá správně, a oni to berou jakousi lehkovážností. Potřebujeme silný poradní proces, který povede k dobře promyšleným opatřením pro zdraví a vnitřní trh v rámci EU, nikoli zákazy, které skutečně poškozují.

Clive Bates se mnou hovořil na Globálním fóru o nikotinu ve Varšavě, kde se již obávalo, že – jak to uvedli organizátoři – byrokraté EU pošlou miliony zpět do kouření, takže plán EU proti rakovině pravděpodobně nesplní. jeho cílem je snížit rakovinu.

Obtížná omezení nových nikotinových výrobků stanovená v plánu zahrnují zákazy příchutí, zákazy používání na veřejných prostranstvích, obyčejné balení a vysoké zdanění vaperů a dalších bezpečnějších nikotinových výrobků, a to vše v době, kdy se v některých evropských zemích již míra kouření zvyšuje.

„Evropa by mohla skončit jako Austrálie, kde si, zvráceně, můžete legálně koupit tabák pouze v případě, že je ke kouření,“ řekl Dr. Colin Mendelsohn, zakládající předseda charitativní organizace Australian Tobacco Harm Reduction Association. "E-cigarety je tak těžké získat, že by mohly být také zakázány."

V USA je situace stejně hrozivá, s předpisy tak náročnými, že legální možnosti prostě nemohou konkurovat černému trhu, zatímco na Novém Zélandu a v Japonsku po zavedení klesla míra kouření o polovinu, respektive o třetinu. zahřívaných tabákových výrobků.  

„Ztížit přestat kouřit tím, že lidem zlevníte ceny nebo uděláte alternativní produkty tak neatraktivní, že je nikdo nechce používat, není řešením,“ řekl Dr. Garett McGovern, lékařský ředitel na Priority Medical Clinic v irském Dublinu.

Na fóru také zaznělo, že snížení obsahu nikotinu ve výrobcích je kontraproduktivní, protože lidé více kouří, a také ohrožuje živobytí evropských pěstitelů tabáku. Tabák s nízkým obsahem nikotinu lze pěstovat pouze za použití geneticky modifikovaných (GM) plodin, ale většina členských států EU tyto plodiny zakazuje nebo omezuje. Zemědělci je nebudou moci pěstovat a pěstování tabáku bude negativně ovlivněno.

To je jen jeden příklad potenciálně katastrofálních nezamýšlených důsledků špatně promyšlené legislativy. Co by se tedy mělo udělat? Odborníci na Globálním fóru o nikotinu se shodli na tom, že nový tabák a nikotinové výrobky by neměly být v rukou nezletilých. Je ale naivní věřit, že zákazy nebo extrémní opatření úspěšně odstraní produkty ze zemí. V mnoha případech jsou některé produkty odebrané nezletilými již nelegálním dovozem. Problémem je prosazování a vzdělávání, nikoli nedostatečná regulace.

Právě členské státy EU by měly využít své výlučné kompetence v oblasti veřejného zdraví k tomu, aby v případě potřeby řešily používání těchto produktů nezletilými osobami. To zahrnuje regulaci příchutí a balení e-cigaret a nikotinových sáčků, jakož i zavedení spotřební daně, aby se zabránilo příliš nízkým cenám dostupným pro nezletilé, udělování licencí maloobchodníkům a posílení prosazování opatření pro prevenci přístupu mládeže.

Shromažďování cenných zkušeností na úrovni členských států s regulací nových výrobků obsahujících tabák a nikotin je základním předpokladem pro jednání na úrovni EU. Namísto toho se Komise snaží ignorovat zkušenosti členských států a v některých případech úspěch při snižování výskytu kouření pomocí inovativních produktů a zároveň brání nezletilým v přístupu k těmto produktům.

Například Finsko, Dánsko, Lotyšsko, Litva a Estonsko zavedly nebo zavádějí omezení příchutí a/nebo sáčků elektronických cigaret, přičemž povolují určité příchutě, jako je tabák – a v některých případech také máta a mentol – aby se zajistilo že tyto produkty zůstávají přijatelnou alternativou pro dospělé kuřáky.

Nakonec je třeba najít správnou rovnováhu mezi potenciálem nových tabákových a nikotinových výrobků snížit škody způsobené kouřením a chránit nezletilé. Tyto produkty je třeba regulovat, aby zůstaly přijatelné jako lepší alternativa ke kouření pro dospělé kuřáky a zároveň se nestaly zvlášť atraktivními pro nezletilé.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending