Europoslanec Ana Gomes volá #Jewish organizace "zvrácené lobby"

| March 13, 2018

Evropský parlament, dům volených zástupců Evropské unie, pořádá řadu akcí, z nichž některé jsou oficiální, některé soukromé. Tyto události, které jsou soukromě organizovány členy, jsou spojeny s jejich příslušnými politickými skupinami, které často budou mít své bannery - píše Raya Kalenová, výkonná viceprezidentka, Evropský židovský kongres (EJC)

Raya Kalenová, výkonná viceprezidentka, Evropský židovský kongres (EJC)

Často se nestává, že by bannery byly odstraněny politickou skupinou uprostřed události. To je přesně to, co se nedávno stalo na soukromé akci europoslance Ana Gomesové.

Paní Gomesová, členka skupiny S & D, uspořádala minulý týden konferenci s názvem "Izraelské osídlení v Palestině a Evropské unii". Jejím čestným hostem pro tuto událost nebyl nikdo jiný než Omar Barghouti, jeden ze zakladatelů Bojkot, odvahy a sankcí (BDS).

Nadaný a výmluvný řečník, pan Barghouti si udělal jméno pro sebe, co činí výroky, které by mohly být považovány za sporné. Například nevěří v řešení dvou států pro arabsko-izraelský konflikt, na rozdíl od přístupu založeného na konstruktivním přístupu založeném na dialogu podporovaném Evropskou unií.

Samozřejmě, že nepodporuje řešení dvou států, pan Barghouti není umístěn mimo evropský veřejný diskurs, ale měli by mít antisemitské názory. Pan Barghouti předtím trivializoval holocaust tím, že odkazoval na "konečné řešení" proti Palestincům[1]a jeho vize k ukončení konfliktu nezahrnuje židovský stát v žádné podobě ani žádné sebeurčení židů kdekoli na Středním východě[2]. Podle jeho vlastních slov "žádný palestinský [...] nikdy nepřijme židovský stát v Palestině", což znamená povinnou palestinskou.

Názory pana Barghoutiho způsobily v Evropském parlamentu značné znepokojení. V týdnech předcházejících této události poslanci EP ze čtyř hlavních politických skupin napsali předsedovi Evropského parlamentu, že vyjadřují znepokojení nad tím, že rétorika pana Barghoutiho ohrozila pověst Evropského parlamentu a že by měla být přijata opatření, která by zabránila tomu, aby se stala platformou pro vyjádření antisemitských názorů.

Zdá se, že paní Gomesová tyto obavy nesdílí. Omar Barghouti v Parlamentu nejen hostila, ale sama událost ho ocenila nejvyššími slovy. Jako taková musíme se divit, jestli dělá strašnou chybu nebo že zradí její dříve vyjádřené stanovisko, že je "proti těm, kteří chtějí zničit Izrael", nebo zda prostě nekoná v dobré víře, aby našla konstruktivní řešení konfliktu v střední východ.

Musíme si připomenout, že paní Gomesová byla legislativním iniciátorem rezoluce Evropského parlamentu 1 z června 2017 o boji proti antisemitismu. Toto bylo první usnesení, které se zabývalo pouze bojem proti pohromi antisemitismu ze strany Evropského parlamentu. Usnesení obsahuje řadu doporučení pro evropské instituce a členské státy k účinnějšímu boji proti antisemitismu.

Nicméně, kvůli některým vnímáním námitek k příkladům poskytnutým pracovní definicí antisemitismu jako údajně "delegitimizující kritiku Izraele", paní Gomesová odvolala svou podporu. To je jak matoucí, tak i politováníhodné, protože příklady, o které se obává, jsou, pokud je něco jednoznačného.

Je legitimní kritika Izraele říkat, že vynalezl nebo přehnal holocaust? Nebo že její existence je hlavním zdrojem nestability na Středním východě? Nebo jeho chování je jakkoli srovnatelné s nacistickým režimem? Nebo že židovské sebeurčení je "skutečně rasistické"?

Tyto příklady zavedly členské státy Mezinárodní aliance památníku pro holocaust (IHRA) spolu s pracovní definicí, aby mohly identifikovat antisemitské incidenty, kdy k nim dojde. Od té doby tuto definici přijalo šest členských států Evropské unie. Navíc tyto příklady nabízejí objasnění, kdy kritika Izraele je antisemita a když je to legitimní a nestranná kritika státu.

Bohužel, pro Ana Gomes, vnímaná nejednoznačnost v těchto příkladech stačí k tomu, aby se vrátily k odhodlání židovských komunit v Evropě uznat, že antisemitismus není jen židovským problémem, ale problémem společnosti jako celku.

V žádném případě neexistuje žádná vina po asociaci. Pozvání pana Barghoutiho neznamená nutně, že Ana Gomes sdílí své názory. Dalo by se však očekávat alespoň jisté uznání problematické povahy některých jeho výroků, které by znamenaly určitou hodnotu pro událost.

V den události, sedící vedle Omara Barghoutiho, popsala Ana Gomes židovské organizace, které se postavily proti panu Barghoutiho přítomnosti v Evropském parlamentu jako "zvrácená lobby, která se snaží zastrašit lidi." Od té doby opakovala toto tvrzení na sociálních médiích .

Podle pracovní definice antisemitismu by to znamenalo mantální a démonizující obvinění ze Židů jako kolektivu. Není divu, že skupina S & D nechtěla být spojena s takovou událostí. Možná, že hlavní zvrácenost v celé této záležitosti, s výjimkou prohlášení pana Barghoutiho, leží jinde.

[1] "Otevřený dopis od Gazy Thomasovi Quasthoffovi: Nezapomeň koncentrační tábor v Gaze a" Řekni to jako on! "(http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=1439)

[2] https://electronicintifada.net/content/relative-humanity-fundamental-obstacle-one-state-solution-historic-palestine-22/4940

Tagy: , , , , , ,

Kategorie: Frontpage, Evropského parlamentu, Politika