Spojte se s námi

EU

Komise podává zprávu o stavu schengenského prostoru

SHARE:

Zveřejněno

on

urlSchengenský prostor volného pohybu je jedinečným úspěchem. Miliony evropských občanů každý rok využívají možnosti svobodně cestovat za přáteli a rodinou, podnikat služební cesty nebo navštívit jiné schengenské země jako turisté.

Komise dnes (26. května) přijala svou pátou schengenskou „kontrolu stavu“, dvouletý přehled fungování schengenského prostoru.

Zpráva poskytuje jasný popis stav schengenského prostoru, zajistit jednotný výklad a provádění společných pravidel mezi všemi zúčastněnými zeměmi Schengenu1.

"V současném obzvláště náročném prostředí na našich vnějších hranicích Komise s potěšením vidí, že jsou prováděna konkrétní opatření k dalšímu posílení schengenského prostoru. Pololetní zprávy slouží jako základ pro jasné a transparentní diskuse, které jsou klíčové pro účinnost a legitimitu schengenského systému. Poskytuje lepší politické vedení v relevantních otázkách a umožňuje přijímat včasná rozhodnutí o budoucím vývoji,“ řekl vnitřní věci Komisařka Cecilia Malmström.

Tato pátá zpráva se týká období od 1. listopadu 2013 do 30. dubna 2014 a hodnotí zejména:

Situace na vnějších schengenských hranicích

Od listopadu 2013 do února 2014, bylo jich 25 936 odhalování neoprávněného překračování hranic. To je pokles ve srovnání se 4 měsíci předcházejícími vykazovanému období, ale nárůst o 96% ve srovnání se stejným obdobím před rokem (listopad 2012 a únor v roce 2013). Celkově byl počet odhalení neoprávněného překročení hranice v roce 2013 107 365, což je o 48% více než v roce 2012.

Inzerát

Hlavní cestou používanou v roce 2013 byla trasa přes centrální Středomoří, která oproti předchozímu roku zaznamenala téměř čtyřnásobný nárůst (na více než 40,000 XNUMX detekcí).

Po nárůstu počtu příjezdů do oblasti středního Středomoří od léta 2013 a tragédii na LampeduseKomise navrhla způsoby, jak lépe řešit migrační a azylové toky, a zabránit smrti migrantů ve Středozemním moři (IP / 13 / 1199). Komise se zavázala zajistit, že opatření určená pracovní skupinou pro Středomoří budou i nadále prováděna.

Uplatňování schengenských pravidel

Zpráva zdůrazňuje kroky, které Komise podnikla k zajištění správného uplatňování schengenských pravidel a souvisejících právních předpisů EU, včetně respektování lidské důstojnosti, zásady nenavracení a neexistence kontrol na vnitřních hranicích. Představuje přehled nedávných schengenských hodnocení, která byla provedena v několika zúčastněných státech v rámci stávajícího schengenského hodnotícího mechanismu. Přípravy na zavedení nového schengenského hodnotícího mechanismu dosahují dobrého pokroku a první hodnocení v rámci nového schengenského mechanismu lze očekávat od ledna 2015.

Zpráva se rovněž zabývá dalším nedávným vývojem v schengenském prostoru, včetně zavedení evropského systému ostrahy hranic (Eurosur) a nedávných sdělení přijatých Komisí, včetně sdělení o politice EU v oblasti navracení.

Postupy vydávání víz a bezpečnostní postupy

Zpráva rovněž představuje nejnovější vývoj v oblasti readmise, dohod o zjednodušení vízového režimu a uvolnění vízového režimu, včetně nedávných změn nařízení č. 539/2001, které revidovalo mechanismus vízové ​​vzájemnosti a zavedlo nový mechanismus pozastavení. Současně je uveden současný stav používání vízového informačního systému (VIS), který je v současné době funkční v patnácti regionech.2. VIS funguje dobře a do 1. dubna 2014 systém zpracoval 6.7 milionu žádostí o víza, přičemž bylo vydáno téměř 5.6 milionu víz.

Od svého uvedení do provozu dne 9. dubna 2013 (IP / 13 / 309 a MEMO / 13 / 309)„Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) funguje hladce. Přes pravidelných schengenských hodnocení a konkrétních průzkumů bude Komise i nadále hodnotit provozní stav a úroveň provádění systému zajistit plně efektivní využití nové kategorie a funkce výstrah.

Pozadí

Ve svém sdělení „Schengenské řízení – posílení prostoru bez kontroly vnitřních hranic“, Komise oznámila svůj záměr předkládat dvakrát ročně orgánům EU přehled fungování Schengenu (IP / 11 / 1036 a MEMO / 11 / 606).

Pololetní zprávy Komise poskytují základ pro diskusi v Evropském parlamentu a Radě. Přispívají k posílení politického vedení a spolupráce mezi zeměmi Schengenu.

Na základě návrhů Komise ze září 2011 přijala EU v roce 2013 pravidla na ochranu volného pohybu a zefektivnění správy schengenského prostoru (MEMO / 13 / 535 a MEMO / 13 / 536).

Nová pravidla umožňují včasnou identifikaci možných problémů a včasná řešení. TKomise má ústřední roli při zajišťování toho, aby členské státy správně prováděly schengenská pravidla: bude provádět hodnocení společně s odborníky členských států a převezme odpovědnost za navrhování doporučení na zlepšení, pokud objeví oblasti, které by bylo možné zlepšit. Komise bude také moci provádět neohlášené návštěvy na místě, například aby se ujistila, že členské státy neprovádějí hraniční kontroly na svých vnitřních hranicích.

Nový systém také vytváří za mimořádných okolností možnost dočasně znovu zavést kontroly na vnitřních hranicích vůči členskému státu, který trvale nedaří spravovat své vnější hranice. Toto opatření poslední instance by bylo spuštěno Komisí a proběhlo by pouze ve skutečně kritické situaci, aby bylo zajištěno, že problémy mohou být vyřešeny při minimálním dopadu na volný pohyb.

Více informací

Cecilie Malmströmové webových stránkách
Postupujte podle komisařky Malmströmové na X
GŘ pro vnitřní věci webových stránkách
Postupujte podle GŘ pro vnitřní věci na X
Pátý pololetní zprávy o fungování schengenského prostoru

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending